Tablica ogłoszeń
Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 14 maja 2021 o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie budynku produkcyjno- magazynowego z częścią socjalną na dwóch działkach nr 948 i 949/2 w miejscowości Lipka gmina Klembów"
2021-05-14 10:21:56
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 14 maja 2021 o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie   ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 13 maja 2021 o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie parkingów samochodowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą na dz. ewid. 13, obręb 0005 Krusze, miejscowość Krusze, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie”.
2021-05-14 09:22:28
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 13 maja 2021 o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pol  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 7 maja 2021 roku o wydaniu decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 176/8 położona w obrębie geodezyjnym Wola Rasztowska, gmina Klembów.
2021-05-07 10:00:18
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 7 maja 2021 roku o wydaniu decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 176/8 położona w obr  ...więcej

Informacja Wójta Gminy Klembów z dnia 28 kwietnia 2021 o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta, położonej w Stary Kraszew w przy ulicy Miłej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 696, obręb geodezyjny Kraszew Stary, gm. Klembów, pow. wołomiński, woj. mazowieckie.
2021-04-29 11:38:23
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Informacja Wójta Gminy Klembów z dnia 28 kwietnia 2021 o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, dla kt&  ...więcej

Informacja o wszczęciu, na wniosek osoby fizycznej, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przebudowę rowu poprzez wykonanie przepustu o dł. 5,5 m, łącznie 64,8 m na terenie działki ew. nr 176/6 Obr. 0016 Wola Rasztowska, gm. Klembów.
2021-04-27 10:06:43
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Informacja o wszczęciu, na wniosek osoby fizycznej, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przebudowę rowu poprzez wykonanie przep  ...więcej

Informacja o wszczęciu, na wniosek z dnia 24.02.2021 r., pełnomocnika Gminy Klembów, ul. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
2021-04-27 10:05:33
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Informacja o wszczęciu, na wniosek z dnia 24.02.2021 r., pełnomocnika Gminy Klembów, ul. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia  ...więcej

Informacja o wszczęciu, na wniosek osoby fizycznej, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia melioracji wodnych rowu melioracyjnego R-16/1, obejmującą likwidację fragmentu rowu melioracyjnego otwartego o długości 20,0 m i budowę drenażu opaskowego o średnicy 100 mm, o łącznej długości 43,5 m, na dz. ew. nr 326/4 obręb Pasek gmina Klembów.
2021-04-27 10:02:20
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Informacja o wszczęciu, na wniosek osoby fizycznej, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia melioracji wodnych rowu melioracyjnego R-16/1, obej  ...więcej

Zawiadomienie Wójta Gminy Klembów w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV (wraz z kanalizacją teletechniczną) na działkach ew. nr 1014/2, 1016/2, 1018/2, 1020/2, 1022/1, 994/2 i na części działki ew. nr 994/3 w obrębie 0003 Klembów oraz działki ew. nr 60/1, 59/2, 58/2, 57/2, 56/2, 55/2, 54/2, 53/2, 52/2, 59/2 i na części działek ew. nr 50/2 i 159 w obrębie 0011 Pieńki, gm. Klembów.
2021-04-23 13:22:12
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Wójta Gminy Klembów w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  ...więcej

Zawiadomienie Wójta Gminy Klembów w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV (wraz z kanalizacją teletechniczną) na części działek ew. nr 444 i 1342 w obrębie 0003 Klembów i części działki ew. nr 1223 w obrębie 0008 Lipka, gm. Klembów
2021-04-23 13:17:07
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Wójta Gminy Klembów w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  ...więcej

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji Nr 28/SPEC/2021 zmieniającą decyzję Wojewody Mazowieckiego Nr 47/SPEC/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r., znak: WI-II.7820.2.17.2018.RF o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 636 polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem na odcinku od istniejącego chodnika w msc. Wola Rasztowska do chodnika w msc. Roszczep, Gmina Klembów”.
2021-04-23 09:50:37
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji Nr 28/SPEC/2021 zmieniającą decyzję Wojewody Mazowieckiego Nr 47/SPEC/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r., znak: WI-II.7820.2.17.2018.RF o zezwoleniu na re  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Klembów o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Woli Rasztowskiej przy ul. Szkolnej.
2021-04-20 10:57:24
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Ogłoszenie Wójta Gminy Klembów o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Woli Rasztowskiej przy ul. Szkolnej.     ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 14 kwietnia 2021 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie nazwy ul. Kszowej na działce ew. nr 1132/4 znajdującej się w miejscowości Ostrówek.
2021-04-14 11:50:52
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 14 kwietnia 2021 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie nazwy ul. Kszowej na działce ew. nr 1132/4 znajdującej się w miejscowości Ostrówe  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 13 kwietnia 2021 o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„budowa budynku produkcyjno– magazynowego z częścią socjalną na dwóch działkach nr 948 i 949/2 w miejscowości Lipka gmina Klembów”.
2021-04-14 09:10:58
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 13 kwietnia 2021 o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4311W (ul. Słoneczna) na odcinku od działki ew. nr 319/10 obręb 0016-Rżyska do ronda w miejscowości Stary Kraszew na połączeniu ulic Radzymińska, Świętojańska i Jana Pawła II, gm. Radzymin, gm. Klembów”.
2021-03-25 10:56:08
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4311W (ul.  ...więcej

Informacja Wójta Gminy Klembów iż dnia 24 marca 2021 o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta, położonej w Klembowie w przy ulicy Skrajnej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 233, obręb geodezyjny Klembów, gm. Klembów, pow. wołomiński, woj. mazowieckie
2021-03-25 10:48:58
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Informacja Wójta Gminy Klembów iż dnia 24 marca 2021 o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, dla kt&o  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 23 marca 2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie parkingów samochodowych waz towarzyszącą im infrastrukturą na dz. ewid. 13, obręb 0005 Krusze, miejscowość Krusze, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie”.
2021-03-24 12:29:48
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 23 marca 2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie  ...więcej

Zawiadomienie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 11 marca 2021 r. dla Wójta Gminy Klembów decyzji Nr 5pz/2021 znak: WAB.6740.14.59.2020, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie drogi gminnej ul. Leśnej w Ostrówku na odcinku od ulicy Błękitnej do ulicy Kolejowej”.
2021-03-24 09:23:44
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 11 marca 2021 r. dla Wójta Gminy Klembów decyzji Nr 5pz/2021 znak: WAB.6740.14.59.2020, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji Nr 3/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na na budowie wieży telekomunikacyjnej Emitel S.A. o wysokości maksymalnej 48,5 m n.p.t. wraz z instalacją radiokomunikacyjną Orange Polska S.A. o nazwie „WWA_Klembów_Nowy_Kraszew15/14086” składającą się z: - 3 anten sektorowych typu ATR4518R6V06 zawieszonych na wysokości 47 m n.p.t., pracujących w azymutach 90o, 230o, 330o pracujących w pasmach 800/2600MHz. Anteny sektorowe pracować będą z maksymalnym pochyleniem 8o i maksymalnym EIRP wyznaczonym dla pojedynczej anteny 9990[W], - 3 anten sektorowych typu ATR4518R6V06 zawieszonych na wysokości 47 m n.p.t., pracujących w azymutach 90o, 230o, 330o pracujących w pasmach 900/1800/2100MHz. Anteny sektorowe pracować będą z maksymalnym pochyleniem 8o i maksymalnym EIRP wyznaczonym dla pojedynczej anteny 9946[W], - 1 sztuki anteny radiolinii na wysokości 45,5 m n.p.t. o średnicy 0,6 m i mocy EIRP 7080[W], planowany azymut pracy anten 146o wraz z zasilaniem i ogrodzeniem planowanej w gminie Klembów, obręb Kraszew Nowy, powiat wołomiński, działka nr 159.
2021-03-23 15:57:36
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji Nr 3/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na na budowie wieży telekomunikacyjn  ...więcej

Zawiadomienie Wójta Gminy Klembów w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie nazwy ul. Napoleońskiej na działce ew. nr 95 (nr drogi 4311W) znajdującej się w miejscowości Rasztów.
2021-03-22 16:09:29
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Wójta Gminy Klembów w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie nazwy ul. Napoleońskiej na działce ew. nr 95 (nr drogi 4311W) znajdującej się w miejscowości Rasztów.   ...więcej

Zawiadomienie Wójta Gminy Klembów w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie nazwy ul. Napoleońskiej na działce ew. nr 95 (nr drogi 4311W) znajdującej się w miejscowości Rasztów.
2021-03-19 14:07:52
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Wójta Gminy Klembów w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie nazwy ul. Napoleońskiej na działce ew. nr 95 (nr drogi 4311W) znajdującej się w miejscowości Rasztów.   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 37
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl