> XXIV

XXIV

SESJA XXIV
z dnia 4 marca 2021 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naci¶nij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2021-02-25 15:40:34.
PROJEKTY UCHWAŁ

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2021 rok Naciśnij aby pobrać
2 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028 Naciśnij aby pobrać
3 w sprawie udzielenia Województwu Mazowieckiemu na rok 2023 pomocy finansowej w formie dotacji celowej Naciśnij aby pobrać
4 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025 Naciśnij aby pobrać
5 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Klembów na lata 2021-2025 Naciśnij aby pobrać
6 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
7 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2021-02-25 15:46:52 | Data modyfikacji: 2021-02-26 14:49:45.
UCHWAŁY

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
XXIV.273.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2021 rok Naciśnij aby pobrać
XXIV.274.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028 Naciśnij aby pobrać
XXIV.275.2021 w sprawie udzielenia Województwu Mazowieckiemu na rok 2023 pomocy finansowej w formie dotacji celowej Naciśnij aby pobrać
XXIV.276.2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2025 Naciśnij aby pobrać
XXIV.277.2021 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Klembów Naciśnij aby pobrać
XXIV.278.2021 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
XXIV.279.2021 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2021-03-11 10:24:33 | Data modyfikacji: 2021-02-26 14:49:45.
OŚWIADCZENIA

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
3.2021 w sprawie zajęcia stanowiska w związku z przedstawionymi wariantami korytarzy Autostradowej Obwodnicy Warszawy Naciśnij aby po>
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2021-03-11 10:29:41 | Data modyfikacji: 2021-02-26 14:49:45.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XXIV Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy Naciśnij aby po>
Protokół z sesji Rady Gminy Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące uchwałami oraz zawiadomienie na sesję do wglądu w tabelkach powyżej
-
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2021-04-21 11:26:47 | Data modyfikacji: 2021-05-20 09:45:45.
SESJA RADY GMINY - TRANSMISJA WIDEO

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU
XXIV Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym dane uczestników posiedzeń Rady Gminy w Klembowie w postaci wizerunków oraz inne informacje (np. imię i nazwisko, wygłaszane poglądy polityczne, przynależność do organizacji politycznych) , które są udostępnione poprzez wypowiedzi w czasie posiedzenia Rady są udostępniane uczestnikom posiedzeń Rady oraz są utrwalane poprzez nagrania audio i video oraz udostępniane do nieograniczonej grupy odbiorców za pośrednictwem strony internetowej www.klembow.pl oraz na kanale Gminy Klembów w serwisie Youtube

 

 

 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2021-03-04 14:02:15 | Data modyfikacji: 2021-05-20 09:45:45.

Zobacz:
 XXXIII .  XXXII .  XXXI .  XXX .  XXIX .  XXVIII .  XXVII .  IV Nadzwyczajna .  XXVI .  XXV .  XXIV .  XXIII . 
Data wprowadzenia: 2021-03-04 14:02:15
Opublikowane przez: Grzegorz Adamski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl