Tablica ogłoszeń
Zawiadomienie Wójta Gminy Klembów z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej Emitel S.A. o wysokości maksymalnej 48,5 m n.p.t. wraz z instalacją radiokomunikacyjną Orange Polska S.A. o nazwie „WWA_Klembów_NowyKraszew15/14086”
2021-02-26 11:00:05
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Wójta Gminy Klembów z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsi  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 24 lutego 2021 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 176/8 położona w obrębie geodezyjnym Wola Rasztowska, gmina Klembów.
2021-02-25 09:54:03
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 24 lutego 2021 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 15 lutego 2021 o wydaniu decyzji nr 6220.14.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego pn. "rozbudowa drogi gminnej ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek i ulicy Przemysłowej w Klembowie wraz z budową trzech mostów nad rzeką Rządzą"
2021-02-15 09:08:37
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 15 lutego 2021 o wydaniu decyzji nr 6220.14.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego pn. "rozbudowa drogi gminnej ul. Pr  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 9 lutego 2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„budowa budynku produkcyjno– magazynowego z częścią socjalną na dwóch działkach nr 948 i 949/2 w miejscowości Lipka gmina Klembów”.
2021-02-10 13:13:19
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 9 lutego 2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„budowa budynku produk  ...więcej

Zawiadomienie Starosty Wołomińskiego znak wgg.6220.16.2019.2012 z 25 stycznia 20221 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo- kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 001- Pasek gmina Klembów.
2021-02-01 09:22:00
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Starosty Wołomińskiego znak wgg.6220.16.2019.2012 z 25 stycznia 20221 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo- kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i   ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 29 stycznia 2021 o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie drogi gminnej ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek i ulicy Przemysłowej w Klembowie wraz z budową trzech mostów nad rzeką Rządzą”.
2021-01-29 11:39:51
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 29 stycznia 2021 o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na &bdqu  ...więcej

Wójt Gminy Klembów - Gminny Komisarz Spisowy w Klembowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Narodowego Spisu Powszechnego 2021. Będzie on przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.
2021-01-28 11:45:11
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Wójt Gminy Klembów - Gminny Komisarz Spisowy w Klembowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac sp  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o wydaniu w dniu 18.01.2021 r. postanowienia nr 1/2021, znak: ŚGO/OŚ.6220.13.25.2018.DB, prostującego oczywistą omyłkę pisarską w postanowieniu Burmistrza Radzymina z dnia 28.11.2019 r., znak ŚGO/OŚ.6220.13.22.2018.DB, dotyczącym przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 4311W (ul. Słoneczna) na odcinku od działki ew. nr 319/10 obręb 0016 - Rżyska do ronda w miejscowości Stary Kraszew na połączeniu ulic Radzymińska, Świętojańska i Jana Pawła II, gmina Radzymin i Klembów
2021-01-28 08:13:07
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o wydaniu w dniu 18.01.2021 r. postanowienia nr 1/2021, znak: ŚGO/OŚ.6220.13.25.2018.DB, prostującego oczywistą omyłkę pisarską w postanowieniu Burmistrza Radzymina z   ...więcej

Zawiadomienie Wójta Gminy Klembów w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia O 40 PE o długości ok. 59 m na części dz. ew. nr 232/24, obręb 0005 Krusze, gm. Klembów
2021-01-20 12:48:41
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Wójta Gminy Klembów w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na b  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji Nr 1/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na części dz. ew. nr 340/30, obręb 0010 Pasek, gm. Klembów.
2021-01-19 09:51:55
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji Nr 1/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na cz  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 14 grudnia 2020 roku dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Michała Zasadę, decyzji Nr 44pz/2020 znak: WAB.6740.14.12.2020, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na: "Rozbudowie drogi powiatowej Nr 4337W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 634 do przejazdu kolejowego w miejscowości Dobczyn" (w miejscowości Stare Grabie gmina Wołomin oraz w miejscowości Dobczyn gmina Klembów, powiat wołomiński).
2021-01-14 09:24:06
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 14 grudnia 2020 roku dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Michała Zasadę, decyzji Nr 44pz/2020 znak: WAB.674  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, złożony w dniu 17 grudnia 2020 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.59.2020 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Budowie drogi gminnej ul. Leśnej w Ostrówku na odcinku od ulicy Błękitnej do ulicy Kolejowej"
2021-01-13 08:54:52
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, złożony w dniu 17 grudnia 2020 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.59.2020 o wyda  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 11 stycznia 2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „rozbudowie drogi powiatowej nr 4311W wraz z rozbiórką istniejącego i budowę nowego mostu nad dopływem rz. Rządzy w miejscowości Rasztów gmina Klembów”.
2021-01-11 09:16:02
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 11 stycznia 2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „rozbudowie drogi powiatowej nr 4311W wraz z rozbi&oa  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego zawiadamia o wydaniu w dniu 8 stycznia 2021 roku dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Piotra Szydłowskiego, decyzji Nr 1pz/2021 znak: WAB.6740.14.43.2020, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4335W na odcinku od działki ew. nr 167/12 do skrzyżowania z drogą wojewódzką 636 w msc. Krusze, Gmina Klembów”.
2021-01-11 08:57:15
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego zawiadamia o wydaniu w dniu 8 stycznia 2021 roku dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Piotra Szydłowskiego, decyzji Nr 1pz/2021  ...więcej

Pokazano 1 - 14 z 14

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl