> XXX

XXX

SESJA XXX
z dnia 22 września 2021 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naci¶nij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2021-09-15 15:17:16.
PROJEKTY UCHWAŁ

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2021 rok Naciśnij aby pobrać
2 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028 Naciśnij aby pobrać
3 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
4 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
5 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości pod lokalizację farm fotowoltaicznych w trybie przetargowym Naciśnij aby pobrać
6 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
7 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2021-09-15 15:27:21.
UCHWAŁY

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
XXX.328.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2021 rok Naciśnij aby pobrać
XXX.329.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028 Naciśnij aby pobrać
XXX.330.2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XXX.331.2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Naciśnij aby pobrać
XXX.332.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości pod lokalizację farm fotowoltaicznych w trybie przetargowym Naciśnij aby pobrać
XXX.333.2021 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
XXX.334.2021 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
XXX.335.2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII.263.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 1 lutego 2021 r. zmienionej uchwałą Nr XXV.292.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 22 kwietnia 2021 r. Naciśnij aby pobrać
XXX.336.2021 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Klembów w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu Naciśnij aby pobrać
XXX.337.2021 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2021-09-30 08:26:41 | Data modyfikacji: 2021-09-30 08:27:54.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XXX Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy Naciśnij aby po>
Protokół z sesji Rady Gminy -
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące uchwałami oraz zawiadomienie na sesję do wglądu w tabelkach powyżej
-
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2021-10-12 13:38:49 | Data modyfikacji: 2021-10-12 13:39:53.
SESJA RADY GMINY - TRANSMISJA WIDEO

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU
XXX Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym dane uczestników posiedzeń Rady Gminy w Klembowie w postaci wizerunków oraz inne informacje (np. imię i nazwisko, wygłaszane poglądy polityczne, przynależność do organizacji politycznych) , które są udostępnione poprzez wypowiedzi w czasie posiedzenia Rady są udostępniane uczestnikom posiedzeń Rady oraz są utrwalane poprzez nagrania audio i video oraz udostępniane do nieograniczonej grupy odbiorców za pośrednictwem strony internetowej www.klembow.pl oraz na kanale Gminy Klembów w serwisie Youtube

 

 

 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2021-09-22 14:43:46 | Data modyfikacji: 2021-10-12 13:39:37.

Zobacz:
 XXXIII .  XXXII .  XXXI .  XXX .  XXIX .  XXVIII .  XXVII .  IV Nadzwyczajna .  XXVI .  XXV .  XXIV .  XXIII . 
Data wprowadzenia: 2021-09-22 14:43:46
Data modyfikacji: 2021-10-12 13:39:37
Opublikowane przez: Grzegorz Adamski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl