> 2018
Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o możliwości składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Wola Rasztowska gm. Klembów
2018-12-31 12:35:35
LP TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ 1 Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o możliwości składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Wola Rasztowska gm. Klembów     ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez P. Grażynę Urban, postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.55.2018 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Budowie drogi gminnej - ul. Leśnej (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Koczorowskiej) w miejscowości Ostrówek, gm. Klembów".
2018-12-20 10:42:24
LP TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ 1 Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez P. Grażynę Urban, postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.55  ...więcej

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa na dz. ew. nr 192/8, 192/12 w obrębie 0012 Rasztów, ul. Ks. Popiełuszki, gm. Klembów
2018-12-12 12:17:57
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego c  ...więcej

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie zmiany decyzji nr 69/16/PŚ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego nakładającą na Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad obowiązek polegający na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko drogi krajowej nr 8 na odcinku Radzymin - Wyszków w celu dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach chronionych akustycznie
2018-12-06 12:09:15
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych   ...więcej

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: "Budowie dwóch zbiorników o pojemności nominalnej 10000 m3 każdy wraz z infrastrukturą techniczną w Bazie Paliw nr 5 PERN S.A. w Emilianowie, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie"
2018-11-29 08:21:40
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: "Budowie dwóch zbio  ...więcej

Zawiadomienie wszczęciu postępowania w sprawie nadania nazwy ul. Św. Klemensa na działce ew. nr 102/10 znajdującej się w miejscowości Klembów.
2018-11-23 12:51:19
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie wszczęciu postępowania w sprawie nadania nazwy ul. Św. Klemensa na działce ew. nr 102/10 znajdującej się w miejscowości Klembów.      ...więcej

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV - sieć oświetlenia na części działek ew. nr 488, 447 w obrębie 0015, Tuł w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
2018-11-23 12:02:21
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenerg  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 14 listopada 2018 roku dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez P. Grażynę Urban, decyzji Nr 48pz/2018 znak WAB.6740.14.44.2018, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Budowie drogi gminnej ulicy Błękitnej w Ostrówku, gm. Klembów"
2018-11-22 14:51:14
LP TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ 1 Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 14 listopada 2018 roku dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez P. Grażynę Urban, decyzji Nr 48pz/2018 znak WAB.6740.14.44.  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wystąpienia do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi gminnej: ul. Leśnej w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów, powiat wołomiński
2018-11-21 11:00:13
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wystąpienia do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz do Państwowego Pow  ...więcej

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego z dnia 23-10-2018 numer WA.RET.070.1.410.3.2018 w sprawie zatwierdzenia taryf dotyczacego zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Klembów
2018-11-15 10:08:23
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego z dnia 23-10-2018 numer WA.RET.070.1.410.3.2018 w sprawie zatwierdzenia taryf dotyczacego zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 31 października 2018 roku dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez P. Pawła Dziedzickiego, decyzji Nr 46pz/2018 znak WAB.6740.14.14.2018, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej o dł. L=770,0 m w miejscowości Lipka", gmina Klembów, powiat wołomiński.
2018-11-15 09:34:48
LP TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ 1 Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 31 października 2018 roku dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez P. Pawła Dziedzickiego, decyzji Nr 46pz/2018 znak WAB.67  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 4311W (ul. Słoneczna) na odcinku od działki ew. nr 319/10 obręb 0016-Rżyska do ronda w miejscowości Stary Kraszew na połączeniu ulic Radzymińska, Świętojańska i Jana Pawła II, gmina Radzymin i Klembów
2018-11-14 10:03:28
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr  ...więcej

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa na części działek ew. nr 211, 232/24 oraz na całej działce ew. nr 232/1 w obrębie 0005 Krusze
2018-11-07 10:36:57
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ci  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej: ulicy Leśnej w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów
2018-10-26 10:29:35
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi  ...więcej

Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Krusze w Gminie Klembów
2018-10-17 13:30:15
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Krusze w Gminie Klembów Prognoza oddziaływania na środow  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez P. Grazynę Urban, postepowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.44.2018 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej ulicy Błękitnej w Ostrówku, gm. Klembów".
2018-10-16 13:34:56
LP TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ 1 Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez P. Grazynę Urban, postepowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.44.2  ...więcej

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Lipka w Gminie Klembów
2018-10-10 08:28:00
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Lipka w Gminie Klembów Projekt planu zagospodarowania przestrze  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez P. Grazynę Urban, postepowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.44.2018 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej ulicy Błękitnej w Ostrówku, gm. Klembów".
2018-10-04 11:40:02
LP TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ 1 Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez P. Grazynę Urban, postepowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.44.2  ...więcej

Wniosek o wydanie opinii o kandydatce na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie
2018-10-03 15:59:24
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Wniosek o wydanie opinii o kandydatce na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie      ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie wyznaczenia nowego terminu wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Budowa podstacji trakcyjnej 110/15/3kV PT Dobczyn"
2018-10-02 15:36:12
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie wyznaczenia nowego terminu wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla prze  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 49
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl