> kierownik urzędu

kierownik urzędu

STYCZEŃ

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
120.1.2017 w sprawie ustalenia planu fiansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Klembowie na 2017 rok Naciśnij aby pobrać
120.2.2017 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko inspektora ds. pozyskiwania środków zewnętrznych Naciśnij aby pobrać
120.3.2017 w sprawie określenia dopuszczalnej liczby etatów w Urzędzie Gminy w Klembowie Naciśnij aby pobrać
120.4.2017 w sprawie zmiany planu fiansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Klembowie na 2017 rok Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-01-12 15:45:19 | Data modyfikacji: 2017-02-03 10:45:00.
LUTY

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
120.5.2017 w sprawie zmian planu fiansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Klembowie na 2017 rok Naciśnij aby pobrać
120.6.2017 w sprawie zmian planu fiansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Klembowie na 2017 rok Naciśnij aby pobrać
120.7.2017 w sprawie zmian planu fiansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Klembowie na 2017 rok Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-03-14 09:12:15 | Data modyfikacji: 2017-02-03 10:45:00.
MARZEC

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
120.8.2017 w sprawie zmian planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Klembów na 2017 r. Naciśnij aby pobrać
120.9.2017 w sprawie zmian planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Klembów na 2017 r. Naciśnij aby pobrać
120.10.2017 w sprawie zmian planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Klembów na 2017 r. Naciśnij aby pobrać
120.11.2017 w sprawie zmian planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Klembów na 2017 r. Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-03-21 10:08:32 | Data modyfikacji: 2017-04-12 13:11:51.
KWIECIEŃ

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
120.12.2017 w sprawie zmian planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Klembów na 2017 r. Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-05-11 11:52:51 | Data modyfikacji: 2017-04-12 13:11:51.
MAJ

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
120.13.2017 w sprawie zmian planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Klembów na 2017 r. Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-06-20 09:00:05 | Data modyfikacji: 2017-06-20 09:02:44.
CZERWIEC

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
120.14.2017 w sprawie zmiany planu fiansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Klembowie na 2017 rok Naciśnij aby pobrać
120.15.2017 w sprawie zmiany planu fiansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Klembowie na 2017 rok Naciśnij aby pobrać
120.16.2017 w sprawie zmiany planu fiansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Klembowie na 2017 rok Naciśnij aby pobrać
120.17.2017 w sprawie zmiany planu fiansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Klembowie na 2017 rok Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-06-28 10:10:12 | Data modyfikacji: 2017-08-07 11:42:08.
LIPIEC

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
120.18.2017 w sprawie zmiany planu fiansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Klembowie na 2017 rok Naciśnij aby pobrać
120.19.2017 w sprawie zmiany planu fiansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Klembowie na 2017 rok Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-08-07 11:44:58 | Data modyfikacji: 2017-08-07 11:42:08.
SIERPIEŃ

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
120.20.2017 w sprawie zmiany planu fiansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Klembowie na 2017 rok Naciśnij aby pobrać
120.21.2017 w sprawie powołania w Urzędzie Gminy w Klembowie Zespołu ds. CAF Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-09-14 12:42:12 | Data modyfikacji: 2017-09-21 13:19:40.
WRZESIEŃ

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
120.22.2017 w sprawie zmiany planu fiansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Klembowie na 2017 rok Naciśnij aby pobrać
120.23.2017 w sprawie zmiany planu fiansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Klembowie na 2017 rok Naciśnij aby pobrać
120.24.2017 w sprawie zmiany planu fiansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy w Klembowie na 2017 rok Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-09-29 13:27:56 | Data modyfikacji: 2017-10-09 13:35:56.
PAŹDZIERNIK

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
120.25.2017 w sprawie zmian planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Klembów na 2017 r. Naciśnij aby pobrać
120.26.2017 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Klembowie Naciśnij aby pobrać
120.27.2017 w sprawie zmian planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Klembów na 2017 r. Naciśnij aby pobrać
120.28.2017 w sprawie zmian planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Klembów na 2017 r. Naciśnij aby pobrać
120.29.2017 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Klembowie Naciśnij aby pobrać
120.30.2017 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Klembowie Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-10-18 15:21:54 | Data modyfikacji: 2017-11-10 09:19:54.
LISTOPAD

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
120.31.2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Klembowie Naciśnij aby pobrać
120.32.2017 w sprawie zmian planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Klembów na 2017 r. Naciśnij aby pobrać
120.33.2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Naciśnij aby pobrać
120.34.2017 w sprawie zmian planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Klembów na 2017 r. Naciśnij aby pobrać
120.35.2017 w sprawie wdrożenia rozwi..zań poprawiających dostęp do usług administracyjnych i informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje Naciśnij aby pobrać
120.36.2017 w sprawie wdrożenia narzędzia zarządczego dla potrzeb zarządzania satysfakcją klienta w Urzędzie Gminy w Klembowie Naciśnij aby pobrać
120.37.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120.3.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie określenia dopuszczalnej liczby etatów w Urzędzie Gminy w Klembowie Naciśnij aby pobrać
120.38.2017 w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe Naciśnij aby pobrać
120.39.2017 w sprawie zmian planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Klembów na 2017r. Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-11-27 11:06:46 | Data modyfikacji: 2017-12-07 15:57:40.
GRUDZIEŃ

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
120.40.2017 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko referenta w Referacie Planowania i Finansów Urzędu Gminy w Klembowie Naciśnij aby pobrać
120.41.2017 w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko referenta w Referacie Planowania i Finansów Urzędu Gminy w Klembowie Naciśnij aby pobrać
120.42.2017 w sprawie opracowania projektu planu finansowego Urzędu Gminy w Klembowie na rok 2018. Naciśnij aby pobrać
120.43.2017 w sprawie zmian planu finansowego dochodów i wydatków Urzedu Gminy Klembów na 2017r. Naciśnij aby pobrać
120.44.2017 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko referenta w Referacie Planowania i Finansów Urzędu Gminy w Klembowie Naciśnij aby pobrać
120.45.2017 w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego Urzędu Gminy w Klembowie na 2018 rok Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-12-07 15:48:13 | Data modyfikacji: 2018-01-18 13:37:01.

Zobacz:
 kierownik urzędu .  jako organ gminy . 
Data wprowadzenia: 2017-12-07 15:48:13
Data modyfikacji: 2018-01-18 13:37:01
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl