> Zakończone
Budowa i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Klembowie w formule zaprojektuj i wybuduj
2018-03-16 14:19:51
DATY Ogłoszenia Przetargu16.03.2018r. Składania Ofert03.04.2018r. godz. 12:00 Otwarcia Ofert03.04.2018r. godz. 12:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia Specyfikacja istotnych warunk&oa  ...więcej

Budowa i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Klembowie w formule zaprojektuj i wybuduj
2018-02-26 12:47:26
DATY Ogłoszenia Przetargu26.02.2018r. Składania Ofert14.03.2018r. godz. 12:00 Otwarcia Ofert14.03.2018r. godz. 12:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia Specyfikacja istotnych warunk&oa  ...więcej

Zakup i dostawa kruszyw drogowych oraz piasku w 2018 roku na potrzeby Gminy Klembów wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych
2018-01-12 13:19:38
DATY Ogłoszenia Przetargu12.01.2018r. Składania Ofert23.01.2018r. godz. 12:00 Otwarcia Ofert23.01.2018r. godz. 12:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia Treść ogłoszenia - zmiana 1   ...więcej

Pokazano 1 - 3 z 3

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl