Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Klembów  klembow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2018-08-29 11:29:27

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamknięte

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-03 14:21
Przebudowa drogi gminnej ulicy
DATY Ogłoszenia
Przetargu03.08.2018r. Składania Ofert20.08.2018r. godz.
12:00 Otwarcia Ofert20.08.2018r. godz.
12:15     więcej >
2018-08-28 15:42:00

Aktualizacja informacji w dziale:
2018

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-28 15:41
Wniosek sołectwa w sprawie pr
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Wniosek sołectwa w
sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego -
wzór 2 Wniosek so  więcej >
2018-08-28 15:41:35

Dodanie informacji do działu:
2018

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-28 15:41
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Wniosek sołectwa w
sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego -
wzór 2 Wniosek so  więcej >
2018-08-28 15:33:40

Aktualizacja informacji w dziale:
Wybory Samorządowe 2018

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-28 15:33
Uchwała w sprawie sposobu zg
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Uchwała w sprawie
sposobu zgłaszania kandydatów na członków
terytorialnych komisji wyborczych, wz  więcej >
2018-08-28 15:33:07

Dodanie informacji do działu:
Wybory Samorządowe 2018

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-28 15:33
Uchwała w sprawie sposobu zg
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Uchwała w sprawie
sposobu zgłaszania kandydatów na członków
terytorialnych komisji wyborczych, wz  więcej >
2018-08-28 15:30:03

Dodanie informacji do działu:
Wybory Samorządowe 2018

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-28 15:30
Informacja w sprawie przyjmowa
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Informacja w sprawie
przyjmowania zgłoszeń kandydatów na
członków wojewódzkiej, powiatowyc  więcej >
2018-08-28 15:23:32

Aktualizacja informacji w dziale:
jako organ gminy

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-07 15:07
SIERPIEŃ   NUMER TYTUŁ POBIERZ 0050.
69.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w
postępowaniu o udzielenie zamó  więcej >
2018-08-27 16:10:13

Dodanie informacji do działu:
Wybory Samorządowe 2018

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-27 16:10
Obwieszczenie Wójta Gminy Kle
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Obwieszczenie
Wójta Gminy Klembów z dnia 27 sierpnia 2018 r.
w sprawie okręgów wyborczych, i  więcej >
2018-08-27 14:56:54

Aktualizacja informacji w dziale:
jako organ gminy

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-04 15:11
LIPIEC   NUMER TYTUŁ POBIERZ 0050.52.
2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2018-2028 0050.53.  więcej >
2018-08-27 09:46:15

Aktualizacja informacji w dziale:
XI Nadzwyczajna

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-13 11:28
PROJEKTY
UCHWAŁ   LP. TYTUŁ POBIERZ 1 w
sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Klembów     więcej >
2018-08-21 09:08:32

Przeniesienie informacji do działu:
Zamknięte

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-03 14:21
Przebudowa drogi gminnej ulicy
DATY Ogłoszenia
Przetargu03.08.2018r. Składania Ofert20.08.2018r. godz.
12:00 Otwarcia Ofert20.08.2018r. godz.
12:15     więcej >
2018-08-20 16:47:30

Aktualizacja informacji w dziale:
Aktualne

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-03 14:21
Przebudowa drogi gminnej ulicy
DATY Ogłoszenia
Przetargu03.08.2018r. Składania Ofert20.08.2018r. godz.
12:00 Otwarcia Ofert20.08.2018r. godz.
12:15     więcej >
2018-08-20 16:21:02

Przeniesienie informacji do działu:
Z wybraną ofertą

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-27 13:50
Renowacja i adaptacja piwnic o
DATY Ogłoszenia
Przetargu27.07.2018r. Składania Ofert14.08.2018r. godz.
12:00 Otwarcia Ofert14.08.2018r. godz.
12:15     więcej >
2018-08-20 16:18:54

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamknięte

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-27 13:50
Renowacja i adaptacja piwnic o
DATY Ogłoszenia
Przetargu27.07.2018r. Składania Ofert14.08.2018r. godz.
12:00 Otwarcia Ofert14.08.2018r. godz.
12:15     więcej >
2018-08-20 15:42:02

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamknięte

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-27 13:50
Renowacja i adaptacja piwnic o
DATY Ogłoszenia
Przetargu27.07.2018r. Składania Ofert14.08.2018r. godz.
12:00 Otwarcia Ofert14.08.2018r. godz.
12:15     więcej >
2018-08-20 15:33:12

Aktualizacja informacji w dziale:
Kierownicy Gminnych Jednostek

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-06 11:12
Stanowisko/Funkcja Imię i
Naziwsko POBIERZ DyrektorSzkoły Podstawowejw Woli
Rasztowskiej Dorota Agnieszka Bilska KierownikGm  więcej >
2018-08-20 14:50:51

Dodanie informacji do działu:
Rada Gminy

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-20 14:50
Za 2017 rok   Stanowisko/Funkcja Imię i
Naziwsko POBIERZ PrzewodniczącyRady Gminy Tadeusz
Julian Wojda Wiceprzewodnic  więcej >
2018-08-20 14:50:36

Aktualizacja informacji w dziale:
Kierownicy Gminnych Jednostek

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-06 11:12
Stanowisko/Funkcja Imię i
Naziwsko POBIERZ DyrektorSzkoły Podstawowejw Woli
Rasztowskiej Dorota Agnieszka Bilska KierownikGm  więcej >
2018-08-20 14:48:24

Dodanie informacji do działu:
Skarbnik Gminy

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-20 14:48
Stanowisko/Funkcja Imię i
Naziwsko POBIERZ Skarbnik Gminy Teresa
Dzwonkowska      więcej >
2018-08-20 14:47:52

Dodanie informacji do działu:
Sekretarz Gminy

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-20 14:47
Stanowisko/Funkcja Imię i
Naziwsko POBIERZ Sekretarz Gminy Agnieszka
Sosnowska      więcej >

Pokazano 101 - 120 z 13457
<< 100     < poprzednie     następne >     100>>     300>>