Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Klembów  klembow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2018-11-16 13:31:04

Aktualizacja informacji w dziale:
jako organ gminy

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-09-06 15:34
WRZESIEŃ   NUMER TYTUŁ POBIERZ 0050.
78.2018 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania
dyrektora Szkoły Podstawowej   więcej >
2018-11-16 13:27:57

Aktualizacja informacji w dziale:
jako organ gminy

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-11-06 14:38
LISTOPAD   NUMER TYTUŁ POBIERZ 0050.9
7.2018 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej
0050.98.2018 w sprawie wyznacz  więcej >
2018-11-16 13:23:43

Dodanie informacji do działu:
Oferty Pracy

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-11-16 13:23
Wójt Gminy Klembów ogłasza
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Szczegóły
naboru Kwestionariusz osobowy dla osób
ubiegających się o zatrudnienie   więcej >
2018-11-16 13:10:31

Dodanie informacji do działu:
kierownik urzędu

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-11-16 13:10
LISTOPAD   NUMER TYTUŁ POBIERZ 120.30
.2018 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko
urzędnicze w Referacie Gospodarki  więcej >
2018-11-15 14:48:54

Aktualizacja informacji w dziale:
I Nowa kadencja

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-11-15 14:46
SESJA I - Nowa kadencjaz dnia 22 listopada 2018
roku   TYTUŁ POBIERZ Treść
zawiadomienia   więcej >
2018-11-15 14:46:29

Dodanie informacji do działu:
I nowa kadencja

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-11-15 14:46
SESJA I - Nowa kadencjaz dnia 12 listopada 2018
roku   TYTUŁ POBIERZ Treść
zawiadomienia   więcej >
2018-11-15 10:08:23

Dodanie informacji do działu:
Tablica ogłoszeń

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-11-15 10:08
Decyzja Państwowego Gospodars
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Decyzja
Państwowego Gospodarstwa Wodnego z dnia 23-10-2018 numer
WA.RET.070.1.410.3.2018 w sprawie zatwierdz  więcej >
2018-11-15 09:34:48

Dodanie informacji do działu:
Tablica ogłoszeń

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-11-15 09:34
Obwieszczenie Starosty Wołomi
LP TYTUŁ
OGŁOSZENIA POBIERZ 1 Obwieszczenie Starosty
Wołomińskiego o wydaniu w dniu 31 października 2018 roku
dla Wójta Gm  więcej >
2018-11-15 09:34:29

Dodanie informacji do działu:
Tablica ogłoszeń

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-11-15 09:34
Obwieszczenie Starosty Wołomi
LP TYTUŁ
OGŁOSZENIA POBIERZ 1 Obwieszczenie Starosty
Wołomińskiego o wydaniu w dniu 31 października 2018 roku
dla Wójta Gm  więcej >
2018-11-14 10:03:28

Dodanie informacji do działu:
Tablica ogłoszeń

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-11-14 10:03
Obwieszczenie Burmistrza Radzy
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie
Burmistrza Radzymina o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o   więcej >
2018-11-14 10:02:27

Aktualizacja informacji w dziale:
jako organ gminy

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-11-06 14:38
LISTOPAD   NUMER TYTUŁ POBIERZ 0050.9
7.2018 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej
0050.99.2018 w sprawie określ  więcej >
2018-11-13 14:13:33

Aktualizacja informacji w dziale:
Kierownicy Gminnych Jednostek

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-31 09:35
Stanowisko/Funkcja Imię i
Naziwsko POBIERZ DyrektorSzkoły Podstawowejw Woli
Rasztowskiej Dorota Agnieszka Bilska - stan na 31.08.201  więcej >
2018-11-09 14:53:06

Aktualizacja informacji w dziale:
jako organ gminy

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-11-06 14:38
LISTOPAD   NUMER TYTUŁ POBIERZ 0050.9
7.2018 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej
0050.100.2018 w sprawie przepr  więcej >
2018-11-08 15:37:49

Przeniesienie informacji do działu:
Z wybraną ofertą

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-05 14:30
Udzielenie i obsługa kredytu
DATY Ogłoszenia
Przetargu05.10.2018r. Składania Ofert31.10.2018r. godz.
12:00 Otwarcia Ofert31.10.2018r. godz.
12:15     więcej >
2018-11-08 15:36:39

Aktualizacja informacji w dziale:
Aktualne

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-05 14:30
Udzielenie i obsługa kredytu
DATY Ogłoszenia
Przetargu05.10.2018r. Składania Ofert31.10.2018r. godz.
12:00 Otwarcia Ofert31.10.2018r. godz.
12:15     więcej >
2018-11-08 14:45:19

Aktualizacja informacji w dziale:
Aktualne

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-05 14:30
Udzielenie i obsługa kredytu
DATY Ogłoszenia
Przetargu05.10.2018r. Składania Ofert31.10.2018r. godz.
12:00 Otwarcia Ofert31.10.2018r. godz.
12:15     więcej >
2018-11-07 13:39:59

Dodanie informacji do działu:
XXXVI

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-11-07 13:39
PROJEKTY
UCHWAŁ   LP. TYTUŁ POBIERZ 1 w
sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2018 rok
2 w sprawie zmian  więcej >
2018-11-07 13:23:32

Dodanie informacji do działu:
XXXVI

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-11-07 13:23
SESJA XXXVIz dnia 14 listopada 2018
roku   TYTUŁ POBIERZ Treść
zawiadomienia   więcej >
2018-11-07 10:36:57

Dodanie informacji do działu:
Tablica ogłoszeń

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-11-07 10:36
Ogłoszenie o wszczęciu post
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Ogłoszenie o
wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji in  więcej >
2018-11-06 17:01:32

Aktualizacja informacji w dziale:
XXXIII

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-09-03 10:54
PROTOKÓŁ   SESJA NAZWA
DOKUMENTU POBIERZ XXXIII Projekt Protokołu z sesji
Rady Gminy Protokół z sesji Ra  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 13511
następne >     100>>     300>>