Tablica ogłoszeń

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów, że na
wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa działającej
przez pełnomocnika Gaz Media Sp. z o.o. ul.
Piłsudzkiego 4, 05-200 Wołomin reprezentowaną
przez Panią Agatę Poślada w dniu 18 stycznia
została wydania decyzja Nr 2/2019 o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci
gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa na
części działek ew. nr 211, 232/24 oraz na
całej działce ew. nr 232/1 w obrębie 0005
Krusze.
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ
Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa działającej przez pełnomocnika Gaz Media Sp. z o.o. ul. Piłsudzkiego 4, 05-200 Wołomin reprezentowaną przez Panią Agatę Poślada w dniu 18 stycznia została wydania decyzja Nr 2/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa na części działek ew. nr 211, 232/24 oraz na całej działce ew. nr 232/1 w obrębie 0005 Krusze. Naciśnij aby pobrać
 

 

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2019-01-21 09:59:17.

Zobacz:
 2018 .  2017 .  2016 .  2015 .  2014 .  2013 .  2012 .  2011 .  2010 .  2009 .  2008 . 
Data wprowadzenia: 2019-01-21 09:59:17
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl