Tablica ogłoszeń
Komunikat do obwieszczenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego - załacznika do uchwały nr 28/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 marca 2020 r.
2020-04-06 14:46:19
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Komunikat do obwieszczenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego - załacznika do uchwały nr 28/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 marca 2020 r.      ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 06.04.2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa o długości ok. 101 m na części działki ew. nr 187/1 w obrębie 0005, Krusze, gm. Klembów.
2020-04-06 13:05:05
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 06.04.2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzi  ...więcej

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
2020-04-01 11:55:01
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.     ...więcej

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
2020-04-01 11:54:48
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.     ...więcej

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
2020-04-01 11:53:41
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.     ...więcej

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
2020-04-01 11:51:27
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.     ...więcej

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy Klembów dla obszaru obejmującego część miejscowości Rasztów (RSP Rasztów) w gminie Klembów.
2020-04-01 08:48:41
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy Klembów dla obszaru obejmującego część miejscowości Rasztó  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 30.03.2020 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na "rozbudowie drogi gminnej ulicy Słonecznej w Klembowie na odc. od Km 0+000,00 do Km 1+216,90 jedn. Ewid. 143407_2 Klembów, obr. 0003 Klembów dz.nr ewid: 675/1, 674, 617/1, 680/9, 614/11, 680/4, 680/12, 634/1, 636/5, 636/1, 638/10, 640/10, 642, 644/2, 645, 656/2, 659, 662, 668/3, 668/4, 704, 705, 722/4, 728/7, 728/2, 733, 756, 749, 772/1, 788/1, 794, 896/3, 923, 933/3, 933/5, 939, 944/2, 948, 960, 967, 970, 697/12, 697/14, 697/13, 998/1, 1000/1, 999/3, 999/5"
2020-03-31 08:32:40
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 30.03.2020 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na "rozbudowie drogi gminnej u  ...więcej

Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego o przyjęciu uchwały nr 27 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, tj. obszarów dróg krajowych zaliczonych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne.
2020-03-30 14:16:10
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego o przyjęciu uchwały nr 27 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami  ...więcej

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
2020-03-12 11:07:15
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.     ...więcej

Zawiadomienie Wójta Gminy Klembów z dnia 10 marca 2020r. o wszczęciu postępowania w sprawie nadania nazwy ul Przyjaźni w miejscowości Wola Rasztowska.
2020-03-10 20:24:07
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Wójta Gminy Klembów z dnia 10 marca 2020r. o wszczęciu postępowania w sprawie nadania nazwy ul Przyjaźni w miejscowości Wola Rasztowska.      ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wydaniu w dniu 3 lutego 2020 r. decyzji nr 32/2020 zmieniającą decyzję nr 342/2019 tj. pozwolenie wodnoprawne.
2020-03-10 09:29:24
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wydaniu w dniu 3 lutego 2020 r. decyzji nr 32/2020 zmieniającą decyzję nr 342/2019 tj. pozwolenie wodnoprawne.      ...więcej

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego (dz. ew. nr 166 i 167/12 obr Krusze).
2020-03-09 11:57:32
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego (dz. ew. nr 166 i 167/12 obr Krusze).      ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 4 marca 2020 o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:, "rozbudowa drogi gminnej ulicy Słonecznej w Klembowie na odc. od Km 0+000,00 do Km 1+216,90 jedn. Ewid. 143407_2 Klembów, obr. 0003 Klembów dz.nr ewid: 675/1, 674, 617/1, 680/9, 614/11, 680/4, 680/12, 634/1, 636/5, 636/1, 638/10, 640/10, 642, 644/2, 645, 656/2, 659, 662, 668/3, 668/4, 704, 705, 722/4, 728/7, 728/2, 733, 756, 749, 772/1, 788/1, 794, 896/3, 923, 933/3, 933/5, 939, 944/2, 948, 960, 967, 970, 697/12, 697/14, 697/13, 998/1, 1000/1, 999/3, 999/5"."
2020-03-05 15:12:27
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 4 marca 2020 o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:, "rozbudowa drogi gminnej ulicy Słonec  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 4 marca 2020 o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:, "budowa drogi gminnej ulicy Leśnej w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów, powiat wołomiński dz.nr ewid: 1214, 416/1, 417, 419, 426, 428, 430/1, 431/1, 432, 434, 418, 435, 439, 441, 442/1, 443, 444, 455/6, 456, 468/2, 468/1, 468/4, 475/1, 478/1, 492/3, 448/1, 452/1, 468/8, 468/9, 453/1, 1225, 350/2,16/7, 1, 7, 16/8, 102, 1172, 135/1, 1211, 1212, 1213, 1225, 350/2, 16/5, 16/6, 16/2, 136, 153/5, 165, 170/2, 1210, 170/1, 154/7, 154/10, 155 16/3, 16/2, 178, 180/27, 181, 182/6, 184, 185/4, 188, 195, 196/2, 171/1, 185/2, 185/1, 196/1, 201/2, 1216/2.".
2020-03-05 15:12:05
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 4 marca 2020 o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:, "budowa drogi gminnej ulicy Leśnej w   ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia na budowie drogi gminnej na dz. ew. nr 256 z poszerzeniem pasa drogowego na dz. ew. nr 288 i na części dz. ew. nr 285, 282, 273, 271, 269, 267, 265, 263, 261, 259 i 257 w miejscowości Michałów, obręb 0009, gmina Klembów
2020-03-04 13:27:47
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia na budowie drogi  ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.
2020-03-03 11:30:29
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.      ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.
2020-02-19 10:09:39
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.   ...więcej

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu w dniu 15 stycznia 2020 r. postępowania w sprawie wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej pn: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 na odc. km 3+230 - km 3+500 w miejscowci Roszczep"
2020-02-19 10:05:03
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu w dniu 15 stycznia 2020 r. postępowania w sprawie wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej pn: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 na odc. k  ...więcej

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego (nr ew. 178/35; nr ew. 192/1).
2020-02-19 10:04:44
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego (nr ew. 178/35; nr ew. 192/1).      ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 30
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl