> XXVII

XXVII

SESJA XXVII
z dnia 30 czerwca 2021 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naci¶nij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2021-06-16 15:58:12.
PROJEKTY UCHWAŁ

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2021 rok Naciśnij aby pobrać
2 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028 Naciśnij aby pobrać
3 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Klembów wotum zaufania za 2020 rok Naciśnij aby pobrać
4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Naciśnij aby pobrać
5 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Klembów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok Naciśnij aby pobrać
6 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
7 w sprawie rozpatrzenia skargi Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2021-06-16 15:58:26.
UCHWAŁY

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
XXVII.306.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2021 rok Naciśnij aby pobrać
XXVII.307.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028 Naciśnij aby pobrać
XXVII.308.2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Klembów wotum zaufania za 2020 rok Naciśnij aby pobrać
XXVII.309.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Naciśnij aby pobrać
XXVII.310.2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Klembów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok Naciśnij aby pobrać
XXVII.311.2021 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
XXVII.312.2021 w sprawie rozpatrzenia skargi Naciśnij aby pobrać
XXVII.313.2021 w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Klembów, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2021-07-07 14:29:46 | Data modyfikacji: 2021-10-27 15:20:16.
STANOWISKO WÓJTA GMINY KLEMBÓW

 

SESJA TYTUŁ POBIERZ
XXVII w sprawie skargi na Wójta Gminy Klembów z dnia 19 kwietnia 2021 r. (data wpływu do Urzędu: 21 kwietnia 2021 r.) Państwa [……………], ul. Wąska, Dobczyn, Gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2021-08-02 16:36:50 | Data modyfikacji: 2021-08-02 16:37:32.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XXVII Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy Naciśnij aby po>
Protokół z sesji Rady Gminy Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące uchwałami oraz zawiadomienie na sesję do wglądu w tabelkach powyżej
-
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2021-07-14 12:56:53 | Data modyfikacji: 2021-08-05 09:39:44.
SESJA RADY GMINY - TRANSMISJA WIDEO

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU
XXVII Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym dane uczestników posiedzeń Rady Gminy w Klembowie w postaci wizerunków oraz inne informacje (np. imię i nazwisko, wygłaszane poglądy polityczne, przynależność do organizacji politycznych) , które są udostępnione poprzez wypowiedzi w czasie posiedzenia Rady są udostępniane uczestnikom posiedzeń Rady oraz są utrwalane poprzez nagrania audio i video oraz udostępniane do nieograniczonej grupy odbiorców za pośrednictwem strony internetowej www.klembow.pl oraz na kanale Gminy Klembów w serwisie Youtube

 

 

 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2021-06-30 14:40:31 | Data modyfikacji: 2021-08-05 09:39:44.

Zobacz:
 XXXIII .  XXXII .  XXXI .  XXX .  XXIX .  XXVIII .  XXVII .  IV Nadzwyczajna .  XXVI .  XXV .  XXIV .  XXIII . 
Data wprowadzenia: 2021-06-30 14:40:31
Opublikowane przez: Grzegorz Adamski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl