> IV Nadzwyczajna

IV Nadzwyczajna

SESJA IV NADZWYCZAJNA
z dnia 10 czerwca 2021 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naci¶nij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2021-06-07 16:20:09 | Data modyfikacji: 2021-06-07 16:22:18.
PROJEKTY UCHWAŁ

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2021 rok Naciśnij aby pobrać
2 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028 Naciśnij aby pobrać
3 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Mam już 3 lata – edukacja przedszkolna w Dobczynie”, w ramach X Osi priorytetowej, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2021-06-07 16:26:16 | Data modyfikacji: 2021-06-07 16:22:18.
UCHWAŁY

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
IV.303.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2021 rok Naciśnij aby pobrać
IV.304.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028 Naciśnij aby pobrać
IV.305.2021 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Mam już 3 lata – edukacja przedszkolna w Dobczynie”, w ramach X Osi priorytetowej, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2021-06-16 14:49:33 | Data modyfikacji: 2021-06-07 16:22:18.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
IV Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy Naciśnij aby po>
Protokół z sesji Rady Gminy Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące uchwałami oraz zawiadomienie na sesję do wglądu w tabelkach powyżej
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2021-08-05 09:41:02 | Data modyfikacji: 2021-06-07 16:22:18.
SESJA RADY GMINY - TRANSMISJA WIDEO

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU
IV Nadzwyczajna Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym dane uczestników posiedzeń Rady Gminy w Klembowie w postaci wizerunków oraz inne informacje (np. imię i nazwisko, wygłaszane poglądy polityczne, przynależność do organizacji politycznych) , które są udostępnione poprzez wypowiedzi w czasie posiedzenia Rady są udostępniane uczestnikom posiedzeń Rady oraz są utrwalane poprzez nagrania audio i video oraz udostępniane do nieograniczonej grupy odbiorców za pośrednictwem strony internetowej www.klembow.pl oraz na kanale Gminy Klembów w serwisie Youtube

 

 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2021-06-10 14:39:36 | Data modyfikacji: 2021-06-16 14:49:06.

Zobacz:
 XXXIII .  XXXII .  XXXI .  XXX .  XXIX .  XXVIII .  XXVII .  IV Nadzwyczajna .  XXVI .  XXV .  XXIV .  XXIII . 
Data wprowadzenia: 2021-06-10 14:39:36
Data modyfikacji: 2021-06-16 14:49:06
Opublikowane przez: Grzegorz Adamski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl