Tablica ogłoszeń

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie Marszałka Województwa
Mazowieckiego w Warszawie o wydaniu decyzji Nr
5/19/PZ.E z dnia 17 stycznia 2019 r.,
odmawiającej zmiany decyzji Nr 69/16/PŚ.Z
Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 17
maja 2016 r., nakładającej na Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązek
polegający na ograniczeniu oddziaływania
akustycznego na środowisko drogi krajowej nr 8 na
odcinku Radzymin - Wyszków (od km 485+418 do km
504+274), w celu dotrzymania dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku na terenach
chronionych akustycznie, określonych w
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku, w terminie do 30 listopada
2018 r., w zakresie terminu wykonania
przedmiotowego obowiązku.
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie o wydaniu decyzji Nr 5/19/PZ.E z dnia 17 stycznia 2019 r., odmawiającej zmiany decyzji Nr 69/16/PŚ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 17 maja 2016 r., nakładającej na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązek polegający na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko drogi krajowej nr 8 na odcinku Radzymin - Wyszków (od km 485+418 do km 504+274), w celu dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach chronionych akustycznie, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, w terminie do 30 listopada 2018 r., w zakresie terminu wykonania przedmiotowego obowiązku. Naciśnij aby pobrać
 

 

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2019-01-24 12:21:56.

Zobacz:
 2018 .  2017 .  2016 .  2015 .  2014 .  2013 .  2012 .  2011 .  2010 .  2009 .  2008 . 
Data wprowadzenia: 2019-01-24 12:21:56
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl