> 2018
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Klembów w 2019 r. II
2018-12-19 14:00:19
DATY Ogłoszenia Przetargu19.12.2018r. Składania Ofert28.12.2018r. godz. 12:00 Otwarcia Ofert28.12.2018r. godz. 12:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia Treść ogłoszenia - zmiana 1   ...więcej

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Klembów w 2019r.
2018-12-14 12:15:08
DATY Ogłoszenia Przetargu14.12.2018r. Składania Ofert24.12.2018r. godz. 12:00 Otwarcia Ofert24.12.2018r. godz. 12:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia Treść ogłoszenia - unieważni  ...więcej

Dostawa produktów żywnościowych do placówek oświatowych Gminy Klembów
2018-12-11 16:07:32
DATY Ogłoszenia Przetargu11.12.2018r. Składania Ofert19.12.2018r. godz. 12:00 Otwarcia Ofert19.12.2018r. godz. 12:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia Specyfikacja istotnych warunk&oa  ...więcej

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Klembów
2018-10-16 12:00:33
DATY Ogłoszenia Przetargu16.10.2018r. Składania Ofert22.11.2018r. godz. 12:00 Otwarcia Ofert22.11.2018r. godz. 12:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia Treść ogłoszenia - zmiana 1   ...więcej

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy dróg w Gminie Klembów
2018-10-11 11:34:41
DATY Ogłoszenia Przetargu11.10.2018r. Składania Ofert19.10.2018r. godz. 12:00 Otwarcia Ofert19.10.2018r. godz. 12:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia Treść ogłoszenia - zmiana   ...więcej

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego do kwoty 2 000 000,00 zł
2018-10-05 14:30:33
DATY Ogłoszenia Przetargu05.10.2018r. Składania Ofert31.10.2018r. godz. 12:00 Otwarcia Ofert31.10.2018r. godz. 12:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia Treść ogłoszenia - zmiana 1   ...więcej

Przebudowa drogi gminnej ulicy Radiowej od km 0+000,00 do km 0+447.22 w miejscowości Wola Rasztowska, Gmina Klembów
2018-08-03 14:21:12
DATY Ogłoszenia Przetargu03.08.2018r. Składania Ofert20.08.2018r. godz. 12:00 Otwarcia Ofert20.08.2018r. godz. 12:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia Specyfikacja istotnych warunk&oa  ...więcej

Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej – Etap II: Rewitalizacja parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli
2018-07-27 13:50:36
DATY Ogłoszenia Przetargu27.07.2018r. Składania Ofert14.08.2018r. godz. 12:00 Otwarcia Ofert14.08.2018r. godz. 12:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia Specyfikacja istotnych warunk&oa  ...więcej

Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej – Etap I: Renowacja i adaptacja piwnic Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej
2018-07-23 15:49:36
DATY Ogłoszenia Przetargu23.07.2018r. Składania Ofert08.08.2018r. godz. 12:00 Otwarcia Ofert08.08.2018r. godz. 12:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia Specyfikacja istotnych warunk&oa  ...więcej

Budowa dróg gminnych: ulicy Słonecznej, ulicy Warszawskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kolejową do skrzyżowania z ul. Lachmana, ulicy Kościuszki na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kolejową do skrzyżowania z ulicą Słoneczną, w miejscowości Ostrówek
2018-06-05 14:00:48
DATY Ogłoszenia Przetargu05.06.2018r. Składania Ofert21.06.2018r. godz. 12:00 Otwarcia Ofert21.06.2018r. godz. 12:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia Specyfikacja istotnych warunk&oa  ...więcej

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Gminy Klembów
2018-05-14 15:31:57
DATY Ogłoszenia Przetargu14.05.2018r. Składania Ofert22.05.2018r. godz 12:00 Otwarcia Ofert22.05.2018r. godz 12:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia Treść ogłoszenia - zmiana 1   ...więcej

Rozbudowa drogi gminnej ul. Wiśniowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do ul. Brzozowej z zakresie budowy chodnika w miejscowości Pasek
2018-03-22 15:23:07
DATY Ogłoszenia Przetargu22.03.2018r. Składania Ofert06.04.2018r. godz. 12:00 Otwarcia Ofert06.04.2018r. godz. 12:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia Specyfikacja istotnych warunk&oa  ...więcej

Budowa i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Klembowie w formule zaprojektuj i wybuduj
2018-03-16 14:19:51
DATY Ogłoszenia Przetargu16.03.2018r. Składania Ofert03.04.2018r. godz. 12:00 Otwarcia Ofert03.04.2018r. godz. 12:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia Specyfikacja istotnych warunk&oa  ...więcej

Przebudowa dróg gminnych: a) w miejscowości Pieńki na części działki nr 159 o długości 60 mb, b) w miejscowości Krzywica na części działki nr 231 o długości 279,50 mb
2018-03-09 14:16:13
DATY Ogłoszenia Przetargu09.03.2018r. Składania Ofert23.03.2018r. godz. 12:00 Otwarcia Ofert23.03.2018r. godz. 12:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia Specyfikacja istotnych warunk&oa  ...więcej

Budowa i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Klembowie w formule zaprojektuj i wybuduj
2018-02-26 12:47:26
DATY Ogłoszenia Przetargu26.02.2018r. Składania Ofert14.03.2018r. godz. 12:00 Otwarcia Ofert14.03.2018r. godz. 12:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia Specyfikacja istotnych warunk&oa  ...więcej

Zakup i dostawa kruszyw drogowych oraz piasku w 2018 roku na potrzeby Gminy Klembów wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych
2018-01-12 13:19:38
DATY Ogłoszenia Przetargu12.01.2018r. Składania Ofert23.01.2018r. godz. 12:00 Otwarcia Ofert23.01.2018r. godz. 12:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia Treść ogłoszenia - zmiana 1   ...więcej

Pokazano 1 - 16 z 16

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl