Tablica ogłoszeń
Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 28 maja 2020 o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na "rozbudowie drogi powiatowej nr 4337W ( ul. Szkolna i ul. Jana Pawła II) na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki nr ew. 131/1 obręb 0004- Kraszew Nowy, gmina Klembów"
2020-05-29 13:22:41
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 28 maja 2020 o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na "rozbudowie drogi powiatowej nr 4337W ( ul. Szkolna i ul. Jana Pawła II) n  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 29 maja 2020 o zebraniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie drogi gminnej ulicy Leśnej w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów, powiat wołomiński dz.nr ewid: 1214, 416/1, 417, 419, 426, 428, 430/1, 431/1, 432, 434, 418, 435, 439, 441, 442/1, 443, 444, 455/6, 456, 468/2, 468/1, 468/4, 475/1, 478/1, 492/3, 448/1, 452/1, 468/8, 468/9, 453/1, 1225, 350/2,16/7, 1, 7, 16/8, 102, 1172, 135/1, 1211, 1212, 1213, 1225, 350/2, 16/5, 16/6, 16/2, 136, 153/5, 165, 170/2, 1210, 170/1, 154/7, 154/10, 155 16/3, 16/2, 178, 180/27, 181, 182/6, 184, 185/4, 188, 195, 196/2, 171/1, 185/2, 185/1, 196/1, 201/2, 1216/2.
2020-05-29 13:18:38
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 29 maja 2020 o zebraniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie drogi gminnej ulicy Leśnej w miejscowości Ostrówek,  ...więcej

Zawiadomienie w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa o długości ok. 101 m na części działki ew. nr 187/1 w obrębie 0005, Krusze, gm. Klembów.
2020-05-21 08:56:23
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ci  ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wydaniu w dniu 29 kwietnia 2020 r. decyzji dot. pozwolenia wodnoprawnego.
2020-05-14 09:21:37
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wydaniu w dniu 29 kwietnia 2020 r. decyzji dot. pozwolenia wodnoprawnego.      ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 30 kwietnia 2020 o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „ budowie zakładu przetwórstwa mięsa, w działkach ew. 944/13, 944/18 obręb Lipka, gmina Klembów.
2020-04-30 13:30:17
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 30 kwietnia 2020 o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „ budowie zakładu przetw&  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 24.04.2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej na dz. ew. nr 256 z poszerzeniem pasa drogowego na dz. ew. nr 288 i na części dz. ew. nr 285, 282, 273, 271, 269, 267, 265, 263, 261, 259 i 257 w miejscowości Michałów, obręb 0009, gmina Klembów.
2020-04-24 09:58:00
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 24.04.2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej n  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 22.04.2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Rasztów (RSP Rasztów) w gminie Klembów.
2020-04-22 10:05:44
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 22.04.2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Rasztów (RSP Raszt&oac  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 22.04.2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Krzywica w gminie Klembów.
2020-04-22 10:05:33
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 22.04.2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Krzywica w gminie Klembów.   ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 22.04.2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Klembów w gminie Klembów.
2020-04-22 10:05:16
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 22.04.2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Klembów w gminie Klembów  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 15.04.2020 r. o wydaniu decyzji nr 6220.16.2019 o środowiskowych uwarunkowanych dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie drogi gminnej ulicy Słonecznej w Klembowie na odc. od Km 0+000,00 do Km 1+216,90 jedn. Ewid. 143407_2 Klembów, obr. 0003 Klembów dz.nr ewid: 675/1, 674, 617/1, 680/9, 614/11, 680/4, 680/12, 634/1, 636/5, 636/1, 638/10, 640/10, 642, 644/2, 645, 656/2, 659, 662, 668/3, 668/4, 704, 705, 722/4, 728/7, 728/2, 733, 756, 749, 772/1, 788/1, 794, 896/3, 923, 933/3, 933/5, 939, 944/2, 948, 960, 967, 970, 697/12, 697/14, 697/13, 998/1, 1000/1, 999/3, 999/5 wraz infrastrukturą towarzyszącą”
2020-04-15 10:41:58
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 15.04.2020 r. o wydaniu decyzji nr 6220.16.2019 o środowiskowych uwarunkowanych dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie drogi gminnej ul  ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zalewni w Dębem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, że na wniosek Pana Pawła Dziedzickiego, działającego w imieniu Gminy Klembów zawiadamia w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
2020-04-14 15:00:41
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zalewni w Dębem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, że na wniosek Pana Pawła Dziedzickiego, działającego w imieniu Gminy Klembów zawiadamia w sprawie ud  ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zalewni w Dębem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, że na wniosek Pana Pawła Dziedzickiego, działającego w imieniu Gminy Klembów zawiadamia w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
2020-04-14 14:46:36
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zalewni w Dębem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, że na wniosek Pana Pawła Dziedzickiego, działającego w imieniu Gminy Klembów zawiadamia w sprawie ud  ...więcej

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na terenie działki nr ew. 329/22 obr. Lipka, gm. Klembów.
2020-04-14 14:43:01
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na terenie działki nr ew. 329/22 obr. Lipka, gm. Klembów.   &n  ...więcej

Komunikat do obwieszczenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego - załacznika do uchwały nr 28/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 marca 2020 r.
2020-04-06 14:46:19
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Komunikat do obwieszczenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego - załacznika do uchwały nr 28/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 marca 2020 r.      ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 06.04.2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa o długości ok. 101 m na części działki ew. nr 187/1 w obrębie 0005, Krusze, gm. Klembów.
2020-04-06 13:05:05
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 06.04.2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzi  ...więcej

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
2020-04-01 11:55:01
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.     ...więcej

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
2020-04-01 11:54:48
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.     ...więcej

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
2020-04-01 11:53:41
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.     ...więcej

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
2020-04-01 11:51:27
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.     ...więcej

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy Klembów dla obszaru obejmującego część miejscowości Rasztów (RSP Rasztów) w gminie Klembów.
2020-04-01 08:48:41
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy Klembów dla obszaru obejmującego część miejscowości Rasztó  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 43
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl