> 2017
Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4335W (ul. Jana Pawła II) na odcinku od skrzyżowania z ul. Żymirskiego w Klembowie do skrzyżowania w kierunku miejscowości Sitki (wraz z przebudową skrzyżowania) gmina Klembów"
2017-12-21 11:44:02
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4335W (ul.   ...więcej

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dobczyn 20 grudnia - 12 stycznia 2018 r.
2017-12-20 13:33:43
LP TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ 1 Treść uchwały 2 Rysunek planu 3 Prognoza - treść 4 Prognoza - mapa 5 Treść ogłoszenia      ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Klembów o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dobczyn w gminie Klembów i toczącej się w tej sprawie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko
2017-12-13 11:19:58
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Ogłoszenie Wójta Gminy Klembów o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dobczyn w gminie Klembów i toczą  ...więcej

Obwieszczenia Wójta Gminy Klembów w sprawie zgromadzenia materiałów dowodowych w sprawie o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1234 położona w obrębie geodezyjnym Lipka w gminie Klembów
2017-12-12 12:18:28
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenia Wójta Gminy Klembów w sprawie zgromadzenia materiałów dowodowych w sprawie o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako dzia  ...więcej

Zawiadomienie Wójta Gminy Klembów o możliwości zgłoszenia propozycji nadania nazwy ulicy drodze stanowiącej działki o nr ewid. 182/2 i 181/12 z obrębu 0016, Wola Rasztowska, położoną w miejscowości Wola Rasztowska
2017-11-23 13:40:02
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Wójta Gminy Klembów o możliwości zgłoszenia propozycji nadania nazwy ulicy drodze stanowiącej działki o nr ewid. 182/2 i 181/12 z obrębu 0016, Wola Rasztowska, położoną w m  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020
2017-11-20 12:27:02
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 Załącznik 1 do ogł  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów - w dniu 9 listopada 2017 r. została wydana decyzja Nr 3/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia O 40 PE na działce ew. nr 192/8 w obrębie 0012 Rasztów w gminie Klembów, w liniach rozgraniczających drogi wewnętrznej, w granicach terenu inwestycji oznaczonych liniami ciągłymi i literami ABCDA na załączonej mapie geodezyjnej w skali 1:500, stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji.
2017-11-20 11:07:30
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów - w dniu 9 listopada 2017 r. została wydana decyzja Nr 3/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazoci  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o wydaniu w dniu 9 listopada 2017 r. decyzji, znak WOOŚ-II.4260.19.2017.OŁN.13 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej - ulicy Długiej w Michałowie, gmina Klembów, na odcinku od km 0 + 000,00 do km 2 + 426,780
2017-11-14 11:59:14
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o wydaniu w dniu 9 listopada 2017 r. decyzji, znak WOOŚ-II.4260.19.2017.OŁN.13 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pol  ...więcej

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Klembów, a przekazanego w użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Klembowie
2017-11-10 14:04:35
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Klembów, a przekazanego w użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Klembowie     ...więcej

Obwieszczenia Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza elektroenergetycznego kablowego - kabel energetyczny SN-15 kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV na działkach ew. nr 151/3 i nr151/4 w obrębie 0005 Krusze oraz na działkach ew. nr 23, nr 24, nr 25 i nr 26 w obrębie 0014 Sitki gmina Klembów
2017-11-10 12:05:56
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenia Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza elektroenergetycznego kablowego   ...więcej

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wola Rasztowska przy ul. Szkolnej
2017-11-08 11:09:16
OGŁOSZENIE O PRZETARGU WÓJT GMINY KLEMBÓW informuje, iż został ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wola Rasztowska przy ul. Szkolnej stanowiące działki o nr ewid. 221  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Klembów o nadaniu nazwy ulicy w Woli Rasztowskiej
2017-11-08 11:05:21
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Ogłoszenie Wójta Gminy Klembów o nadaniu nazwy ulicy w Woli Rasztowskiej      ...więcej

Informacja w sprawie wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2016 - 2019
2017-10-24 14:26:34
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Informacja w sprawie wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2016 - 2019 Karta zgłoszenia kandydata na ławnika Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika   ...więcej

Obwieszczenia Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia o średnicy? 40PE na działce ew. nr 192/8 w obrębie 0012 Rasztów w gminie Klembów
2017-10-06 08:43:01
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenia Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia o   ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przyłącza elektroenergetycznego kablowego oraz słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV na działkach ew. nr 151/3 i 151/4 w obrębie 0005 Krusze oraz na działkach ew. nr 23, 24, 25 i 26 w obrębie 0014 Sitki
2017-10-06 08:39:41
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przyłącza elektroenergetycznego ka  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: budowa drogi gminnej - ul. Długa w Michałowie, gmina Klembów, na odcinku od km 0+000,00 do km 2+426.80
2017-09-29 13:08:08
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia   ...więcej

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dobczyn 22 września - 16 października 2017 r.
2017-09-21 11:54:51
LP TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ 1 Treść uchwały 2 Rysunek planu 3 Prognoza - treść 4 Prognoza - mapa 5 Treść ogłoszenia      ...więcej

Ogłoszenie o przetargu Wójta Gminy Klembów na sprzedaż nieruchomości: Działki pod garaże
2017-09-18 15:08:50
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Ogłoszenie o przetargu Wójta Gminy Klembów na sprzedaż nieruchomości: Działki pod garaże      ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Klembów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dobczyn w gminie Klembów i toczącej się w tej sprawie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko
2017-09-13 09:00:18
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Ogłoszenie Wójta Gminy Klembów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dobczyn w gminie Klembów i toczącej się   ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: budowa drogi gminnej - ul. Długa w Michałowie, gmina Klembów, na odcinku od km 0+000,00 do km 2+426.80
2017-09-08 09:49:33
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: budowa   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 59
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl