> Postępowania
ZP.1431.52.2019 - Wniosek dotyczy: informacji o realizacji zadań publicznych poprzez zaangażowanie kapitału prywatnego (ankieta badawcza)
2019-05-20 13:04:08
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.52.2019 - Wniosek dotyczy: informacji o realizacji zadań publicznych poprzez zaangażowanie kapitału prywatnego (ankieta badawcza) Badanie pn. „Ocena obecnego stanu i perspektyw rozwoju alternatywnyc  ...więcej

ZP.1431.51.2019 - Wniosek dotyczy: informacji o sposobie zaopatrywania się w tonery do drukarek w Urzędzie Gminy w Klembowie
2019-05-20 13:03:07
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.51.2019 - Wniosek dotyczy: informacji o sposobie zaopatrywania się w tonery do drukarek w Urzędzie Gminy w Klembowie Informacja o sposobie rozpatrzenia      ...więcej

ZP.1431.50.2019 - Wniosek dotyczy: informacji o liczbie posiadanych komputerów i serwerów w Urzędzie Gminy w Klembowie
2019-05-20 13:01:53
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.50.2019 - Wniosek dotyczy: informacji o liczbie posiadanych komputerów i serwerów w Urzędzie Gminy w Klembowie Informacja o sposobie rozpatrzenia      ...więcej

ZP.1431.49.2019 - Wniosek dotyczy: informacji o nakładach pieniężnych poniesionych na zakup nowych nasadzeń drzew w roku 2018.
2019-05-20 13:00:46
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.49.2019 - Wniosek dotyczy: informacji o nakładach pieniężnych poniesionych na zakup nowych nasadzeń drzew w roku 2018. Informacja o sposobie rozpatrzenia      ...więcej

ZP.1431.47.2019 - Wniosek dotyczy: informacji o stawce godzinowej obowiązującej na terenie miejscowości Klembów w okresie marzec-czerwiec 2017r. za sprawowaną opiekę nad osobą nie zdolną do wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego.
2019-05-20 12:58:19
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.47.2019 - Wniosek dotyczy: informacji o stawce godzinowej obowiązującej na terenie miejscowości Klembów w okresie marzec-czerwiec 2017r. za sprawowaną opiekę nad osobą nie zdolną do wykonywania podstaw  ...więcej

ZP.1431.48.2019 - Wniosek dotyczy: informacji o wykazie Sołtysów w kadencji 2019-2024.
2019-05-14 12:29:06
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.48.2019 - Wniosek dotyczy: informacji o wykazie Sołtysów w kadencji 2019-2024. Informacja o sposobie rozpatrzenia     ...więcej

ZP.1431.46.2019 - Wniosek dotyczy: informacji o dostawcy paliwa gazowego dla Gminy
2019-05-14 12:28:46
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.46.2019 - Wniosek dotyczy: informacji o dostawcy paliwa gazowego dla Gminy Informacja o sposobie rozpatrzenia      ...więcej

ZP.1431.45.2019 - Wniosek dotyczy: informacji o bieżącym funkcjonowaniu miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie
2019-05-14 12:28:16
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.45.2019 - Wniosek dotyczy: informacji o bieżącym funkcjonowaniu miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Informacja o sposobie rozpatrzenia      ...więcej

ZP.1431.44.2019 - Wniosek dotyczy: informacji o prowadzonym w Urzędzie audycie wewnętrznym
2019-04-25 09:25:10
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.44.2019 - Wniosek dotyczy: informacji o prowadzonym w Urzędzie audycie wewnętrznym Informacja o sposobie rozpatrzenia      ...więcej

ZP.1431.43.2019 - Wniosek dotyczy: prośby o udostępnienie wniosku dyrektora szkoły o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2019 na zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu "Aktywna Tablica".
2019-04-25 09:23:53
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.43.2019 - Wniosek dotyczy: prośby o udostępnienie wniosku dyrektora szkoły o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2019 na zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu "Aktywna Tablica" Inform  ...więcej

ZP.1431.42.2019 - Wniosek dotyczy: informacji o sposobie rozliczania przez Gminę podatku VAT
2019-04-25 09:22:38
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.42.2019 - Wniosek dotyczy: informacji o sposobie rozliczania przez Gminę podatku VAT Informacja o przedłużeniu terminu Informacja o sposobie rozpatrzenia      ...więcej

ZP.1431.41.2019 - Wniosek dotyczy: tzw. "wezwań" oraz sposobu udostępniania informacji publicznej
2019-04-01 11:03:57
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.41.2019 - Wniosek dotyczy: tzw. "wezwań" oraz sposobu udostępniania informacji publicznej Informacja o sposobie rozpatrzenia      ...więcej

ZP.1431.40.2019 - Wniosek dotyczy: informacji o partnerstwie publiczno-prywatnym w obszarze gospodarki wodno-kanalizacyjnej
2019-04-01 11:03:38
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.40.2019 - Wniosek dotyczy: informacji o partnerstwie publiczno-prywatnym w obszarze gospodarki wodno-kanalizacyjnej Informacja o przedłużeniu terminu Informacja o sposobie rozpatrzenia &nbs  ...więcej

ZP.1431.39.2019 - Wniosek dotyczy: informacji o emisji obligacji przez Gminę w latach 2016-2019
2019-04-01 11:03:12
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.39.2019 - Wniosek dotyczy: informacji o emisji obligacji przez Gminę w latach 2016-2019 Informacja o przedłużeniu terminu Informacja o sposobie rozpatrzenia      ...więcej

ZP.1431.38.2019 - Wniosek dotyczy: informacji o audycie wewnętrznym w Urzędzie
2019-04-01 10:53:22
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.38.2019 - Wniosek dotyczy: informacji o audycie wewnętrznym w Urzędzie Informacja o sposobie rozpatrzenia      ...więcej

ZP.1431.37.2019 - Wniosek dotyczy: udostępnienia sprawozdań za rok 2018 - OS-5, M-06, RRW-2
2019-03-14 12:45:53
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.37.2019 - Wniosek dotyczy: udostępnienia sprawozdań za rok 2018 - OS-5, M-06, RRW-2 Informacja o sposobie rozpatrzenia      ...więcej

ZP.1431.36.2019 - Wniosek dotyczy: informacji o usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu w roku 2018
2019-03-14 12:43:57
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.36.2019 - Wniosek dotyczy: informacji o usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu w roku 2018 Informacja o sposobie rozpatrzenia      ...więcej

ZP.1431.35.2019 - Wniosek dotyczy: sposobu udostępniania informacji publicznej
2019-03-14 12:28:13
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.35.2019 - Wniosek dotyczy: sposobu udostępniania informacji publicznej Informacja o sposobie rozpatrzenia      ...więcej

ZP.1431.34.2019 - Wniosek dotyczy: przesłania kopii decyzji Naczelnika Gminy Klembów nr 7091/39/89 z 16.10.1989r.
2019-03-14 12:27:43
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.34.2019 - Wniosek dotyczy: przesłania kopii decyzji Naczelnika Gminy Klembów nr 7091/39/89 z 16.10.1989r. Informacja o sposobie rozpatrzenia      ...więcej

ZP.1431.33.2019 - Wniosek dotyczy: informacji o Młodzieżowej Radzie Gminy Klembów
2019-03-14 12:27:27
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.33.2019 - Wniosek dotyczy: informacji o Młodzieżowej Radzie Gminy Klembów Informacja o sposobie rozpatrzenia      ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 51
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl