> 2017

2017

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonych w miejscowości Wola
Rasztowska przy ul. Szkolnej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
WÓJT GMINY KLEMBÓW


informuje, iż został ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wola Rasztowska przy ul. Szkolnej stanowiące działki o nr ewid. 221/23 o pow. 39 m2, 221/95 o pow. 44 m2, które przeznaczone są pod tereny obsługi komunikacji -garaże

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNI U 17 listopada 2017 r. O GODZ. 10.00 W SALI NR 19 URZĘDU GMINY W KLEMBOWIE PRZY UL. GEN. FR. ŻYMIRSKIEGO 38


Pełna treść ogłoszenia ogłoszenia i szczególne informacje dostępne są na stronie http://www.bip.klembow.pl (zakładka Tablica ogłoszeń), w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędu Gminy w Klembowie przy ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38 tel. 29 753-88-07
Wywieszono dnia 18 września 2017r.
Wójt Gminy Klembów

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-11-08 11:09:16.
Data wprowadzenia: 2017-11-08 11:09:16
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl