Tablica ogłoszeń
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
2020-07-28 11:33:18
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.     ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z 21 lipca 2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie i eksploatacji zespołu magazynowo- usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno- administracyjnymi oraz tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/8, 15/1, 16/1, 15/2, 16/2, 15/3, 16/3, 15/4, 16/4, 15/5, 16/5, 15/6, 16/6, 15/7, 16/7,17,18,19,20,22,23/2, 24/2, 25/2, 26, 27/2, 28/2, 29/2, 30/2, 31/10, 31/4, 32/2 obręb Emilianów, gm. Radzymin pow. Wołomiński woj. mazowieckie
2020-07-28 11:25:29
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z 21 lipca 2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie i eksploatacji zespołu magazynowo- usługowo-pro  ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zalewni w Dębem w sprawie możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem rozstrzygnięcia.
2020-07-17 13:16:25
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zalewni w Dębem w sprawie możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem rozstrzygnięcia.     ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wydaniu w dniu 8 lipca 2020 r. postanowienia nr 13/2020 dot. oczywistej omyłki w decyzji nr 342/2019 Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem.
2020-07-17 13:08:59
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wydaniu w dniu 8 lipca 2020 r. postanowienia nr 13/2020 dot. oczywistej omyłki w decyzji nr 342/2019 Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem.     ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o w wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość, która z mocy prawa stała się własnością Powiatu Wołomińskiego, objętą decyzją Nr 28pz/2018 Starosty Wołomińskiego znak sprawy nr WAB.6740.14.15.2018 z dnia 18 lipca 2018r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej o dł L=962,95 m na odcinku Wola Rasztowska – Roszczep, gmina Klembów powiat wołomiński", oznaczoną o operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 167/2 (o pow. 0.0014 ha) pochodzącą z podziału działki ew. nr 167/1 z obrębu 0013, Roszczep gmina Klembów.
2020-07-16 10:40:22
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o w wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość, która z mocy prawa stała się własnością Powiatu  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość, która z mocy prawa stała się własnością Powiatu Wołomińskiego, objętą decyzją Nr 28pz/2018 Starosty Wołomińskiego znak sprawy nr WAB.6740.14.15.2018 z dnia 18 lipca 2018r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej o dł L=962,95 m na odcinku Wola Rasztowska – Roszczep, gmina Klembów powiat wołomiński", oznaczoną o operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 211/3 (o pow. 0.0010 ha) pochodzącą z podziału działki ew. nr 211 z obrębu 0013, Roszczep gmina Klembów.
2020-07-16 10:33:03
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość, która z mocy prawa stała się własnością Powiatu W  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Pawła Dziedzickiego, z dnia 14 kwietnia 2020 r., złożony w dniu 23 kwietnia 2020 r., uzupełniony pismem z dnia 7 lipca 2020 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.15.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w miejscowości Klembów” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gmina Klembów, powiat wołomiński.
2020-07-09 10:22:54
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Pawła Dziedzickiego, z dnia 14 kwietnia 2020 r., złożony w dniu 23  ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wydaniu w dniu 15 czerwca 2020 r. decyzji nr 178/2020 tj. pozwolenie wodnoprawne.
2020-07-03 09:07:38
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wydaniu w dniu 15 czerwca 2020 r. decyzji nr 178/2020 tj. pozwolenie wodnoprawne.      ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Radzymina 18 czerwca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu magazynowo- usługowo- produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno- administracyjnymi oraz tow. Infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działach ewidencyjnych nr 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/8, 15/1, 16/1, 15/2, 16/2, 15/3, 16/3, 15/4, 16/4, 15/5, 16/5, 15/6, 16/6, 15/7, 16/7, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23/2, 24/2, 25/2, 26, 27/2, 28/2, 29/2, 30/2, 31/10, 31/4, 32/2, obręb 0007 Emilianów, gm. Radzymin, pow. Wołomiński, woj. mazowieckie.
2020-06-25 09:46:27
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Burmistrza Radzymina 18 czerwca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji zespo  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Pawła Dziedzickiego, złożony w dniu 12.05.2020 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.20.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa dróg gminnych ul. Polnej na dł. 424,9 m i ul. Dębowej na dł. 338,3 m w miejscowości Nowy Kraszew wraz z infrastrukturą gm. Klembów, pow. wołomiński ”.
2020-06-25 09:41:08
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Pawła Dziedzickiego, złożony w dniu 12.05.2020 r., postępowania adm  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 22 czerwca 2020 o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na "kontynuowaniu podpowierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego za złoża o nazwie Sitki I, realizowanego w działkach o nr ew. 22, 23, 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 28, 29, 30/1, 30/2, 31, 32, obręb Sitki, gmina Klembów, powiat wołomiński, woj. mazowieckie".
2020-06-23 10:04:52
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 22 czerwca 2020 o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na "kontynuowaniu podpowierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego za z  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji Nr 3/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa o długości ok. 101 m na części działki ew. nr 187/1w obrębie 0005, Krusze, gm. Klembów.
2020-06-22 10:27:16
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji Nr 3/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego c  ...więcej

Zawiadomienie i decyzja Wojewody Mazowieckiego o wydaniu w dniu 26 maja 2020 r. decyzji na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 na odc. km 3+230- km 3+500 w miejscowości Roszczep".
2020-06-19 11:05:14
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu w dniu 26 maja 2020 r. decyzji na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 na odc. km 3+230- km 3+500 w miejscowości Rosz  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu w dniu 20 lutego 2020 r. decyzji na realizację inwestycji drogowej: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 oraz drogi gminnej nr 430301W, której konieczność rozbudowy wynika z rozbudowy drogi wojewódzkiej.
2020-06-19 11:03:48
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu w dniu 20 lutego 2020 r. decyzji na realizację inwestycji drogowej: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 oraz drogi gminnej nr 430301W, której koni  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: " Budowa drogi gminnej ul.Leśnej w miejscowości Wola Rasztowska wraz z inrastrukturą towarzyszącą".
2020-06-17 10:17:27
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: " Budowa drogi gminnej ul.Leśnej w mie  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej ul.Giedroyć na odcinku od ul.Leśnej do wysokości dz 466/11 w miejscowości Ostrówek w gminie Klembów".
2020-06-17 10:16:04
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej ul.Giedroyć na o  ...więcej

Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26 maja 2020 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zmiana lasu o pow. 1,3733 ha na użytek rolny, na działce o nr ewid. 607/1, obręb 0009 Michałów, gmina Klembów.
2020-06-17 08:35:35
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26 maja 2020 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zmiana lasu o pow. 1,3733 ha na użytek rol  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 16 czerwca 2020 o wydaniu decyzji nr 6220.17.2019 Wójta Gminy Klembów o środowiskowych uwarunkowanych dla przedsięwzięcia polegającego na „ budowie zakładu przetwórstwa mięsa, w działkach ew. 944/13, 944/18 obręb Lipka, gmina Klembów”.
2020-06-16 13:18:08
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 16 czerwca 2020 o wydaniu decyzji nr 6220.17.2019 Wójta Gminy Klembów o środowiskowych uwarunkowanych dla przedsięwzięcia polegającego n  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 16 czerwca 2020 o wydaniu decyzji nr 6220.15.2019 Wójta Gminy Klembów o środowiskowych uwarunkowanych dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie drogi gminnej ulicy Leśnej w miejscowości Ostrówek , gmina Klembów, powiat wołomiński dz. nr ewid.: 1214, 416/1, 417, 419, 426, 428, 430/1, 431/1, 432, 434, 418, 435, 439, 441, 442/1, 443, 444, 455/6, 456, 468/2, 468/1, 468/4, 475/1, 478/1, 492/3, 448/1, 452/1, 468/8, 468/9, 453/1, 1225, 350/2,16/7, 1, 7, 16/8, 102, 1172, 135/1, 1211, 1212, 1213, 1225, 350/2, 16/5, 16/6, 16/2, 136, 153/5, 165, 170/2, 1210, 170/1, 154/7, 154/10, 155 16/3, 16/2, 178, 180/27, 181, 182/6, 184, 185/4, 188, 195, 196/2, 171/1, 185/2, 185/1, 196/1, 201/2, 1216/2.”
2020-06-16 13:15:43
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 16 czerwca 2020 o wydaniu decyzji nr 6220.15.2019 Wójta Gminy Klembów o środowiskowych uwarunkowanych dla przedsięwzięcia polegającego n  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Pawła Dziedzickiego, złożony w dniu 30.04.2020 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.17.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa drogi gminnej ul. Leśnej w tym na odc. zachodniego o dł. 474,15 m oraz odc. wschodniego o dł. 170,50 m w miejscowości Nowy Kraszew wraz z infrastrukturą gm. Klembów, pow. wołomiński ”.
2020-06-16 12:31:07
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Pawła Dziedzickiego, złożony w dniu 30.04.2020 r., postępowania adm  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 68
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl