> Postępowania
ZP.1431.83.2021 – Wniosek dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w zakresie danych kontaktowych do wszystkich Sołtysów z terenu gminy Klembów.
2021-11-25 10:29:25
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.83.2021 – Wniosek dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w zakresie danych kontaktowych do wszystkich Sołtysów z terenu gminy Klembów.     ...więcej

ZP.1431.82.2021 – Wniosek dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w zakresie powstania dzikiego wysypiska śmieci na działkach ew. nr 328/36 oraz 326/6 i 329/4 obręb 0010 Pasek w okolicach ul. Wolności
2021-11-23 14:08:45
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.82.2021 – Wniosek dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w zakresie powstania dzikiego wysypiska śmieci na działkach ew. nr 328/36 oraz 326/6 i 329/4 obręb 0010 Pasek w okolicach ul. Wolności   ...więcej

ZP.1431.81.2021 – Wniosek dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w zakresie powołania Inspektora ochrony danych, na podstawie art. 37 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
2021-11-23 12:27:49
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.81.2021 – Wniosek dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w zakresie powołania Inspektora ochrony danych, na podstawie art. 37 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia   ...więcej

ZP.1431.80.2021 – Wniosek dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w zakresie kosztów utrzymania usługi głównej domeny Urzędu i hostingu strony internetowej Urzędu oraz poczty elektronicznej Urzędu w latach 2019-2021
2021-11-23 12:06:51
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.80.2021 – Wniosek dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w zakresie kosztów utrzymania usługi głównej domeny Urzędu i hostingu strony internetowej Urzędu oraz poczty elektronicznej Urz  ...więcej

ZP.1431.79.2021 – Wniosek dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w zakresie przedstawienia wszystkich złożonych formularzy ofertowych (załącznik nr 1 do SWZ) część 1 i 2, w postępowaniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Klembów w 2021/22r.” (nr postępowania: ZP.271.1.10.2021)
2021-11-23 09:22:23
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.79.2021 – Wniosek dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w zakresie przedstawienia wszystkich złożonych formularzy ofertowych (załącznik nr 1 do SWZ) część 1 i 2, w postępowaniu publicznym prowa  ...więcej

ZP.1431.78.2021 - Wniosek dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w zakresie aktualnej księgi inwentarzowej gruntów gminnych
2021-11-22 15:37:44
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.78.2021 - Wniosek dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w zakresie aktualnej księgi inwentarzowej gruntów gminnych      ...więcej

ZP.1431.77.2021 - Wniosek dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w zakresie zasiedzianych nieruchomości na terenie gminy Klembów wydanych postanowieniami Sądu Rejonowego w Wołominie w okresie ostatnich pięciu lat
2021-11-22 15:37:25
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.77.2021 - Wniosek dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w zakresie zasiedzianych nieruchomości na terenie gminy Klembów wydanych postanowieniami Sądu Rejonowego w Wołominie w okresie ostatnich pię  ...więcej

ZP.1431.76.2021 – Wniosek dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w zakresie liczby wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w gminie Klembów w 2020r. i 2021 r.
2021-11-15 15:50:09
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.76.2021 – Wniosek dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w zakresie liczby wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w gmin  ...więcej

ZP.1431.75.2021 – Wniosek dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w zakresie odpowiedzi organu z dnia 25.10.2021r. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 05.10.2021r. (numer sprawy: ZP.1431.70.2021).
2021-11-12 12:55:12
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.75.2021 – Wniosek dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w zakresie odpowiedzi organu z dnia 25.10.2021r. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 05.10.2021r. (numer sprawy: ZP.1431.70.  ...więcej

ZP.1431.74.2021 – Wniosek dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w zakresie raportu o stanie gminy Klembów za 2020r.
2021-11-10 11:20:52
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.74.2021 – Wniosek dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w zakresie raportu o stanie gminy Klembów za 2020r.     ...więcej

ZP.1431.73.2021 – Wniosek dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w zakresie protokołu z przeprowadzonych oględzin z dnia 02.04.1990r. budowy budynku mieszkalnego na działce położonej w miejscowości Dobczyn, gmina Klembów.
2021-11-04 11:15:55
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.73.2021 – Wniosek dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w zakresie protokołu z przeprowadzonych oględzin z dnia 02.04.1990r. budowy budynku mieszkalnego na działce położonej w miejscowości Dobczy  ...więcej

ZP.1431.72.2021 – Wniosek dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w zakresie gminnych programów dofinansowania wymiany urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych
2021-11-03 15:55:54
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.72.2021 – Wniosek dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w zakresie gminnych programów dofinansowania wymiany urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych      ...więcej

ZP.1431.71.2021 – Wniosek dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w zakresie wniosków do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie o kontrolę budynków usytuowanych przy ul. Wąskiej w Dobczynie.
2021-10-27 10:00:30
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.71.2021 – Wniosek dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w zakresie wniosków do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie o kontrolę budynków usytuowanych przy ul. Wąskie  ...więcej

ZP.1431.70.2021 – Wniosek dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w zakresie aktualnej księgi inwentarzowej gruntów gminnych.
2021-10-25 16:48:00
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.70.2021 – Wniosek dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w zakresie aktualnej księgi inwentarzowej gruntów gminnych.     ...więcej

ZP.1431.69.2021 – Wniosek dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w zakresie dokumentacji dotyczącej decyzji o pozwoleniu na budowę budynków mieszkalnych oraz inwentarsko – składowych na działce ewid. nr 731/2 obręb 0001 Dobczyn przy ul. Mazowieckiej.
2021-10-25 13:53:05
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.69.2021 – Wniosek dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w zakresie dokumentacji dotyczącej decyzji o pozwoleniu na budowę budynków mieszkalnych oraz inwentarsko – składowych na działce  ...więcej

ZP.1431.68.2021 – Wniosek dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w zakresie czynności podjętych przez Gminę Klembów w sprawie dotyczącej podziału działki ewid. nr 731 obręb 0001 Dobczyn pod poszerzenie gminnej drogi publicznej ul. Wąskiej w miejscowości Dobczyn, gm. Klembów.
2021-10-25 13:51:29
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.68.2021 – Wniosek dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w zakresie czynności podjętych przez Gminę Klembów w sprawie dotyczącej podziału działki ewid. nr 731 obręb 0001 Dobczyn pod poszer  ...więcej

ZP.1431.67.2021 – Wniosek dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w zakresie Uchwały nr XXVII/156/2004 Rady Gminy Klembów z dnia 26 października 2004 roku w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
2021-10-25 12:38:26
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.67.2021 – Wniosek dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w zakresie Uchwały nr XXVII/156/2004 Rady Gminy Klembów z dnia 26 października 2004 roku w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty   ...więcej

ZP.1431.66.2021 – Wniosek dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w zakresie organizacji loterii promocyjnej dla mieszkańców gminy Klembów, która będzie promować np. składanie PIT w lokalnym Urzędzie Skarbowym, fakt zameldowania, fakt zaszczepienia bądź inne ważne cele dla danego regionu w 2022r.
2021-10-18 16:38:30
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.66.2021 – Wniosek dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w zakresie organizacji loterii promocyjnej dla mieszkańców gminy Klembów, która będzie promować np. składanie PIT w loka  ...więcej

ZP.1431.65.2021 – Wniosek dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w zakresie wniosków do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie o kontrolę budynków usytuowanych przy ul. Wąskiej w Dobczynie
2021-10-14 12:36:29
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.65.2021 – Wniosek dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w zakresie wniosków do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie o kontrolę budynków usytuowanych przy ul. Wąskie  ...więcej

ZP.1431.64.2021 – Wniosek dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w zakresie kontroli dotacji oświatowych w gminie Klembów.
2021-10-13 16:42:50
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.64.2021 – Wniosek dotyczy: udostępnienia informacji publicznej w zakresie kontroli dotacji oświatowych w gminie Klembów.      ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 83
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl