> 2017

2017

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów - w dniu 9
listopada 2017 r. została wydana decyzja Nr
3/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegającej na budowie
gazociągu średniego ciśnienia O 40 PE na
działce ew. nr 192/8 w obrębie 0012 Rasztów w
gminie Klembów, w liniach rozgraniczających
drogi wewnętrznej, w granicach terenu inwestycji
oznaczonych liniami ciągłymi i literami ABCDA na
załączonej mapie geodezyjnej w skali 1:500,
stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji.
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ
Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów - w dniu 9 listopada 2017 r. została wydana decyzja Nr 3/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia O 40 PE na działce ew. nr 192/8 w obrębie 0012 Rasztów w gminie Klembów, w liniach rozgraniczających drogi wewnętrznej, w granicach terenu inwestycji oznaczonych liniami ciągłymi i literami ABCDA na załączonej mapie geodezyjnej w skali 1:500, stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji. Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2017-11-20 11:07:30 | Data modyfikacji: 2017-11-20 11:07:37.
Data wprowadzenia: 2017-11-20 11:07:30
Data modyfikacji: 2017-11-20 11:07:37
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl