> Wybory Samorządowe 2018
Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 18 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójta, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018-09-18 15:54:45
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 18 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowani  ...więcej

Obwieszczenie z dnia 18 września 2018 r. Gminnej Komisji Wyborczej w Klembowie w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych
2018-09-18 11:04:48
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Obwieszczenie z dnia 18 września 2018 r. Gminnej Komisji Wyborczej w Klembowie w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych      ...więcej

Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Klembowie
2018-09-18 11:04:25
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Klembowie      ...więcej

Powiatowa Komisja Wyborcza w Wołominie, powołana postanowieniem Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 10 września 2018 r., podaje informację o swoim składzie, siedzibie oraz terminach przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych do Rady Powiatu Wołomińskiego
2018-09-12 10:14:14
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Powiatowa Komisja Wyborcza w Wołominie, powołana postanowieniem Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 10 września 2018 r., podaje informację o swoim składzie, siedzibie oraz terminach przyjmowania zgłos  ...więcej

Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Klembowie
2018-09-12 08:08:51
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Klembowie      ...więcej

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018-09-11 12:55:32
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów mi  ...więcej

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
2018-09-11 12:54:45
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.  ...więcej

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
2018-09-11 12:40:27
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców      ...więcej

Wyborco! W celu wzięcia udziału w głosowaniu zadbaj o to, żeby być ujętym w stałym rejestrze wyborców!
2018-09-03 10:27:09
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Wyborco! W celu wzięcia udziału w głosowaniu zadbaj o to, żeby być ujętym w stałym rejestrze wyborców!      ...więcej

Komunikat Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 30 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018-09-03 09:32:14
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Komunikat Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 30 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wybor  ...więcej

Uchwała w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2018-08-28 15:33:07
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Uchwała w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wybor  ...więcej

Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018-08-28 15:30:03
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Klembowie
2018-08-27 16:10:13
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej s  ...więcej

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
2018-08-20 13:15:33
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych  ...więcej

KOMUNIKAT z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018-08-16 10:54:53
LP TYTUŁ POBIERZ 1 KOMUNIKAT z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków wojewódzkiej, powiatowych, gminnyc  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
2018-06-26 13:08:48
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów  ...więcej

Pokazano 1 - 16 z 16

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl