> XXV

XXV

SESJA XXV
z dnia 22 kwietnia 2021 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2021-04-15 15:10:46.
PROJEKTY UCHWAŁ

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2021 rok Naciśnij aby pobrać
2 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028 Naciśnij aby pobrać
3 w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Naciśnij aby pobrać
4 w sprawie niedochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Klembów lub jej jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100,00 złotych Naciśnij aby pobrać
5 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Ostrówku Naciśnij aby pobrać
6 w sprawie likwidacji Przedszkola Samorządowego w Ostrówku Naciśnij aby pobrać
7 w sprawie utworzenia Gminnego Klubu Dziecięcego „Klembuś” w Dobczynie oraz nadania statutu Klubu Naciśnij aby pobrać
8 w sprawie ustalenia opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Klubie Dziecięcym „Klembuś” w Dobczynie Naciśnij aby pobrać
9 w sprawie zmiany uchwały Nr XV.154.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Klembowie” oraz nadania jej statutu Naciśnij aby pobrać
10 sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Klembów na lata 2021-2025 Naciśnij aby pobrać
11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o określeniu zasad regulujących współdziałanie stron podczas realizacji robót budowlanych z Powiatem Wołomińskim, Naciśnij aby pobrać
12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o określeniu zasad regulujących współdziałanie stron podczas realizacji robót budowlanych z Województwem Mazowieckim Naciśnij aby pobrać
13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII.263.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 1 lutego 2021 r. Naciśnij aby pobrać
14 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Roszczep, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
15 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
16 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rasztów, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2021-04-15 15:22:47.
UCHWAŁY

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
XXV.280.2021 sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2021 rok Naciśnij aby pobrać
XXV.281.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028 Naciśnij aby pobrać
XXV.282.2021 w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Naciśnij aby pobrać
XXV.283.2021 w sprawie niedochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Klembów lub jej jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100,00 złotych Naciśnij aby pobrać
XXV.284.2021 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Ostrówku Naciśnij aby pobrać
XXV.285.2021 w sprawie likwidacji Przedszkola Samorządowego w Ostrówku Naciśnij aby pobrać
XXV.286.2021 w sprawie utworzenia Gminnego Klubu Dziecięcego „Klembuś” w Dobczynie oraz nadania statutu Klubu Naciśnij aby pobrać
XXV.287.2021 w sprawie ustalenia opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Klubie Dziecięcym „Klembuś” w Dobczynie Naciśnij aby pobrać
XXV.288.2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XV.154.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Klembowie” oraz nadania jej statutu Naciśnij aby pobrać
XXV.289.2021 sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Klembów na lata 2021-2025 Naciśnij aby pobrać
XXV.290.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o określeniu zasad regulujących współdziałanie stron podczas realizacji robót budowlanych z Powiatem Wołomińskim, Naciśnij aby pobrać
XXV.291.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o określeniu zasad regulujących współdziałanie stron podczas realizacji robót budowlanych z Województwem Mazowieckim Naciśnij aby pobrać
XXV.292.2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII.263.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 1 lutego 2021 r. Naciśnij aby pobrać
XXV.293.2021 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Roszczep, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
XXV.294.2021 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
XXV.295.2021 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rasztów, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2021-04-29 12:01:26.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XXV Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy Naciśnij aby po>
Protokół z sesji Rady Gminy Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące uchwałami oraz zawiadomienie na sesję do wglądu w tabelkach powyżej
-
 
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2021-05-20 09:47:04 | Data modyfikacji: 2021-08-11 10:46:26.
SESJA RADY GMINY - TRANSMISJA WIDEO

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU
XXV Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym dane uczestników posiedzeń Rady Gminy w Klembowie w postaci wizerunków oraz inne informacje (np. imię i nazwisko, wygłaszane poglądy polityczne, przynależność do organizacji politycznych) , które są udostępnione poprzez wypowiedzi w czasie posiedzenia Rady są udostępniane uczestnikom posiedzeń Rady oraz są utrwalane poprzez nagrania audio i video oraz udostępniane do nieograniczonej grupy odbiorców za pośrednictwem strony internetowej www.klembow.pl oraz na kanale Gminy Klembów w serwisie Youtube

 

 

 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2021-04-22 14:46:50 | Data modyfikacji: 2021-04-22 16:02:16.

Zobacz:
 XXXIII .  XXXII .  XXXI .  XXX .  XXIX .  XXVIII .  XXVII .  IV Nadzwyczajna .  XXVI .  XXV .  XXIV .  XXIII . 
Data wprowadzenia: 2021-04-22 14:46:50
Data modyfikacji: 2021-04-22 16:02:16
Opublikowane przez: Grzegorz Adamski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl