> 2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty uzupełniające polegające na zwiększeniu zakresu przebudowy dróg gminnych: a) w miejscowości Pieńki na części działki nr 153 o długości 55,0 mb, b) w miejscowości Krzywica na części działki nr 231 o długości 230,0 mb
2019-07-23 10:41:28
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty uzupełniające polegające na zwiększeniu zakresu przebudowy dróg gminnych: a) w miejscowości Pieńki na części działki nr 153 o długości 55,0  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zakup i dostawa kruszyw drogowych oraz piasku w 2019 roku na potrzeby Gminy Klembów wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych
2019-04-30 14:23:15
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zakup i dostawa kruszyw drogowych oraz piasku w 2019 roku na potrzeby Gminy Klembów wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych      ...więcej

Pokazano 1 - 2 z 2

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl