Tablica ogłoszeń
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.
2020-02-19 10:09:39
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.   ...więcej

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego (dz. ew. nr 166 i 167/12 obr Krusze).
2020-02-19 10:05:03
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego (dz. ew. nr 166 i 167/12 obr Krusze).      ...więcej

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego (nr ew. 178/35; nr ew. 192/1).
2020-02-19 10:04:44
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego (nr ew. 178/35; nr ew. 192/1).      ...więcej

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego(nr ew. 192/2).
2020-02-19 10:04:26
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego(nr ew. 192/2).      ...więcej

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego.
2020-02-11 14:12:36
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego.      ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 4 lutego 2020 o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na „ budowie zakładu przetwórstwa mięsa, w działkach ew. 944/13, 944/18 obręb Lipka, gmina Klembów
2020-02-05 11:03:22
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 4 lutego 2020 o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na „ budowie zakładu przetwórstwa mięsa, w działkach ew. 944/  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu w dniu 31 grudnia 2019 r. decyzji Nr 163/SPEC/2019 uchylającą w części i utrzymującą w mocy w pozostałej części zaskarżoną decyzję Starosty Wołomińskiego Nr 24pz/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych tj.: ulicy Słonecznej, ulicy Warszawskiej oraz rozbudowie ulicy Kościuszki w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów.
2020-02-04 15:52:40
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu w dniu 31 grudnia 2019 r. decyzji Nr 163/SPEC/2019 uchylającą w części i utrzymującą w mocy w pozostałej części zaskarżoną decyzję Starosty Wołomińs  ...więcej

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 29 stycznia 2020 r., w sprawie poinformowania stron postępowania, że postanowieniem z dnia 28 stycznia 2020 r., Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska umorzył postępowanie zażaleniowe na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z 15 lutego 2019 r., nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie drogi gminnej: ulicy Leśnej w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów"
2020-02-04 13:58:03
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 29 stycznia 2020 r., w sprawie poinformowania stron postępowania, że postanowieniem z dnia 28 stycznia 2020 r., Generalny Dyrektor Ochrony Środ  ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.
2020-01-29 09:09:54
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.   ...więcej

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego.
2020-01-20 15:18:39
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego.     ...więcej

Zawiadomienie Wójta Gminy Klembów z dnia 20 stycznia 2020 o wszczęciu postępowania w sprawie nadania nazw drogom znajdujących się w miejscowości Krusze.
2020-01-20 15:09:31
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Wójta Gminy Klembów z dnia 20 stycznia 2020 o wszczęciu postępowania w sprawie nadania nazw drogom znajdujących się w miejscowości Krusze.      ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2020 r. W okresie od dnia 2 marca do dnia 24 kwietnia 2020r. przeprowadzona zostanie na terenie województwa mazowieckiego kwalifikacja wojskowa. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w terminie, o którym mowa wzywa się: mężczyzn urodzonych w 2001 r.; mężczyzn urodzonych w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, osoby urodzone w latach 1996-200, które: zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
2020-01-16 12:26:20
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2020 r. W okresie od dnia 2 marca do dnia 24 kwietnia 2020r. przeprowadzona zostanie na terenie województwa mazowieckiego   ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 17 grudnia 2019 r. decyzji Nr 38pz/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa ciągu dróg gminnych ul. Diamentowej o dł. L=394,45 m oraz ulicy bez nazwy o dł. L=227,60m w miejscowości Rasztów, gm. Klembów".
2020-01-08 16:20:47
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 17 grudnia 2019 r. decyzji Nr 38pz/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa ciągu dróg gminnych ul. Diamentowej o  ...więcej

Pokazano 1 - 13 z 13

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl