Tablica ogłoszeń
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa linii kablowo napowietrznej 110kV wraz z traktem światłowodowym do zasilania podstacji trakcyjnej PT Dobczyn
2018-06-13 14:59:43
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa l  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Pawła Dziedzickiego, z dnia 29 marca 2018 r., złożony w dniu 6 kwietnia 2018 r., uzupełniony pismem z dnia 28 maja 2018 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.15.2018 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej o dł. L=962,95 m na odcinku Wola Rasztowska - Roszczep, gmina Klembów, powiat wołomiński"
2018-06-07 14:33:27
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Pawła Dziedzickiego, z dnia 29 marca 2018 r., złożony w dniu 6 kwiet  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Pawła Dziedzickiego, złożonego w dniu 5.04.2018 r. następnie skorygowanego i uzupełnionego w dniu 15.05.2018 r. postepowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.13.2018 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa drogi gminnej ul. Ogrodowa o dł. L= 861,00 m w Klembowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Klembów, pow. Wołomiński"
2018-05-24 09:46:43
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Pawła Dziedzickiego, złożonego w dniu 5.04.2018 r. następnie skoryg  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Grażynę Urban, złożonego w dniu 14.04.2018 r. postepowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.22.2018 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa dróg gminnych tj. ul. Słonecznej, ul. Warszawskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kolejową do pikietażu 0+246,00 oraz rozbudowa ul. Kościuszki na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kolejową do skrzyżowania z ul. Słoneczną, w miejscowości Ostrówek, gm. Klembów, pow. Wołomiński"
2018-05-24 09:46:24
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Grażynę Urban, złożonego w dniu 14.04.2018 r. postepowania administ  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 20 marca 2018 roku dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Adama Kluja , decyzji Nr 10pz/2018 znak WAB.6740.14.72.2017, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa drogi gminnej - ul. Wiśniowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do ul. Brzozowej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Pasek, gm. Klembów"
2018-04-12 17:01:28
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 20 marca 2018 roku dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Adama Kluja , decyzji Nr 10pz/2018 znak WAB.6740.14.72.  ...więcej

Informacja w sprawie możliwości składania wniosków przez spółki wodne o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Klembów
2018-04-12 08:45:08
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Informacja w sprawie możliwości składania wniosków przez spółki wodne o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Klembów      ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 26 lutego 2018 roku dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Adama Rosińskiego, decyzji Nr 6pz/2018 znak WAB.6740.14.67.2017, o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa drogi gminnej ulicy Przytorowej na odcinku od ulicy Przejazdowej do ulicy Kolejowej w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów, powiat wołomiński"
2018-03-15 10:18:45
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 26 lutego 2018 roku dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Adama Rosińskiego, decyzji Nr 6pz/2018 znak WAB.6740.  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Adama Kluja, z dnia 21 grudnia 2017 r. postepowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.72.2017 o wydanie decyzji o na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa drogi gminnej - ul. Wiśniowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do ul. Brzozowej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Pasek, gm. Klembów"
2018-02-15 11:04:51
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Adama Kluja, z dnia 21 grudnia 2017 r. postepowania administracyjnego w  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 18 stycznia 2018 r. dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Piotra Szydłowskiego, decyzji Nr 3pz/2018 znak WAB.6740.14.60.2017 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4335W (ul. Jana Pawła II) na odcinku od skrzyżowania z ulic. Żymirskiego w Klembowie do skrzyżowania w kierunku miejscowości Sitki (wraz z przebudową skrzyżowania), gm. Klembów"
2018-02-15 11:03:41
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 18 stycznia 2018 r. dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Piotra Szydłowskiego, decyzji Nr 3pz/2018 znak WAB.674  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.67.2017 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa drogi gminne ulicy Przytorowej na odcinku od ulicy Przejazdowej do ul. Kolejowej w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów, powiat wołomiński"
2018-01-25 12:50:10
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.67.2017 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa drogi g  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o wydaniu decyzji w sprawie o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1234 położona w obrębie geodezyjnym Lipka w gminie Klembów, stanowiąca nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym. Przedmiotowego podziału dokonuje się w celu wydzielenia działki pod drogę gminną, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2018-01-12 10:27:23
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o wydaniu decyzji w sprawie o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1234 położona w obrębie g  ...więcej

Otwarty konkurs ofert na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz polityki prorodzinnej
2018-01-04 11:46:49
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicz  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie zmiany decyzji Nr 13/2017 z dnia 9 listopada 2017 r. znak GOŚ.6733.3.2017 ustalającą warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia ? 40 PE na działce ew. nr 192/8 w obrębie 0012 Rasztów w gminie Klembów
2018-01-04 11:16:46
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie zmiany decyzji Nr 13/2017 z dnia 9 listopada 2017 r. znak GOŚ.6733.3.2017 ustalającą warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gmi  ...więcej

Pokazano 21 - 33 z 33
poprzednie     

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl