> 2019
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z 17 grudnia 2019 r. znak WOOŚ-II.420.461.2018.DF.16 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej ; ulicy Leśnej w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów.
2019-12-24 09:03:15
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z 17 grudnia 2019 r. znak WOOŚ-II.420.461.2018.DF.16 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 18 grudnia 2019 o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie drogi gminnej ulicy Leśnej w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów, powiat wołomiński dz.nr ewid: 1214, 416/1, 417, 419, 426, 428, 430/1, 431/1, 432, 434, 418, 435, 439, 441, 442/1, 443, 444, 455/6, 456, 468/2, 468/1, 468/4, 475/1, 478/1, 492/3, 448/1, 452/1, 468/8, 468/9, 453/1, 1225, 350/2,16/7, 1, 7, 16/8, 102, 1172, 135/1, 1211, 1212, 1213, 1225, 350/2, 16/5, 16/6, 16/2, 136, 153/5, 165, 170/2, 1210, 170/1, 154/7, 154/10, 155 16/3, 16/2, 178, 180/27, 181, 182/6, 184, 185/4, 188, 195, 196/2, 171/1, 185/2, 185/1, 196/1, 201/2, 1216/2.
2019-12-19 19:11:18
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 18 grudnia 2019 o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie drogi gminnej ulicy Leśnej w miejscowości Ostrówek, gm  ...więcej

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego.
2019-12-18 12:55:55
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego.     ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem z dnia 9 grudnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany wydanej decyzji nr 342/2019 udzielającej Gminie Wołomin pozwolenia wodnoprawnego.
2019-12-18 12:52:18
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem z dnia 9 grudnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany wydanej decyzji nr 342/2019 udzielającej Gminie Wołomin pozwolenia wodnoprawnego.   ...więcej

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy dotyczącej zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z 15 lutego 2019 r., nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie drogi gminnej: ulicy Leśnej w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów"
2019-12-11 15:43:38
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy dotyczącej zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Śro  ...więcej

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego.
2019-12-10 15:26:49
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego.      ...więcej

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego.
2019-12-10 15:25:03
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego.      ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 9 grudnia 2019 o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie drogi gminnej ulicy Słonecznej w Klembowie na odc. od Km 0+000,00 do Km 1+216,90 jedn. Ewid. 143407_2 Klembów, obr. 0003 Klembów dz.nr ewid: 675/1, 674, 617/1, 680/9, 614/11, 680/4, 680/12, 634/1, 636/5, 636/1, 638/10, 640/10, 642, 644/2, 645, 656/2, 659, 662, 668/3, 668/4, 704, 705, 722/4, 728/7, 728/2, 733, 756, 749, 772/1, 788/1, 794, 896/3, 923, 933/3, 933/5, 939, 944/2, 948, 960, 967, 970, 697/12, 697/14, 697/13, 998/1, 1000/1, 999/3, 999/5”
2019-12-10 12:53:21
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 9 grudnia 2019 o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie drogi gminnej ulicy Słonecznej w Klembowie na odc. od   ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 9 grudnia 2019 o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowanych Nr 6220.12.2019 zmieniająca decyzję Wójta Gminy Klembów z dnia 31.12.2015 roku nr 9/2015 dla przedsięwzięcia polegającego na "rozbudowie istniejącej hali produkcyjnej na potrzeby zakładu Interfiber Sp. z.o.o. zlokalizowanego na działce o nr ew. 952/2, 951/4, 951/5, 952/1, 952/5, 949/2, 951/7, 950/11, 950/10, 951/3, obręb 0008 Lipka, w miejscowości Lipka, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie"
2019-12-09 13:36:44
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 9 grudnia 2019 o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowanych Nr 6220.12.2019 zmieniająca decyzję Wójta Gminy Klemb&  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o wydaniu w dniu 28.11.2019 r. postanowienia nr 33/2019, prostującego omyłkę pisarską w decyzji Burmistrza Radzymina z dnia 23.07.2019 r.
2019-12-06 13:39:58
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o wydaniu w dniu 28.11.2019 r. postanowienia nr 33/2019, prostującego omyłkę pisarską w decyzji Burmistrza Radzymina z dnia 23.07.2019 r.     ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Klembów o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Woli Rasztowskiej przy ul. Szkolnej
2019-12-04 10:13:08
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Ogłoszenie Wójta Gminy Klembów o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Woli Rasztowskiej przy ul. Szkolnej     ...więcej

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania w sprawie udzielania pozwolenia wodnoprawnego.
2019-11-29 14:09:00
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania w sprawie udzielania pozwolenia wodnoprawnego.     ...więcej

Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego informujące o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie uchwały określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami.
2019-11-27 10:02:09
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego informujące o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie uchwały określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza ag  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 21 listopada 2019 o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "przebudowie polegającej na nadbudowie istniejącej hali produkcyjnej wraz ze zmianą użytkowania hali magazynowej na produkcyjną na potrzeby zakładu Interfiber Sp. z.o.o. zlokalizowanego na działce o nr ew. 952/2, 951/4, 951/5, 952/1, 952/5, 949/2, 951/7, 950/11, 950/10, 951/3, obręb 0008 Lipka, w miejscowości Lipka, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie"
2019-11-21 09:07:59
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 21 listopada 2019 o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez P. Pawła Dziedzickiego, postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.24.2019 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa ciągu dróg gminnych ul. Diamentowej o dł. L=227,60 m w miejscowości Rasztów, gm. Klembów".
2019-11-14 09:10:20
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez P. Pawła Dziedzickiego, postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.24.2  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia31 października 2019 r. w sprawie zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej ulicy Leśnej w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów.
2019-11-07 15:54:05
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej uli  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 5 listopada 2019 o wydaniu postanowienia znak GOŚ.6220.12.6.2019 dla przedsięwzięcia polegającego na "przebudowie polegającej na nadbudowie istniejącej hali produkcyjnej wraz ze zmianą użytkowania hali magazynowej na produkcyjną na potrzeby zakładu Interfiber Sp. z.o.o. zlokalizowanego na działce o nr ew. 952/2, 951/4, 951/5, 952/1, 952/5, 949/2, 951/7, 950/11, 950/10, 951/3, obręb 0008 Lipka, w miejscowości Lipka, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie".
2019-11-06 12:01:47
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 5 listopada 2019 o wydaniu postanowienia znak GOŚ.6220.12.6.2019 dla przedsięwzięcia polegającego na "przebudowie polegającej na nadbudowie istnieją  ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wydaniu w dniu 23 października 2019 r. decyzji nr 342/2019 udzielającej Gminie Wołomin pozwolenia wodnoprawnego.
2019-11-06 11:59:30
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wydaniu w dniu 23 października 2019 r. decyzji nr 342/2019 udzielającej Gminie Wołomin pozwolenia wodnoprawnego.      ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem z dnia 28 października 2019 r. o wszczęciu postępowania przez PGW Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
2019-11-04 10:29:45
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem z dnia 28 października 2019 r. o wszczęciu postępowania przez  PGW Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.   &nb  ...więcej

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej ulicy Leśnej w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów.
2019-10-23 11:22:44
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla prz  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 99
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl