Tablica ogłoszeń
Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego z dnia 23-10-2018 numer WA.RET.070.1.410.3.2018 w sprawie zatwierdzenia taryf dotyczacego zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Klembów
2018-11-15 10:08:23
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego z dnia 23-10-2018 numer WA.RET.070.1.410.3.2018 w sprawie zatwierdzenia taryf dotyczacego zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 31 października 2018 roku dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez P. Pawła Dziedzickiego, decyzji Nr 46pz/2018 znak WAB.6740.14.14.2018, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej o dł. L=770,0 m w miejscowości Lipka", gmina Klembów, powiat wołomiński.
2018-11-15 09:34:48
LP TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ 1 Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 31 października 2018 roku dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez P. Pawła Dziedzickiego, decyzji Nr 46pz/2018 znak WAB.67  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 4311W (ul. Słoneczna) na odcinku od działki ew. nr 319/10 obręb 0016-Rżyska do ronda w miejscowości Stary Kraszew na połączeniu ulic Radzymińska, Świętojańska i Jana Pawła II, gmina Radzymin i Klembów
2018-11-14 10:03:28
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr  ...więcej

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa na części działek ew. nr 211, 232/24 oraz na całej działce ew. nr 232/1 w obrębie 0005 Krusze
2018-11-07 10:36:57
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ci  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej: ulicy Leśnej w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów
2018-10-26 10:29:35
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi  ...więcej

Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Krusze w Gminie Klembów
2018-10-17 13:30:15
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Krusze w Gminie Klembów Prognoza oddziaływania na środow  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez P. Grazynę Urban, postepowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.44.2018 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej ulicy Błękitnej w Ostrówku, gm. Klembów".
2018-10-16 13:34:56
LP TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ 1 Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez P. Grazynę Urban, postepowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.44.2  ...więcej

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Lipka w Gminie Klembów
2018-10-10 08:28:00
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Lipka w Gminie Klembów Projekt planu zagospodarowania przestrze  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez P. Grazynę Urban, postepowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.44.2018 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej ulicy Błękitnej w Ostrówku, gm. Klembów".
2018-10-04 11:40:02
LP TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ 1 Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez P. Grazynę Urban, postepowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.44.2  ...więcej

Wniosek o wydanie opinii o kandydatce na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie
2018-10-03 15:59:24
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Wniosek o wydanie opinii o kandydatce na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie      ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie wyznaczenia nowego terminu wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Budowa podstacji trakcyjnej 110/15/3kV PT Dobczyn"
2018-10-02 15:36:12
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie wyznaczenia nowego terminu wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla prze  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez P. Pawła Dziedzickiego, postepowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.14.2018 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej o dł. L= 770,0 m w miejscowości Lipka, gm. Klembów, powiat Wołomiński".
2018-09-27 12:10:06
LP TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ 1 Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez P. Pawła Dziedzickiego, postepowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.1  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 31 sierpnia 2018 roku dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez P. Pawła Dziedzickiego, decyzji Nr 37pz/2018 znak WAB.6740.14.16.2018, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej ul. Długiej w Michałowie, Gmina Klembów, powiat wołomiński, woj. Mazowieckie na odcinku od km 0+000,00 do km 2+426,80 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
2018-09-20 09:40:05
LP TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ 1 Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 31 sierpnia 2018 roku dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez P. Pawła Dziedzickiego, decyzji Nr 37pz/2018 znak WAB.6740.14  ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 11 wrzęsnia 2018 r. że zostało wszczęte postepowanie administracyjne na wniosek firmy PERN S.A., w sprawie wygaśniecia pozwolenia wodnoprawnego nr 107/16/PŚ.W udzielonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na pobór i zrzut wody z rzek: Rządzy, Cienkiej i Osownicy na potrzeby przeprowadzenia hydraulicznej próby wytrzymałościowej II nitki rurociągu naftowego "Przyjaźń"
2018-09-19 13:02:50
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 11 wrzęsnia 2018 r. że zostało wszczęte postepowanie administracyjne na wni  ...więcej

Zawiadomienie o nadaniu nazw ulic drogom położonym w miejscowości Lipka, obręb geodezyjny 0008 Lipka, gmina Klembów
2018-09-18 13:04:34
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie o nadaniu nazw ulic drogom położonym w miejscowości Lipka, obręb geodezyjny 0008 Lipka, gmina Klembów      ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 18 lipca 2018 roku dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez P. Pawła Dziedzickiego, decyzji Nr 28pz/2018 znak WAB.6740.14.15.2018, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej o dł. L= 962,95 m na odcinku Wola Rasztowska - Roszczep, gm. Klembów, powiat Wołomiński".
2018-09-06 10:17:53
LP TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ 1 Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 18 lipca 2018 roku dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez P. Pawła Dziedzickiego, decyzji Nr 28pz/2018 znak WAB.6740.14.15  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 2 sierpnia 2018 roku dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez P. Grażynę Urban, decyzji Nr 32pz/2018 znak WAB.6740.14.25.2018, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi gminnej ulicy Warszawskiej na odcinku odm pikietażu 0+275,00 do pikietażu 1=162,18 wraz ze skrzyżowaniem z ulica Piotra Skargi i skrzyżowaniem z ulicą Leśną, w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów, powiat wołomiński”.
2018-08-09 15:32:21
LP TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ 1 Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 2 sierpnia 2018 roku dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez P. Grażynę Urban, decyzji Nr 32pz/2018 znak WAB.6740.14.25.20  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 2 sierpnia 2018 roku dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez P. Grażynę Urban, decyzji Nr 31pz/2018 znak WAB.6740.14.24.2018, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa drogi gminnej ulicy Lachmana na odcinku od pikietażu 0+000,00 do pikietażu 0+329,98 wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Warszawską, w miejscowości Ostrówek, gm. Klembów, powiat wołomiński"
2018-08-09 09:22:51
LP TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ 1 Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 2 sierpnia 2018 roku dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez P. Grażynę Urban, decyzji Nr 31pz/2018 znak WAB.6740.14.24.20  ...więcej

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o przyjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektu zaktualizowanego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Warszawy wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
2018-08-02 09:35:39
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o przyjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektu zaktualizowanego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowiec  ...więcej

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Lipka w Gminie Klembów
2018-08-01 14:45:08
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Lipka w Gminie Klembów Projekt planu zagospodarowania przestrzennego cz  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 40
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl