> XXXIV

XXXIV

SESJA XXXIV
z dnia 28 czerwca 2018 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-06-14 10:36:09.
PROJEKTY UCHWAŁ

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Naciśnij aby pobrać
2 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Klembów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok Naciśnij aby pobrać
3 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Klembów, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-06-14 10:36:58.
UCHWAŁY

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
XXXIV.425.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Naciśnij aby pobrać
XXXIV.426.2018 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Klembów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok Naciśnij aby pobrać
XXXIV.427.2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Klembów, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
XXXIV.428.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2018 rok Naciśnij aby pobrać
XXXIV.429.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 Naciśnij aby pobrać
XXXIV.430.2018 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-07-06 13:20:22.

Zobacz:
 XII Nadzwyczajna .  XXXV .  XI Nadzwyczajna .  XXXIV .  XXXIII .  X Nadzwyczajna .  XXXII .  XXXI . 
Data wprowadzenia: 2018-07-06 13:20:22
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl