> 2018

2018

Obwieszczenie Marszałka Województwa
Mazowieckiego dot. zawiadomienia o wszczęciu
postępowania przez Marszałka Województwa
Mazowieckiego na wniosek Generalnego Dyrektora
Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie zmiany
decyzji nr 69/16/PŚ.Z Marszałka Województwa
Mazowieckiego nakładającą na Generalną
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad obowiązek
polegający na ograniczeniu oddziaływania
akustycznego na środowisko drogi krajowej nr 8 na
odcinku Radzymin - Wyszków w celu dotrzymania
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na
terenach chronionych akustycznie
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie zmiany decyzji nr 69/16/PŚ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego nakładającą na Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad obowiązek polegający na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko drogi krajowej nr 8 na odcinku Radzymin - Wyszków w celu dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach chronionych akustycznie Naciśnij aby pobrać
 

 

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-12-06 12:09:15.
Data wprowadzenia: 2018-12-06 12:09:15
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl