> XXIII

XXIII

SESJA XXIII
z dnia 1 lutego 2021 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2021-01-25 19:50:41 | Data modyfikacji: 2021-04-13 13:10:49.
PROJEKTY UCHWAŁ

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2021 rok Naciśnij aby pobrać
2 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028 Naciśnij aby pobrać
3 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klembów na 2021 rok Naciśnij aby pobrać
4 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2021-2024 Gminy Klembów" Naciśnij aby pobrać
5 w sprawie zmiany uchwały Nr XII.149.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Klembów w gminie Klembów Naciśnij aby pobrać
6 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Samorządowego w Ostrówku Naciśnij aby pobrać
7 sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
8 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Naciśnij aby pobrać
9 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym Naciśnij aby pobrać
10 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Naciśnij aby pobrać
11 w sprawie planu pracy Rady Gminy Klembów na 2021 rok Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2021-01-25 19:51:40 | Data modyfikacji: 2021-03-11 10:39:37.
UCHWAŁY

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
XXIII.261.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2021 rok Naciśnij aby pobrać
XXIII.262.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028 Naciśnij aby pobrać
XXIII.263.2021 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Klembów na 2021 rok Naciśnij aby pobrać
XXIII.264.2021 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2021-2024 Gminy Klembów" Naciśnij aby pobrać
XXIII.265.2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XII.149.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Klembów w gminie Klembów Naciśnij aby pobrać
XXIII.266.2021 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Samorządowego w Ostrówku Naciśnij aby pobrać
XXIII.267.2021 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
XXIII.268.2021 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Naciśnij aby pobrać
XXIII.269.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym Naciśnij aby pobrać
XXIII.270.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XXIII.271.2021 w sprawie planu pracy Rady Gminy Klembów na 2021 rok Naciśnij aby pobrać
XXIII.272.2021 w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Klembów za rok 2021 Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2021-02-10 10:58:53 | Data modyfikacji: 2021-03-11 10:38:21.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XXIII Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy Naciśnij aby po>
Protokół z sesji Rady Gminy Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące uchwałami oraz zawiadomienie na sesję do wglądu w tabelkach powyżej
-
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2021-03-03 12:23:58 | Data modyfikacji: 2021-05-20 09:48:47.
SESJA RADY GMINY - TRANSMISJA WIDEO

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU
XXIII Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym dane uczestników posiedzeń Rady Gminy w Klembowie w postaci wizerunków oraz inne informacje (np. imię i nazwisko, wygłaszane poglądy polityczne, przynależność do organizacji politycznych) , które są udostępnione poprzez wypowiedzi w czasie posiedzenia Rady są udostępniane uczestnikom posiedzeń Rady oraz są utrwalane poprzez nagrania audio i video oraz udostępniane do nieograniczonej grupy odbiorców za pośrednictwem strony internetowej www.klembow.pl oraz na kanale Gminy Klembów w serwisie Youtube

 

 

 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2021-02-02 10:28:54 | Data modyfikacji: 2021-05-20 09:48:47.

Zobacz:
 XXXIII .  XXXII .  XXXI .  XXX .  XXIX .  XXVIII .  XXVII .  IV Nadzwyczajna .  XXVI .  XXV .  XXIV .  XXIII . 
Data wprowadzenia: 2021-02-02 10:28:54
Opublikowane przez: Grzegorz Adamski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl