Tablica ogłoszeń
Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych na części działki ew. nr 663 w miejscowości Michałów, gm. Klembów.
2019-01-17 10:37:48
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegaj  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów, że na wniosek Urzędu Gminy Klembów ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38 05-205 Klembów w dniu 15 stycznia została wydana wydania decyzja Nr 1/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV - sieć oświetlenia na części działek ew. nr 488, 447 w obrębie 0015, Tuł w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
2019-01-15 08:52:58
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów, że na wniosek Urzędu Gminy Klembów ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38 05-205 Klembów w dniu 15 stycznia została wydana wydania decyzja Nr 1/2019 o us  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej 110 kV z traktem światłowodowym do zasilania podstacji trakcyjnej PT Dobczyn na dz. ew. nr 1341, 442/7, 1342 i 444 w obrębie 0003 Klembów oraz na dz. ew. nr 1223 i 1207 w obrębie 0008 Lipka, gm. Klembów.
2019-01-14 09:23:35
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 28 grudnia 2018 r. dotyczące wyznaczenia nowego terminu wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 4311W (ul. Słoneczna) na odcinku od działki ew. nr 319/10 obręb 0016-Rżyska do ronda w miejscowości Stary Kraszew na połączeniu ulic Radzymińska, Świętojańska i Jana Pawła II, gmina Radzymin i Klembów
2019-01-07 09:22:48
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 28 grudnia 2018 r. dotyczące wyznaczenia nowego terminu wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwz  ...więcej

Pokazano 1 - 4 z 4

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl