Informacja Publiczna

Informacja Publiczna

INFORMACJA PUBLICZNA

Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Klembów, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm. ) są udostępniane na wniosek.

W celu uzyskania informacji można skorzystać z wzoru wniosku.

Wniosek można wypełnić komputerowo lub wydrukować i wypełnić ręcznie.

Wypełniony wniosek należy przesłać:

  • listownie na adres:
    Urząd Gminy w Klembowie
    ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38
    05 - 205 Klembów
  • faxem na nr 29 777 90 85
  • na adres poczty elektronicznej Urzędu: urzad@klembow.pl

lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Klembowie.

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2016-04-12 11:27:58.
Data wprowadzenia: 2016-04-12 11:27:58
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl