> 2008

2008


NUMER TYTUŁ POBIERZ
1/2008 w sprawie powołania Komisji do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze Naciśnij aby pobrać
2/2008 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie:
1. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2. opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Naciśnij aby pobrać
3/2008 w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie:
1. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych ich części
Naciśnij aby pobrać
4/2008 w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2009-05-21 09:26:00 | Data modyfikacji: 2011-08-23 14:43:35.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
5/2008 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
6/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2008 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
7/2008 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Klembów na 2008 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-01-04 09:12:33 | Data modyfikacji: 2011-08-23 14:46:36.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
8/2008 w sprawie powołania Komisji do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze Naciśnij aby pobrać
9/2008 w sprawie powrotu do czynności procedury planistycznej określonych w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Naciśnij aby pobrać
10/2008 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2007 rok Naciśnij aby pobrać
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok Naciśnij aby pobrać
11/2008 w sprawie powołania Komisji do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze Naciśnij aby pobrać
12/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2008 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-01-04 09:40:14 | Data modyfikacji: 2011-08-23 14:47:39.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
13/2008 w sprawie powołania Komisji do dokonania inwentaryzacji dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 roku Naciśnij aby pobrać
14/2008 w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2008 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
15/2008 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Klembów na 2008 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-01-04 12:40:20 | Data modyfikacji: 2011-08-23 14:50:09.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
16/2008 w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Klembowie Naciśnij aby pobrać
17/2008 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za pierwszy kwartał 2008 rok Naciśnij aby pobrać
18/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2008 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
19/2008 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za 2007 rok Naciśnij aby pobrać
Informacja z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2007 rok Naciśnij aby pobrać
20/2008 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Klembów na 2008 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
21/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-01-04 12:46:23 | Data modyfikacji: 2011-08-23 14:52:13.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
22/2008 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Roszczep Naciśnij aby pobrać
23/2008 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ostrówek i Lipka Naciśnij aby pobrać
24/2008 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wola Rasztowska Naciśnij aby pobrać
25/2008 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie na rok szkolny 2008/2009 Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
26/2008 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Samorządowego Przedszkola w Ostrówku na rok szkolny 2008/2009 Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
27/2008 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Ostrówku na rok szkolny 2008/2009 Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
28/2008 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Publicznego Gimnazjum w Ostrówku na rok szkolny 2008/2009 Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
29/2008 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Publicznego Gimnazjum w Klembowie na rok szkolny 2008/2009 Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
30/2008 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Klembowie na rok szkolny 2008/2009 Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
31/2008 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Dobczynie na rok szkolny 2008/2009 Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
32/2008 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Kruszu na rok szkolny 2008/2009 Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
33/2008 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej na rok szkolny 2008/2009 Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
34/2008 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 23/08 Wójta Gminy Klembów z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ostrówek i Lipka Naciśnij aby pobrać
35/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2008 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
36/2008 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Klembów na 2008 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-01-04 13:42:05 | Data modyfikacji: 2011-09-09 10:46:58.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
37/2008 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za drugi kwartał 2008 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
38/2008 w sprawie wprowadzenia zmiany do ustalenia dokumentacji zasad polityki rachunkowości dla Urzędu Gminy w Klembowie Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
39/2008 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Ostrówku Naciśnij aby pobrać
40/2008 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Klembowie Naciśnij aby pobrać
41/2008 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Woli Rasztowskiej Naciśnij aby pobrać
42/2008 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-01-04 14:08:19 | Data modyfikacji: 2011-09-09 10:59:46.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
43/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2008 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
44/2008 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za pierwsze półrocze 2008 roku Naciśnij aby pobrać
Załącznik - "Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za pierwsze Półrocze 2008 roku" Naciśnij aby pobrać
45/2008 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Klembów na 2008 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
46/2008 w sprawie powołania Komisji do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze Naciśnij aby pobrać
47/2008 w sprawie powołania Komisji do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze Naciśnij aby pobrać
48/2008 w sprawie powołania Komisji do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze Naciśnij aby pobrać
49/2008 w sprawie terminu składania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu "Uczeń na wsi" Naciśnij aby pobrać
50/2008 w sprawie terminu składania wniosków o pomoc na zakup podręczników Naciśnij aby pobrać
51/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-01-04 14:28:13 | Data modyfikacji: 2011-08-23 15:00:17.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
52/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2008 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
53/2008 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej według stanu na dzień 31 października 2008 r. Naciśnij aby pobrać
54/2008 w sprawie przyznania nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2008 roku Naciśnij aby pobrać
55/2008 w sprawie upoważnienia Kierownika referatu ds. Inwestycji i Rozwoju Gminy do prowadzenia niektórych spraw w imieniu Wójta Gminy Klembów oraz do prowadzenia spraw z zakresu administracji publicznej w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, opinii i zaświadczeń w imieniu Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
56/2008 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Klembów na 2008 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-01-04 14:42:16 | Data modyfikacji: 2011-08-23 15:03:15.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
57/2008 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Klembów na 2008 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
58/2008 w sprawie przyznania nagrody nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2008 rok Naciśnij aby pobrać
59/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2008 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
60/2008 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Klembów na 2008 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
61/2008 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy z tytułu święta przypadającego w dniu wolnym od pracy 1 listopada 2008 roku Naciśnij aby pobrać
62/2008 w sprawie czasowego powierzenia pracownikowi innej pracy na podstawie art. 42 § 4 kodeksu pracy Naciśnij aby pobrać
63/2008 w sprawie odwołania Dyrektora Centrum Kultury w Klembowie Naciśnij aby pobrać
64/2008 w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-01-04 14:59:45 | Data modyfikacji: 2011-08-23 15:09:06.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
65/2008 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2009 rok Naciśnij aby pobrać
66/2008 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Klembów na 2008 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
67/2008 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz określenia wysokości stypendiów i zasiłków szkolnych w roku szkolnym 2008/2009 Naciśnij aby pobrać
68/2008 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie, powołania Komisji Konkursowej oraz określenia Regulaminu określającego tryb pracy Komisji Naciśnij aby pobrać
69/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy klembów na 2008 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
70/2008 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Klembów na 2008 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
71/2008 w sprawie powołania Komisji do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze Naciśnij aby pobrać
72/2008 w sprawie powołania Komisji do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-01-04 15:10:56 | Data modyfikacji: 2011-08-23 15:12:03.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
73/2008 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Klembów na 2008 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
74/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2008 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
75/2008 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Klembów na 2008 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
76/2008 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Klembów na 2008 rok Naciśnij aby pobrać
77/2008 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-01-04 15:17:26 | Data modyfikacji: 2011-09-02 12:33:34.

Zobacz:
 Styczeń .  Luty .  Marzec .  Kwiecień .  Maj .  Czerwiec .  Lipiec .  Sierpień .  Wrzesień
 .  Październik .  Listopad .  Grudzień . 
Data wprowadzenia: 2011-01-04 15:17:26
Data modyfikacji: 2011-09-02 12:33:34
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl