> XXXI

XXXI

SESJA XXXI
z dnia 22 lutego 2018 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-02-15 15:35:49.
PROJEKTY UCHWAŁ

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2018 rok Naciśnij aby pobrać
2 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 Naciśnij aby pobrać
3 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII.273.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu Naciśnij aby pobrać
4 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu Naciśnij aby pobrać
5 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu Naciśnij aby pobrać
6 w sprawie przejęcia przez Wójta Gminy Klembów zadania zarządzania drogą wojewódzką nr 636 w miejscowości Roszczep na odcinku od km 3+200,00 do km 3+527,88 na terenie gminy Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie Naciśnij aby pobrać
7 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Naciśnij aby pobrać
8 w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub remonty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Naciśnij aby pobrać
9 w sprawie przejęcia przez Gminę Klembów zadań należących do właściwości Powiatu Wołomińskiego w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników, w pasach drogowych dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
10 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
11 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
12 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
13 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowej Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-02-15 15:36:04.
UCHWAŁY

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
XXXI.387.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2018 rok Naciśnij aby pobrać
XXXI.388.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 Naciśnij aby pobrać
XXXI.389.2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII.273.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu Naciśnij aby pobrać
XXXI.390.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu Naciśnij aby pobrać
XXXI.391.2018 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu Naciśnij aby pobrać
XXXI.392.2018 w sprawie przejęcia przez Wójta Gminy Klembów zadania zarządzania drogą wojewódzką nr 636 w miejscowości Roszczep na odcinku od km 3+200,00 do km 3+527,88 na terenie gminy Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie Naciśnij aby pobrać
XXXI.393.2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Naciśnij aby pobrać
XXXI.394.2018 w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub remonty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Naciśnij aby pobrać
XXXI.395.2018 w sprawie przejęcia przez Gminę Klembów zadań należących do właściwości Powiatu Wołomińskiego w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników, w pasach drogowych dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XXXI.396.2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
XXXI.397.2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
XXXI.398.2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
XXXI.399.2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowej Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-03-01 12:51:09.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XXXI Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy Naciśnij aby po>
Protokół z sesji Rady Gminy Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące uchwałami oraz zawiadomienie na sesję do wglądu w tabelkach powyżej
Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-04-06 13:20:45 | Data modyfikacji: 2018-06-26 15:22:57.

Zobacz:
 III .  II .  I Nowa kadencja .  XXXVI .  XII Nadzwyczajna .  XXXV .  XI Nadzwyczajna .  XXXIV .  XXXIII .  X Nadzwyczajna .  XXXII .  XXXI . 
Data wprowadzenia: 2018-04-06 13:20:45
Data modyfikacji: 2018-06-26 15:22:57
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl