> 2017

2017

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów -
zawiadomienie iż zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla przedsięwzięcia polegającego na:budowie
przyłącza elektroenergetycznego kablowego oraz
słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV na
działkach ew. nr 151/3 i 151/4 w obrębie 0005
Krusze oraz na działkach ew. nr 23, 24, 25 i 26 w
obrębie 0014 Sitki, w części nie objętej
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ
Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów - zawiadomienie iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:budowie przyłącza elektroenergetycznego kablowego oraz słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV na działkach ew. nr 151/3 i 151/4 w obrębie 0005 Krusze oraz na działkach ew. nr 23, 24, 25 i 26 w obrębie 0014 Sitki, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-08-22 10:12:16 | Data modyfikacji: 2017-08-22 14:16:10.
Data wprowadzenia: 2017-08-22 10:12:16
Data modyfikacji: 2017-08-22 14:16:10
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl