> XXXII

XXXII

SESJA XXXII
z dnia 24 listopada 2021 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naci¶nij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2021-11-17 15:58:35.
PROJEKTY UCHWAŁ

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2021 rok Naciśnij aby pobrać
2 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028 Naciśnij aby pobrać
3 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Krzywica w gminie Klembów – Obszar A Naciśnij aby pobrać
4 zmieniająca Uchwałę nr XXXI.341.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 21 października 2021 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Klembów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 Naciśnij aby pobrać
5 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
6 w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dobczynie Naciśnij aby pobrać
7 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
8 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Naciśnij aby pobrać
9 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek, określenia opłaty podwyższonej oraz zwolnienia za kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku Naciśnij aby pobrać
10 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Naciśnij aby pobrać
11 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Krzywica, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
12 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2021-11-17 17:30:52 | Data modyfikacji: 2021-11-19 09:32:40.
UCHWAŁY

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
XXXII.352.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2021 rok Naciśnij aby pobrać
XXXII.353.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028 Naciśnij aby pobrać
XXXII.354.2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Krzywica w gminie Klembów – Obszar A Naciśnij aby pobrać
XXXII.355.2021 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI.341.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 21 października 2021 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Klembów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 Naciśnij aby pobrać
XXXII.356.2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XXXII.357.2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dobczynie Naciśnij aby pobrać
XXXII.358.2021 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XXXII.359.2021 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Naciśnij aby pobrać
XXXII.360.2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek, określenia opłaty podwyższonej oraz zwolnienia za kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku Naciśnij aby pobrać
XXXII.361.2021 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Naciśnij aby pobrać
XXXII.362.2021 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Krzywica, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
XXXII.363.2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2021-12-02 11:55:19 | Data modyfikacji: 2021-11-19 09:32:40.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XXXII Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy Naciśnij aby po>
Protokół z sesji Rady Gminy -
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące uchwałami oraz zawiadomienie na sesję do wglądu w tabelkach powyżej
-
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2021-12-15 12:16:59 | Data modyfikacji: 2021-11-19 09:32:40.
SESJA RADY GMINY - TRANSMISJA WIDEO

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU
XXXII Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym dane uczestników posiedzeń Rady Gminy w Klembowie w postaci wizerunków oraz inne informacje (np. imię i nazwisko, wygłaszane poglądy polityczne, przynależność do organizacji politycznych) , które są udostępnione poprzez wypowiedzi w czasie posiedzenia Rady są udostępniane uczestnikom posiedzeń Rady oraz są utrwalane poprzez nagrania audio i video oraz udostępniane do nieograniczonej grupy odbiorców za pośrednictwem strony internetowej www.klembow.pl oraz na kanale Gminy Klembów w serwisie Youtube

 

 

 

 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2021-11-24 14:52:33 | Data modyfikacji: 2021-11-26 10:19:49.

Zobacz:
 XXXIII .  XXXII .  XXXI .  XXX .  XXIX .  XXVIII .  XXVII .  IV Nadzwyczajna .  XXVI .  XXV .  XXIV .  XXIII . 
Data wprowadzenia: 2021-11-24 14:52:33
Data modyfikacji: 2021-11-26 10:19:49
Opublikowane przez: Grzegorz Adamski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl