> Kierownicy Gminnych Jednostek

Kierownicy Gminnych Jednostek

Stanowisko/
Funkcja
Imię i Naziwsko POBIERZ
Dyrektor
Szkoły Podstawowej
w Woli Rasztowskiej
Dorota Agnieszka Bilska - stan na 31.08.2018 r. Naciśnij aby pobrać
Kierownik Zakładu
Gospodarki Komunalnej
w Klembowie
Leszek Jan Boruc - stan na 28.09.2018 r. Naciśnij aby pobrać
Dyrektor
Szkoły Podstawowej
w Starym Kraszewie
Urszula Gałązka - stan na 31.08.2018 r. Naciśnij aby pobrać
Dyrektor
Szkoły Podstawowej
w Starym Kraszewie
Agnieszka Iwona Szczapa - stan na 01.09.2018 r. Naciśnij aby pobrać
Dyrektor
Szkoły Podstawowej
w Woli Rasztowskiej
Ewa Anna Hańczyk - stan na 01.09.2018 r. Naciśnij aby pobrać
Kierownik Zakładu
Gospodarki Komunalnej
w Klembowie
Łukasz Bala - stan na 01.10.2018 r. Naciśnij aby pobrać
 

 

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-10-31 09:35:58 | Data modyfikacji: 2018-11-13 14:13:33.

Zobacz:
 Wójt Gminy .  Rada Gminy .  Kierownicy Gminnych Jednostek .  Osoby wydające decyzje w imieniu Wójta . 
Data wprowadzenia: 2018-10-31 09:35:58
Data modyfikacji: 2018-11-13 14:13:33
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl