> 2020
Zawiadomienie Wójta Gminy Klembów w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na części dz. ew. nr 340/30, obręb 0010 Pasek, gm. Klembów
2020-12-31 13:52:27
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Wójta Gminy Klembów w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na b  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji Nr 8/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa o długości ok. 110 m na części dz. ew. nr 739/3, obręb 0006 Kraszew Stary, gm. Klembów.
2020-12-31 13:37:43
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji Nr 8/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego c  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 17 grudnia 2020 o wydaniu decyzji nr 6220.10.2020 zmieniającej decyzję Wójta Gminy Klembów nr 6220.5.2018 z dnia 18.03.2019 r dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie farmy fotowoltaicznej "KRUSZE" o mocy do 3000 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą" przewidzianego do realizacji na części działki nr 217 w miejscowości Krusze w gminie Klembów
2020-12-17 14:33:10
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 17 grudnia 2020 o wydaniu decyzji nr 6220.10.2020 zmieniającej decyzję Wójta Gminy Klembów nr 6220.5.2018 z dnia 18.03.2019 r dla przedsi  ...więcej

Informacja w sprawie wydania decyzji Nr 7/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa Ø 63 PE o długości ok. 192,1 m na części dz. ew. nr 343, obręb 0005 Krusze, gm. Klembów.
2020-12-16 12:57:35
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Informacja w sprawie wydania decyzji Nr 7/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa Ø 63 PE o  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 14 grudnia 2020 o wydaniu decyzji nr 6220.11.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie dwóch zbiorników 300m3 na biokomponenty wraz z dostosowaniem stanowiska do jednoczesnego rozładunku dwóch autocystern w Bazie Paliw nr 5 w Emilianowie"
2020-12-15 11:09:49
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 14 grudnia 2020 o wydaniu decyzji nr 6220.11.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie dwóch zbiornik&  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej Emitel S.A. o wysokości maksymalnej 48,5 m n.p.t. wraz z instalacją radiokomunikacyjną Orange Polska S.A. o nazwie „WWA_Klembów_NowyKraszew15/14086” składającą się z: - 3 anten sektorowych typu ATR4518R6V06 zawieszonych na wysokości 47 m n.p.t., pracujących w azymutach 90o, 230o, 330o pracujących w pasmach 800/2600MHz. Anteny sektorowe pracować będą z maksymalnym pochyleniem 8o i maksymalnym EIRP wyznaczonym dla pojedynczej anteny 9990[W], - 3 anten sektorowych typu ATR4518R6V06 zawieszonych na wysokości 47 m n.p.t., pracujących w azymutach 90o, 230o, 330o pracujących w pasmach 900/1800/2100MHz. Anteny sektorowe pracować będą z maksymalnym pochyleniem 8o i maksymalnym EIRP wyznaczonym dla pojedynczej anteny 9946[W], - 1 sztuki anteny radiolinii na wysokości 45,5 m n.p.t. o średnicy 0,6 m i mocy EIRP 7080[W], planowany azymut pracy anten 146o wraz z zasilaniem i ogrodzeniem planowanej w gminie Klembów, obręb Kraszew Nowy, powiat wołomiński, działka nr 159.
2020-12-14 16:17:03
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  ...więcej

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
2020-12-10 10:11:22
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego     ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 9 grudnia 2020 o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „rozbudowa drogi powiatowej nr 4311W wraz z rozbiórką istniejącego i budowę nowego mostu nad dopływem rz. Rządzy w miejscowości Rasztów gmina Klembów”.
2020-12-09 14:59:12
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 9 grudnia 2020 o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „rozbudowa dro  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 4 grudnia 2020 o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. „rozbudowa drogi gminnej ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek i ulicy Przemysłowej w Klembowie wraz z budową trzech mostów nad rzeką Rządzą”
2020-12-07 14:45:14
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 4 grudnia 2020 o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. „rozbudowa drogi gminnej ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek i ulicy   ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zalewni w Dębem o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
2020-12-07 14:39:56
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zalewni w Dębem o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.     ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zalewni w Dębem o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
2020-12-07 14:27:14
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zalewni w Dębem o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.     ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o ustaleniu odszkodowania w wysokości 140 zł (słownie: sto czterdzieści złotych) za prawo własności do nieruchomości, położonej w powiecie wołomińskim, w gminie Klembów, w obrębie 0013,Roszczep, oznaczonej, jako działka ewidencyjna nr 211/3, o powierzchni 0,0010 ha, która z mocy prawa stały się własnością Gminy Klembów, przeznaczona na realizację inwestycji celu publicznego, pod nazwą Budowa drogi gminnej o dł. L=962,95 m na odcinku Wola Rasztowska – Roszczep, gmina Klembów powiat wołomiński.
2020-12-04 09:19:55
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o ustaleniu odszkodowania w wysokości 140 zł (słownie: sto czterdzieści złotych) za prawo własności do nieruchomości, położonej w powiecie wołomiński  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 102/LOK/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące przedsięwzięcia polegające na budowie sieci elektroenergetycznej 15kV - przejście linii kablowej SN15kV pod torami linii kolejowej nr 10 Legionowo - Tłuszcz w miejscowości Klembów w km 30,850 - 30,938 na ternie działki ew. 485, obręb 0003 Klembów, gm. Klembów, woj. mazowieckie
2020-12-02 17:00:15
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 102/LOK/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące przedsięwzięcia polegając  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie nazwy ul. Żużlowej na części dz. ew. nr 579 znajdującej się w miejscowości Ostrówek
2020-12-02 14:28:26
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie nazwy ul. Żużlowej na części dz. ew. nr 579 znajdującej się w miejscowości Ostrówek    ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Piotra Szydłowskiego, z dnia 15 października 2020 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.43.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4335W na odcinku od działki ew. nr 167/12 do skrzyżowania z drogą wojewódzką 636 w msc. Krusze, Gmina Klembów”.
2020-11-30 15:40:10
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Piotra Szydłowskiego, z dnia 15 października 2020 r., postępowania a  ...więcej

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegodla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia O 40 PE o długości ok. 59 m na części dz. ew. nr 232/24, obręb 0005 Krusze, gm. Klembów.
2020-11-30 14:20:54
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegodla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego c  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 29 października 2020 roku dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Pawła Dziedzickiego, decyzji Nr 37pz/2020 znak: WAB.6740.14.32.2020, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pod nazwą: „Budowa dróg gminnych: ul. Słonecznej i ul. Cichej w miejscowości Wola Rasztowska” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gmina Klembów, powiat wołomiński.
2020-11-27 09:41:50
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 29 października 2020 roku dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Pawła Dziedzickiego, decyzji Nr 37pz/2020 zn  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 26 listopada 2020 o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania zmiany decyzji znak GOŚ.6220.5.2018 z 18 marca 2019 r., stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ”budowie farmy fotowoltaicznej „KRUSZE” o mocy do 3000 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na części działki nr 217 w miejscowości Krusze w gminie Klembów.
2020-11-26 10:05:15
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 26 listopada 2020 o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania zmiany decyzji znak GOŚ.6220.5.2018 z 18 marca 2019 r., stwierdzającej brak potrzeb  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 25 listopada 2020 o wydaniu decyzji nr 6220.2.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „kontynuowaniu podpowierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego za złoża o nazwie Sitki I, realizowanego w działkach o nr ew. 22, 23, 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 28, 29, 30/1, 30/2, 31, 32, obręb Sitki, gmina Klembów, powiat wołomiński, woj. mazowieckie”
2020-11-26 09:18:04
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 25 listopada 2020 o wydaniu decyzji nr 6220.2.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „kontynuowaniu podpowier  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 29 października 2020 roku dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Pawła Dziedzickiego, decyzji Nr 38pz/2020 znak: WAB.6740.14.22.2020, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pod nazwą: "Budowa drogi gminnej ul. Dębowej na odcinku od Prymasa Tysiąclecia do Osiedle Młodych w miejscowości Dobczyn" wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gmina Klembów, powiat wołomiński.
2020-11-24 13:00:05
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 29 października 2020 roku dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Pawła Dziedzickiego, decyzji Nr 38pz/2020 zn  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 147
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl