> 2018

2018

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 11
wrzęsnia 2018 r. że zostało wszczęte
postepowanie administracyjne na wniosek firmy PERN
S.A., w sprawie wygaśniecia pozwolenia
wodnoprawnego nr 107/16/PŚ.W udzielonego przez
Marszałka Województwa Mazowieckiego na pobór i
zrzut wody z rzek: Rządzy, Cienkiej i Osownicy na
potrzeby przeprowadzenia hydraulicznej próby
wytrzymałościowej II nitki rurociągu naftowego
"Przyjaźń"
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 11 wrzęsnia 2018 r. że zostało wszczęte postepowanie administracyjne na wniosek firmy PERN S.A., w sprawie wygaśniecia pozwolenia wodnoprawnego nr 107/16/PŚ.W udzielonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na pobór i zrzut wody z rzek: Rządzy, Cienkiej i Osownicy na potrzeby przeprowadzenia hydraulicznej próby wytrzymałościowej II nitki rurociągu naftowego "Przyjaźń" Naciśnij aby pobrać
 

 

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-09-19 13:02:50.
Data wprowadzenia: 2018-09-19 13:02:50
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl