> 2018

2018

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie
kablowej sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV -
sieć oświetlenia na części działek ew. nr
488, 447 w obrębie 0015, Tuł w części nie
objętej miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV - sieć oświetlenia na części działek ew. nr 488, 447 w obrębie 0015, Tuł w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Naciśnij aby pobrać
 

 

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-11-23 12:02:21.
Data wprowadzenia: 2018-11-23 12:02:21
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl