Tablica ogłoszeń
Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez P. Pawła Dziedzickiego, postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.24.2019 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa ciągu dróg gminnych ul. Diamentowej o dł. L=227,60 m w miejscowości Rasztów, gm. Klembów".
2019-11-14 09:10:20
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez P. Pawła Dziedzickiego, postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.24.2  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia31 października 2019 r. w sprawie zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej ulicy Leśnej w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów.
2019-11-07 15:54:05
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej uli  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 5 listopada 2019 o wydaniu postanowienia znak GOŚ.6220.12.6.2019 dla przedsięwzięcia polegającego na "przebudowie polegającej na nadbudowie istniejącej hali produkcyjnej wraz ze zmianą użytkowania hali magazynowej na produkcyjną na potrzeby zakładu Interfiber Sp. z.o.o. zlokalizowanego na działce o nr ew. 952/2, 951/4, 951/5, 952/1, 952/5, 949/2, 951/7, 950/11, 950/10, 951/3, obręb 0008 Lipka, w miejscowości Lipka, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie".
2019-11-06 12:01:47
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 5 listopada 2019 o wydaniu postanowienia znak GOŚ.6220.12.6.2019 dla przedsięwzięcia polegającego na "przebudowie polegającej na nadbudowie istnieją  ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wydaniu w dniu 23 października 2019 r. decyzji nr 342/2019 udzielającej Gminie Wołomin pozwolenia wodnoprawnego.
2019-11-06 11:59:30
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wydaniu w dniu 23 października 2019 r. decyzji nr 342/2019 udzielającej Gminie Wołomin pozwolenia wodnoprawnego.      ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem z dnia 28 października 2019 r. o wszczęciu postępowania przez PGW Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
2019-11-04 10:29:45
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem z dnia 28 października 2019 r. o wszczęciu postępowania przez  PGW Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.   &nb  ...więcej

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej ulicy Leśnej w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów.
2019-10-23 11:22:44
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla prz  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji nr 26/2019 o ustaleniu warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 6 domów jednorodzinnych na dz. ew. nr 234, 231/1, 232/1 i 235/1 w miejscowości Roszczep, gm. Klembów.
2019-10-08 09:29:57
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji nr 26/2019 o ustaleniu warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 6 domów jednorodzinnych na dz. ew  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem w związku z budową drogi gminnej ul. Granicznej na odcinku od skrzywiania ul. Klonową do skrzyżowania z ul. Słoneczną, w msc. Lipinki, gm. Wołomin i Klembów.
2019-10-01 09:06:29
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem w związku z budową drogi gminnej ul. Granicznej na odcinku od skrzywiania ul. Kl  ...więcej

Obwieszczenie w spawie wydania w dniu 2 września 2019 r. Przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem decyzji nr 283/2019 Udzielającej powiatowi wołomińskiemu reprezentowanemu przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego pozwolenia wodno prawnego na Likwidację urządzenia wodnego, wykonanie urządzeń wodnych, usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z drogi powiatowej nr 4335.
2019-09-24 15:27:55
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie w spawie wydania w dniu 2 września 2019 r. Przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem decyzji nr 283/2019 Udzielającej powiatowi wołomińskiemu reprezentowanemu przez Zarząd Powiatu Wołomińsk  ...więcej

Ogłoszenie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego znajdującego się na parterze budynku Świetlicy w Krzywicy o pow. 49,35 m2, przeznaczonego pod działalność usługową
2019-09-18 16:04:44
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Ogłoszenie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego znajdującego się na parterze budynku Świetlicy w Krzywicy o pow. 49,35 m2  ...więcej

Decyzja nr 252/2019 o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki ew. nr 922, 167, 170 480 o łącznej powierzchni 3,0858 ha z obrębu 0001, Dobczyn gina Klembów które stanowią lasy, pastwiska trwałe, nieużytki i grunty pod rowami
2019-09-09 08:18:57
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Decyzja nr 252/2019 o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki ew. nr 922, 167, 170 480 o łącznej powierzchni 3,0858 ha z obrębu 0001,  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.
2019-09-05 09:49:11
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.      ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 6 domów jednorodzinnych na dz. ew. nr 234, 231/1, 232/1 i 235/1 w miejscowości Roszczep, gm. Klembów.
2019-09-04 09:23:08
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 6 domów jednorodzinnych na dz. ew. nr 234, 231/1, 232/1 i 235/1 w mi  ...więcej

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej ulicy Leśnej w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów.
2019-08-28 13:02:40
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsi  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa o długości ok. 22 m na części działek ew. nr 636/3 i 636/1 w obrębie 0003, Klembów, gm. Klembów
2019-08-27 09:21:07
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 6 domów jednorodzinnych na dz. ew. nr 234, 231/1, 232/1 i 235/1 w miejscowości Roszczep, gm. Klembów.
2019-08-08 13:07:39
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 6 domów jednorodzinnych na dz. ew. nr 234, 231/1, 232/1   ...więcej

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 sierpnia 2019 r., że w dniu 18 czerwca 2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Wójta Gminy Klembów działającego przez pełnomocnika Panią Grażynę Urban, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 oraz drogi gminnej Nr 430301W, której konieczność rozbudowy wynika z rozbudowy drogi wojewódzkiej. Dotyczy realizacji zadania: Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 z drogą gminną w miejscowości Krzywica gmina Klembów.
2019-08-08 12:28:06
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 sierpnia 2019 r., że w dniu 18 czerwca 2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Wójta Gminy Klembów działają  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa o długości ok. 22 m na części działek ew. nr 636/3 i 636/1 w obrębie 0003 Klembów, gm. Klembów
2019-08-06 09:46:10
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa o dług  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 23 lipca 2019 r. o wydaniu w dniu 23 lipca 2019 r. Decyzji, znak: ŚGO/OŚ.6220.13.19.2018.DB O środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 4311W Na odcinku od działki ew. nr 319/10 obręb 0016- Rżyska Do ronda w miejscowości Stary Kraszew na połączeniu ulic Radzymińska, Świętojańska i Jana Pawła II, gmina Radzymin i Klembów.
2019-07-31 15:35:59
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 23 lipca 2019 r. o wydaniu w dniu 23 lipca 2019 r. Decyzji, znak: ŚGO/OŚ.6220.13.19.2018.DB O środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Polegającego na   ...więcej

Obwieszczenie z dnia 10 lipca 2019 r. o wszczęciu postępowania przez Dyrektora Zarządu Zlewni w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację, wykonanie, przebudowę urządzeń wodnych w pasie drogi powiatowej nr 4335W oraz usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z w/w drogi.
2019-07-22 17:00:47
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie z dnia 10 lipca 2019 r. o wszczęciu postępowania przez Dyrektora Zarządu Zlewni w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację, wykonanie, przebudowę urządzeń wodnych w pasie   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 85
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl