> Kierownicy Gminnych Jednostek

Kierownicy Gminnych Jednostek

Stanowisko/
Funkcja
Imię i Naziwsko POBIERZ
Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Klembowie
Tamara Krystyna Barańska - stan na 26.01.2018 r. Naciśnij aby pobrać
Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Klembowie
Agnieszka Gietka-Barańska - stan na 31.01.2018 r. Naciśnij aby pobrać
 

 

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-02-06 11:12:55 | Data modyfikacji: 2018-02-13 12:45:02.

Zobacz:
 Wójt Gminy .  Sekretarz Gminy .  Skarbnik Gminy .  Rada Gminy .  Kierownicy Gminnych Jednostek .  Osoby wydające decyzje w imieniu Wójta . 
Data wprowadzenia: 2018-02-06 11:12:55
Data modyfikacji: 2018-02-13 12:45:02
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl