> 2019

2019

EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY KLEMBÓW

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 Ogłoszenie o pisemnym konkursie na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Klembów wraz ze specyfikacją warunków konkursu Naciśnij aby pobrać
2 Formularz oferty cenowej Naciśnij aby pobrać
3 Oświadczenie oferenta Naciśnij aby pobrać
4 Odpowiedzi na zapytania Naciśnij aby pobrać
5 Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert Naciśnij aby pobrać
6 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Naciśnij aby pobrać
 UCHWAŁY

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
XXX.371.2017 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na 2018 rok Naciśnij aby pobrać
XXX.372.2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 Naciśnij aby pobrać
III.25.2018 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na 2019 rok Naciśnij aby pobrać
III.26.2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 Naciśnij aby pobrać
VII.85.2019 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na 2019 rok Naciśnij aby pobrać
VII.86.2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 Naciśnij aby pobrać
VII.90.2019 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - wyciąg protokołu z VII zwyczajnej sesji Rady Gminy Klembów odbytej w dniu 30 maja 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Naciśnij aby pobrać
 ZARZĄDZENIA

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
0050.25.2018 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
0050.21.2019 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
0050.51.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny i wyboru agenta i gwaranta emisji obligacji komunalnych Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
 UCHWAŁY
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
Wa.60.2018 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Klembów na 2018 rok Naciśnij aby pobrac
Wa.61.2018 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Klembów Naciśnij aby pobrac
Wa.138.2018 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembów sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2017 rok Naciśnij aby pobrac
SO.Wa.0021.51.2019 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Klembów Naciśnij aby pobrac
SO.Wa.0021.52.2019 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określongo w uchwale budżetowej Gminy Klembów na rok 2019 Naciśnij aby pobrac
SO.Wa.0021.136.2019 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Klembów sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2018 rok Naciśnij aby pobrac
 SPRAWOZDANIA

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
2016 sprawozdanie za 2016 rok Naciśnij aby pobrać
2017 sprawozdanie za 2017 rok Naciśnij aby pobrać
2018 sprawozdanie za 2018 rok Naciśnij aby pobrać
2019 sprawozdanie za 2019 rok Naciśnij aby pobrać
 INNE

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
1 Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON Naciśnij aby pobrać
2 Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym NIP Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2019-06-17 15:10:57 | Data modyfikacji: 2019-07-26 09:52:56.
Data wprowadzenia: 2019-06-17 15:10:57
Data modyfikacji: 2019-07-26 09:52:56
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl