Tablica ogłoszeń

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów, że na
wniosek Urzędu Gminy Klembów ul. Gen. Fr.
Żymirskiego 38 05-205 Klembów w dniu 15 stycznia
została wydana wydania decyzja Nr 1/2019 o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie
kablowej sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV -
sieć oświetlenia na części działek ew. nr
488, 447 w obrębie 0015, Tuł w części nie
objętej miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ
Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów, że na wniosek Urzędu Gminy Klembów ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38 05-205 Klembów w dniu 15 stycznia została wydana wydania decyzja Nr 1/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV - sieć oświetlenia na części działek ew. nr 488, 447 w obrębie 0015, Tuł w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Naciśnij aby pobrać
 

 

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2019-01-15 08:52:58.

Zobacz:
 2018 .  2017 .  2016 .  2015 .  2014 .  2013 .  2012 .  2011 .  2010 .  2009 .  2008 . 
Data wprowadzenia: 2019-01-15 08:52:58
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl