Tablica ogłoszeń
Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjngo w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Klembów, objętą decyzją Nr 10pz]2018 z dnia 20 marca 2018 r., znak: WAB.6740.14.72.2017 0 zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Rozbudowa drogi gminnej- ul. Wiśniowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do ul. Brzozowej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Pasek, gm. Klembów, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków, jako działka ewidencyjna nr 280/3 obrębu 0010, Pasek, gmina Klembów, o powierzchni 60 m2
2021-07-30 13:08:26
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjngo w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość, która z mocy prawa stała się własnością   ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Kanału A linii elektroenergetycznej wraz z kanalizacją światłowodową, na terenie działki nr ew. 956 Obr. 0008 Lipka, gm. Klembów, powiat wołomiński.
2021-07-29 15:34:10
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Kanału   ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci przebudowy rowu drogowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 634 tj. ułożenia przepustu o długości 16,0 m w miejscowości Lipka, gm. Klembów, powiat wołomiński, na działce nr ew. 944/19 obręb Lipka.
2021-07-29 15:32:32
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci przebudowy rowu drogowego   ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż następującej ruchomości: Wola Rasztowska w, gm. Klembow, woj. mazowieckie dz. nr 46 , obręb 0016 -Wola Rasztowska Obiekt budowlany: Wieża antenowa H = 49,95 m (wieża telekomunikacyjna BOT-E1)
2021-07-29 09:42:28
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż następującej ruchomości: Wola Rasztowska w, gm. Klembow, woj. mazowieckie dz. nr 46 , obręb 001  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż następującej ruchomości: Stary Kraszew, gm. Klembow, woj. mazowieckie dz. nr 982, obręb 0006 -Stary Kraszew Obiekt budowlany: Wieża antenowa H = 42, 45 m (wieża telekomunikacyjna BOT-E1)
2021-07-29 09:42:11
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż następującej ruchomości: Stary Kraszew, gm. Klembow, woj. mazowieckie dz. nr 982, obręb 0006 -S  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż następującej ruchomości: Lipka, gm. Klembów, woj. Mazowieckie dz. nr 1049, 1047, obręb 0008 -Lipka Obiekt budowlany: Wieża antenowa H = 53,95 m (wieża telekomunikacyjna BOT-E1)
2021-07-29 09:41:44
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż następującej ruchomości: Lipka, gm. Klembów, woj. Mazowieckie dz. nr 1049, 1047, obręb 0  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następującej nieruchomości: NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA OSTRÓWEK UL. LEŚNA
2021-07-27 08:54:11
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następującej nieruchomości: NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA OSTRÓWEK UL. LEŚNA   ...więcej

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20 lipca 2021 r.,w sprawie wszczętej na wniosek z dnia 7 października 2020 r. Pana Marcina Gereja, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu w wydzieleniach 107ax, 107r i 107z na użytek rolny na działce nr ewidencyjny 607/1, obręb 0009 Michałów w gm. Klembów; mają one prawo zapoznać się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją, a także wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
2021-07-27 08:41:53
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20 lipca 2021 r.,w sprawie wszczętej na wniosek z dnia 7 października 2020 r. Pana Marcina Gereja, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkow  ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 14.07.2021 r. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego, tj. decyzji nr 411/2019 Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem PGW Wody Polskie, z dnia 23.12.2019 r., znak WA.ZUZ.2.421.400.2019.EW, dotyczącej likwidacji i wykonania urządzeń wodnych na terenie działek nr ew. 944/13, 944/18, obręb Lipka, gmina Klembów, powiat wołomiński.
2021-07-23 13:56:33
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 14.07.2021 r. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, w sprawie wygaszenia poz  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji Nr 5/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej Emitel S.A. o wysokości maksymalnej 48,5 m n.p.t. wraz z instalacją radiokomunikacyjną Orange Polska S.A. o nazwie „WWA_Klembów_NowyKraszew 15/14086” składającą się z: ? 3 anten sektorowych typu ATR4518R6V06 zawieszonych na wysokości 47,0 m n.p.t., pracujących w azymutach 40o, 150o, 280o pracujących w pasmach 800/2600MHz. Anteny sektorowe pracować będą z maksymalnym pochyleniem 8o i maksymalnym EIRP wyznaczonym dla pojedynczej anteny 9916[W], ? 3 anten sektorowych typu ATR4518R6V06 zawieszonych na wysokości 47,0 m n.p.t., pracujących w azymutach 40o, 150o, 280o pracujących w pasmach 900/1800/2100MHz. Anteny sektorowe pracować będą z maksymalnym pochyleniem 8o i maksymalnym EIRP wyznaczonym dla pojedynczej anteny 9946[W], ? 1 sztuki anteny radiolinii na wysokości 46,0 m n.p.t. o średnicy 0,6 m i mocy EIRP 5012[W], planowany azymut pracy anten 157o wraz z zasilaniem i ogrodzeniem planowanej w gminie Klembów, obręb Kraszew Nowy, powiat wołomiński, na części działki ew. nr 33/7 z dojazdem od drogi gminnej (dz. ew. nr 37) wzdłuż wschodniej granicy (dz. ew. nr 33/7).
2021-07-23 13:51:57
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji Nr 5/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej   ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o negatywnym wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 20 lipca 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Klembowie ul. Gen. F. Żymirskiego 38, pokój nr 19.
2021-07-21 11:35:11
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o negatywnym wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 20 lipca 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Klembowie ul. Gen. F. Żymir  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 14 lipca 2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „rozbudowa drogi gminnej nr 430303W na odcinku ulicy Kolejowej w miejscowości Ostrówek oraz na odcinku ulicy Stanisława Papczyńskiego w miejscowości Tuł wraz z przebudową obiektu mostowego, gmina Klembów, powiat wołomiński”
2021-07-15 12:42:15
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 14 lipca 2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „rozbudowa drogi gminn  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Klembów, objętą decyzją Nr 10pz/2018 z dnia 20 marca 2018 r., znak: WAB.6740.14.72.2017 0 zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Rozbudowa drogi gminnej- ul. Wiśniowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do ul. Brzozowej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Pasek, gm. Klembów, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków, jako działka ewidencyjna nr 277/1 obrębu 0010, Pasek, gmina Klembów, o powierzchni 49 m2
2021-07-07 10:21:07
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość, która z mocy prawa stała się własnością G  ...więcej

Zawiadomienie Wójta Gminy Klembów w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej Emitel S.A. o wysokości maksymalnej 48,5 m n.p.t. wraz z instalacją radiokomunikacyjną Orange Polska S.A. o nazwie „WWA_Klembów_NowyKraszew 15/14086” składającą się z: - 3 anten sektorowych typu ATR4518R6V06 zawieszonych na wysokości 47,0 m n.p.t., pracujących w azymutach 40o, 150o, 280o pracujących w pasmach 800/2600MHz. Anteny sektorowe pracować będą z maksymalnym pochyleniem 8o i maksymalnym EIRP wyznaczonym dla pojedynczej anteny 9916[W], - 3 anten sektorowych typu ATR4518R6V06 zawieszonych na wysokości 47,0 m n.p.t., pracujących w azymutach 40o, 150o, 280o pracujących w pasmach 900/1800/2100MHz. Anteny sektorowe pracować będą z maksymalnym pochyleniem 8o i maksymalnym EIRP wyznaczonym dla pojedynczej anteny 9946[W], - 1 sztuki anteny radiolinii na wysokości 46,0 m n.p.t. o średnicy 0,6 m i mocy EIRP 5012[W], planowany azymut pracy anten 157o wraz z zasilaniem i ogrodzeniem planowanej w gminie Klembów, obręb Kraszew Nowy, powiat wołomiński, na części działki ew. nr 33/7 z dojazdem od drogi gminnej (dz. ew. nr 37) wzdłuż wschodniej granicy (dz. ew. nr 33/7),
2021-07-06 10:46:31
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Wójta Gminy Klembów w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na b  ...więcej

Zawiadomienie Wójta Gminy Klembów o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV (wraz z kanalizacją teletechniczną) na działkach ew. nr 1014/2, 1016/2, 1018/2, 1020/2, 1022/1, 994/2 i na części działki ew. nr 994/3 w obrębie 0003 Klembów oraz działki ew. nr 60/1, 59/2, 58/2, 57/2, 56/2, 55/2, 54/2, 53/2, 52/2, 59/2 i na części działek ew. nr 49/2, 50/2 i 159 w obrębie 0011 Pieńki, gm. Klembów.
2021-07-05 13:58:34
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Wójta Gminy Klembów o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pole  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 28 czerwca 2021 r. dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Piotra Gołosia, decyzji Nr 19pz/2021 znak: WAB.6740.14.15.2021, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie drogi gminnej ul. Leśnej w Ostrówku na odcinku od ulicy Koczorowskiej do ulicy Warszawskiej, gm. Klembów”.
2021-07-05 09:54:52
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 28 czerwca 2021 r. dla Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Piotra Gołosia, decyzji Nr 19pz/2021 znak: WAB.6740.14  ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego zawiadamiam, że Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem PGW Wody Polskie na wniosek z dnia 13.05.2021 r. pełnomocnika PPH Rarytas Marcin Nasiłowski, Czarna, zmieniony pismem z dnia 02.06.2021 r., w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
2021-06-29 11:03:35
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego zawiadamiam, że Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem PGW Wody Polskie na wniosek z dnia 13.05.2021 r. pełnomocnika   ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 13.05.2021 r. pełnomocnika Pana Marcina Nasiłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PPH Rarytas Marcin Nasiłowski, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
2021-06-29 11:03:16
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 13.05.2021 r. pełnomocnika Pana Marcina Nasiłowskiego prowadzącego działalność gos  ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem w sprawie wszczęcia, na wniosek osoby fizycznej, działającej w imieniu INTERFIBER Sp. z o.o., ul. Wołomińska 15, 05-205 Lipka, gm. Klembów, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
2021-06-29 11:02:59
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem w sprawie wszczęcia, na wniosek osoby fizycznej, działającej w imieniu INTERFIBER Sp. z o.o., ul. Wołomińska 15, 05-205 Lipka, gm. Klembów, postępo  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Tomasza Kowieszko, z dnia 20.05.2021 r. postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.26.2021 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa dróg gminnych ul. Prymasa Tysiąclecie w miejscowości Pasek i ul. Przemysłowej w Klembowie wraz z budową trzech mostów nad rzeką Rządzą”.
2021-06-28 11:20:45
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Tomasza Kowieszko, z dnia 20.05.2021 r. postępowania administracyjne  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 74
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl