> kierownik urzędu

kierownik urzędu

STYCZEŃ

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
120.1.2018 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie Naciśnij aby pobrać
120.2.2018 w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków Urzedu Gminy w Klembowie na 2018 rok Naciśnij aby pobrać
120.3.2018 w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków Urzedu Gminy w Klembowie na 2018 rok Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-01-05 08:05:13 | Data modyfikacji: 2019-01-07 09:58:21.
Luty

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
120.4.2018 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Klembowie Naciśnij aby pobrać
120.5.2018 w sprawie zmian planu finansowego dochodów i wydatków dla Urzędu Gminy w Klembowie na 2018 rok Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-02-07 08:56:03 | Data modyfikacji: 2018-03-21 10:25:30.
MARZEC

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
120.6.2018 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Klembowie Naciśnij aby pobrać
120.7.2018 w sprawie zmian planu finansowego dochodów i wydatków dla Urzędu Gminy w Klembowie na 2018 rok Naciśnij aby pobrać
120.8.2018 w sprawie zmian planu finansowego dochodów i wydatków dla Urzędu Gminy w Klembowie na 2018 rok Naciśnij aby pobrać
120.9.2018 w sprawie zmian planu finansowego dochodów i wydatków dla Urzędu Gminy w Klembowie na 2018 rok Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-03-13 15:46:20 | Data modyfikacji: 2018-04-30 16:11:54.
KWIECIEŃ

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
120.10.2018 w sprawie zmian planu finansowego dochodów i wydatków dla Urzędu Gminy w Klembowie na 2018 rok Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-04-30 16:12:18 | Data modyfikacji: 2018-04-30 16:11:54.
MAJ

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
120.11.2018 w sprawie procedury ewakuacji pracowników oraz osób czasowo przebywających na terenie Urzędu Gminy w Klembowie i jednostek organizacyjnych mających siedzibę w budynku przy ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 38 w Klembowie Naciśnij aby pobrać
120.12.2018 w sprawie zmian planu finansowego dochodów i wydatków dla Urzędu Gminy w Klembowie na 2018 rok Naciśnij aby pobrać
120.13.2018 w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Klembowie Naciśnij aby pobrać
120.14.2018 w sprawie zmian planu finansowego dochodów i wydatków dla Urzędu Gminy w Klembowie na 2018 rok Naciśnij aby pobrać
120.15.2018 w sprawie zmian planu finansowego dochodów i wydatków dla Urzędu Gminy w Klembowie na 2018 rok Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-05-10 14:42:06 | Data modyfikacji: 2018-06-05 14:49:25.
CZERWIEC

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
120.16.2018 w sprawie zmian planu finansowego dochodów i wydatków dla Urzędu Gminy w Klembowie na 2018 rok Naciśnij aby pobrać
120.17.2018 w sprawie zmian planu finansowego dochodów i wydatków dla Urzędu Gminy w Klembowie na 2018 rok Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-06-20 13:40:56 | Data modyfikacji: 2018-07-24 15:22:23.
LIPIEC

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
120.18.2018 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Klembowie Naciśnij aby pobrać
120.19.2018 w sprawie zmian planu finansowego dochodów i wydatków dla Urzędu Gminy w Klembowie na 2018 rok Naciśnij aby pobrać
120.20.2018 w sprawie zmian planu finansowego dochodów i wydatków dla Urzędu Gminy w Klembowie na 2018 rok. Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-07-18 15:43:49 | Data modyfikacji: 2018-08-13 12:54:02.
SIERPIEŃ

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
120.21.2018 w sprawie zmian planu finansowego dochodów i wydatków dla Urzędu Gminy w Klembowie na 2018 rok. Naciśnij aby pobrać
120.22.2018 w sprawie zmian planu finansowego dochodów i wydatków dla Urzędu Gminy w Klembowie na 2018 rok. Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-08-13 12:55:28 | Data modyfikacji: 2018-09-21 19:21:23.
WRZESIEŃ

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
120.23.2018 w sprawie zmian planu finansowego dochodów i wydatków dla Urzędu Gminy w Klembowie na 2018 rok. Naciśnij aby pobrać
120.24.2018 w sprawie zmian planu finansowego dochodów i wydatków dla Urzędu Gminy w Klembowie na 2018 rok. Naciśnij aby pobrać
120.25.2018 w sprawie zmian planu finansowego dochodów i wydatków dla Urzędu Gminy w Klembowie na 2018 rok. Naciśnij aby pobrać
120.26.2018 w sprawie zmian planu finansowego dochodów i wydatków dla Urzędu Gminy w Klembowie na 2018 rok. Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-09-21 19:24:01 | Data modyfikacji: 2018-11-20 08:00:57.
PAŹDZIERNIK

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
120.27.2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej, określającego organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej Naciśnij aby pobrać
120.28.2018 w sprawie zmian planu finansowego dochodów i wydatków dla Urzędu Gminy w Klembowie na 2018 rok. Naciśnij aby pobrać
120.29.2018 w sprawie zmian planu finansowego dochodów i wydatków dla Urzędu Gminy w Klembowie na 2018 rok. Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-10-04 11:35:24 | Data modyfikacji: 2018-11-20 08:02:26.
LISTOPAD

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
120.30.2018 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Klembowie Naciśnij aby pobrać
120.31.2018 w sprawie zmian planu finansowego dochodów i wydatków dla Urzędu Gminy w Klembowie na 2018 rok Naciśnij aby pobrać
120.32.2018 w sprawie zmian planu finansowego dochodów i wydatków dla Urzędu Gminy w Klembowie na 2018 rok Naciśnij aby pobrać
120.33.2018 w sprawie zmian planu finansowego dochodów i wydatków dla Urzędu Gminy w Klembowie na 2018 rok Naciśnij aby pobrać
120.34.2018 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Klembowie Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-11-16 13:10:31 | Data modyfikacji: 2019-01-07 09:57:38.
GRUDZIEŃ

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
120.35.2018 w sprawie zmian planu finansowego dochodów i wydatków dla Urzędu Gminy w Klembowie na 2018 rok Naciśnij aby pobrać
120.36.2018 w sprawie zmian planu finansowego dochodów i wydatków dla Urzędu Gminy w Klembowie na 2018 rok Naciśnij aby pobrać
120.37.2018 w sprawie zmian planu finansowego dochodów i wydatków dla Urzędu Gminy w Klembowie na 2018 rok Naciśnij aby pobrać
120.38.2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Naciśnij aby pobrać
120.39.2018 w sprawie wprowadzenia dokumentacji ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Klembowie Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2019-01-07 09:56:59 | Data modyfikacji: 2019-02-21 08:53:11.

Zobacz:
 kierownik urzędu .  jako organ gminy . 
Data wprowadzenia: 2019-01-07 09:56:59
Data modyfikacji: 2019-02-21 08:53:11
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl