> Kierownicy Gminnych Jednostek

Kierownicy Gminnych Jednostek

Stanowisko/
Funkcja
Imię i Naziwsko POBIERZ
Dyrektor
Szkoły Podstawowej
w Woli Rasztowskiej
Dorota Agnieszka Bilska Naciśnij aby pobrać
Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Klembowie
Tamara Krystyna Barańska - stan na 26.01.2018 r. Naciśnij aby pobrać
Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Klembowie
Agnieszka Gietka-Barańska Naciśnij aby pobrać
Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Klembowie
Agnieszka Gietka-Barańska - stan na 31.01.2018 r. Naciśnij aby pobrać
Kierownik Zakładu
Gospodarki Komunalnej
w Klembowie
Leszek Jan Boruc Naciśnij aby pobrać
Dyrektor
Szkoły Podstawowej
w Starym Kraszewie
Urszula Gałązka Naciśnij aby pobrać
Dyrektor
Zespołu Szkół
w Klembowie
Andrzej Dariusz Olszewski Naciśnij aby pobrać
Dyrektor
Gminnej Biblioteki
Publicznej
w Klembowie
Barbara Jadwiga Osytek Naciśnij aby pobrać
Barbara Jadwiga Osytek - stan na 27.10.2017 r. Naciśnij aby pobrać
Dyrektor
Zespołu Szkół
w Ostrówku
Jolanta Paderewska Naciśnij aby pobrać
Dyrektor
Szkoły Podstawowej
w Krusze
Elżbieta Ewa Sadowska Naciśnij aby pobrać
Dyrektor
Szkoły Podstawowej
w Dobczynie
Iwona Małgorzata Sobka Naciśnij aby pobrać
Dyrektor
ZEAS
w Klembowie
Elżbieta Solis Naciśnij aby pobrać
Dyrektor
Gminnego Ośrodka
Kultury
w Klembowie
Iwona Małgorzata Świebioda Naciśnij aby pobrać
p. o. Dyrektora
Gminnej Biblioteki
Publicznej
w Klembowie
Agnieszka Nowicka Naciśnij aby pobrać
 

 

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-02-06 11:12:55 | Data modyfikacji: 2018-08-20 15:33:12.

Zobacz:
 Wójt Gminy .  Sekretarz Gminy .  Skarbnik Gminy .  Rada Gminy .  Kierownicy Gminnych Jednostek .  Osoby wydające decyzje w imieniu Wójta . 
Data wprowadzenia: 2018-02-06 11:12:55
Data modyfikacji: 2018-08-20 15:33:12
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl