> 2016
Wykonanie robót uzupełniających, polegających na zwiększeniu zakresu realizacyjnego budowy sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych, związanych z budową wodociągu w miejscowości Tuł Numer ogłoszenia: 81124 - 2016; data zamieszczenia: 07.04.2016
2016-04-07 15:03:27
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia      ...więcej

Pokazano 1 - 1 z 1

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl