> 2018
Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez P. Pawła Dziedzickiego, postepowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.14.2018 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej o dł. L= 770,0 m w miejscowości Lipka, gm. Klembów, powiat Wołomiński".
2018-09-27 12:10:06
LP TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ 1 Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez P. Pawła Dziedzickiego, postepowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.1  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 31 sierpnia 2018 roku dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez P. Pawła Dziedzickiego, decyzji Nr 37pz/2018 znak WAB.6740.14.16.2018, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej ul. Długiej w Michałowie, Gmina Klembów, powiat wołomiński, woj. Mazowieckie na odcinku od km 0+000,00 do km 2+426,80 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
2018-09-20 09:40:05
LP TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ 1 Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 31 sierpnia 2018 roku dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez P. Pawła Dziedzickiego, decyzji Nr 37pz/2018 znak WAB.6740.14  ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 11 wrzęsnia 2018 r. że zostało wszczęte postepowanie administracyjne na wniosek firmy PERN S.A., w sprawie wygaśniecia pozwolenia wodnoprawnego nr 107/16/PŚ.W udzielonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na pobór i zrzut wody z rzek: Rządzy, Cienkiej i Osownicy na potrzeby przeprowadzenia hydraulicznej próby wytrzymałościowej II nitki rurociągu naftowego "Przyjaźń"
2018-09-19 13:02:50
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 11 wrzęsnia 2018 r. że zostało wszczęte postepowanie administracyjne na wni  ...więcej

Zawiadomienie o nadaniu nazw ulic drogom położonym w miejscowości Lipka, obręb geodezyjny 0008 Lipka, gmina Klembów
2018-09-18 13:04:34
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie o nadaniu nazw ulic drogom położonym w miejscowości Lipka, obręb geodezyjny 0008 Lipka, gmina Klembów      ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 18 lipca 2018 roku dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez P. Pawła Dziedzickiego, decyzji Nr 28pz/2018 znak WAB.6740.14.15.2018, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej o dł. L= 962,95 m na odcinku Wola Rasztowska - Roszczep, gm. Klembów, powiat Wołomiński".
2018-09-06 10:17:53
LP TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ 1 Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 18 lipca 2018 roku dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez P. Pawła Dziedzickiego, decyzji Nr 28pz/2018 znak WAB.6740.14.15  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 2 sierpnia 2018 roku dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez P. Grażynę Urban, decyzji Nr 32pz/2018 znak WAB.6740.14.25.2018, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi gminnej ulicy Warszawskiej na odcinku odm pikietażu 0+275,00 do pikietażu 1=162,18 wraz ze skrzyżowaniem z ulica Piotra Skargi i skrzyżowaniem z ulicą Leśną, w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów, powiat wołomiński”.
2018-08-09 15:32:21
LP TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ 1 Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 2 sierpnia 2018 roku dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez P. Grażynę Urban, decyzji Nr 32pz/2018 znak WAB.6740.14.25.20  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 2 sierpnia 2018 roku dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez P. Grażynę Urban, decyzji Nr 31pz/2018 znak WAB.6740.14.24.2018, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa drogi gminnej ulicy Lachmana na odcinku od pikietażu 0+000,00 do pikietażu 0+329,98 wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Warszawską, w miejscowości Ostrówek, gm. Klembów, powiat wołomiński"
2018-08-09 09:22:51
LP TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ 1 Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 2 sierpnia 2018 roku dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez P. Grażynę Urban, decyzji Nr 31pz/2018 znak WAB.6740.14.24.20  ...więcej

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o przyjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektu zaktualizowanego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Warszawy wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
2018-08-02 09:35:39
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o przyjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektu zaktualizowanego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowiec  ...więcej

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Lipka w Gminie Klembów
2018-08-01 14:45:08
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Lipka w Gminie Klembów Projekt planu zagospodarowania przestrzennego cz  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej po nazwą: "Budowa drogi gminnej ul. Ogrodowej o dł. L=861,0m w Klembowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Klembów, pow. wołomiński"
2018-07-19 13:49:31
LP TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ 1 Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej po nazwą: "Budowa drogi gminnej ul. Ogrodowej o dł. L=861,0m w Klembowie wraz z infrastrukturą  ...więcej

Zawiadomienie Starosty Wołomińskiego o możliwości zapoznania się z dokumentacją w sprawie postępowania administracyjnego w sprawie wspólnot wsi Tuł, Krusze, Dobczyn, Roszczep, Krzywica
2018-07-16 11:43:50
LP TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ 1 Zawiadomienie Starosty Wołomińskiego o możliwości zapoznania się z dokumentacją w sprawie postępowania administracyjnego w sprawie wspólnoty wsi Tuł 2 Zawiadomienie Starosty Woł  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 22 czerwca 2018 roku dla Wójta Gminy Klembów, decyzji Nr 24pz/2018 znak WAB.6740.14.22.2018, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa dróg gminnych, tj.: ulicy Słonecznej, ulicy Warszawskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kolejową do pikietażu 0+246,00 oraz rozbudowa ulicy Kościuszki na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kolejową do skrzyżowania z ulicą Słoneczną, w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów, powiat wołomiński
2018-07-05 15:25:51
LP TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ 1 Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 22 czerwca 2018 roku dla Wójta Gminy Klembów, decyzji Nr 24pz/2018 znak WAB.6740.14.22.2018, opatrzonej rygorem natychmiastowej wyko  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.16.2018 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej ul. Długiej w Michałowie, gmina Klembów, powiat wołomiński, woj. mazowieckie na odcinku od km 0+000,00 do km 2+426,80 wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
2018-07-05 15:25:48
LP TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ 1 Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.16.2018 o wydanie decyzji o zezwoleniu na real  ...więcej

Zawiadomienie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wspólnot wsi Tuł, Krusze, Dobczyn, Roszczep, Krzywica
2018-07-03 10:32:39
LP TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ 1 Zawiadomienie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wspólnoty wsi Tuł 2 Zawiadomienie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postępowania admin  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez P. Grażynę Urban, złożony w dniu 18 maja 2018 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.24.2018 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej ulicy Lachmana na odcinku od pikietażu 0+000,00 do pikietażu 0+329,98 wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Warszawską, w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów, powiat wołomiński"
2018-06-22 06:31:02
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez P. Grażynę Urban, złożony w dniu 18 maja 2018 r., postępowania administracyjnego w   ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez P. Grażynę Urban, złożony w dniu 22 maja 2018 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.25.2018 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi gminnej ulicy Warszawskiej na odcinku od pikietażu 0+275,00 do pikietażu 1+162,18 wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Piotra Skargi i skrzyżowaniem z ulicą Leśną, w miejscowości Ostrówek,gmina Klembów, powiat wołomiński"
2018-06-22 06:30:32
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez P. Grażynę Urban, złożony w dniu 22 maja 2018 r., postępowania administracyjnego w   ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa linii kablowo napowietrznej 110kV wraz z traktem światłowodowym do zasilania podstacji trakcyjnej PT Dobczyn
2018-06-13 14:59:43
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa l  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Pawła Dziedzickiego, z dnia 29 marca 2018 r., złożony w dniu 6 kwietnia 2018 r., uzupełniony pismem z dnia 28 maja 2018 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.15.2018 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej o dł. L=962,95 m na odcinku Wola Rasztowska - Roszczep, gmina Klembów, powiat wołomiński"
2018-06-07 14:33:27
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Pawła Dziedzickiego, z dnia 29 marca 2018 r., złożony w dniu 6 kwiet  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Pawła Dziedzickiego, złożonego w dniu 5.04.2018 r. następnie skorygowanego i uzupełnionego w dniu 15.05.2018 r. postepowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.13.2018 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa drogi gminnej ul. Ogrodowa o dł. L= 861,00 m w Klembowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. Klembów, pow. Wołomiński"
2018-05-24 09:46:43
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Pawła Dziedzickiego, złożonego w dniu 5.04.2018 r. następnie skoryg  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Grażynę Urban, złożonego w dniu 14.04.2018 r. postepowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.22.2018 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa dróg gminnych tj. ul. Słonecznej, ul. Warszawskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kolejową do pikietażu 0+246,00 oraz rozbudowa ul. Kościuszki na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kolejową do skrzyżowania z ul. Słoneczną, w miejscowości Ostrówek, gm. Klembów, pow. Wołomiński"
2018-05-24 09:46:24
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Grażynę Urban, złożonego w dniu 14.04.2018 r. postepowania administ  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 49
poprzednie     następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl