Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Klembów  klembow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2018-08-16 10:54:53

Dodanie informacji do działu:
Wybory Samorządowe 2018

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-16 10:54
KOMUNIKAT z dnia 14 sierpnia 2
LP TYTUŁ POBIERZ 1 KOMUNIKAT z dnia 14
sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o
utworzeniu komitetu wyborczego oraz prz  więcej >
2018-08-14 13:29:00

Aktualizacja informacji w dziale:
Aktualne

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-27 13:50
Renowacja i adaptacja piwnic o
DATY Ogłoszenia
Przetargu27.07.2018r. Składania Ofert14.08.2018r. godz.
12:00 Otwarcia Ofert14.08.2018r. godz.
12:15     więcej >
2018-08-13 12:55:28

Dodanie informacji do działu:
kierownik urzędu

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-13 12:55
SIERPIEŃ   NUMER TYTUŁ POBIERZ 120.2
1.2018 w sprawie zmian planu finansowego dochodów i
wydatków dla Urzędu Gm  więcej >
2018-08-13 12:54:02

Aktualizacja informacji w dziale:
kierownik urzędu

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-18 15:43
LIPIEC   NUMER TYTUŁ POBIERZ 120.18.2
018 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko ds.
planowania przestrzennego w Urz  więcej >
2018-08-13 12:45:42

Aktualizacja informacji w dziale:
jako organ gminy

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-04 15:11
LIPIEC   NUMER TYTUŁ POBIERZ 0050.52.
2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2018-2028 0050.53.  więcej >
2018-08-13 12:40:18

Aktualizacja informacji w dziale:
jako organ gminy

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-07 15:07
SIERPIEŃ   NUMER TYTUŁ POBIERZ 0050.
69.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w
postępowaniu o udzielenie zamó  więcej >
2018-08-10 14:04:50

Aktualizacja informacji w dziale:
Tablica ogłoszeń

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-01 14:45
Ogłoszenie o wyłożeniu do p
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Ogłoszenie o
wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części m  więcej >
2018-08-10 14:03:50

Aktualizacja informacji w dziale:
Tablica ogłoszeń

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-01 14:45
Ogłoszenie o wyłożeniu do p
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Ogłoszenie o
wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części m  więcej >
2018-08-09 15:32:21

Dodanie informacji do działu:
Tablica ogłoszeń

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-09 15:32
Obwieszczenie Starosty Wołomi
LP TYTUŁ
OGŁOSZENIA POBIERZ 1 Obwieszczenie Starosty
Wołomińskiego o wydaniu w dniu 2 sierpnia 2018 roku dla
Wójta Gminy Kl  więcej >
2018-08-09 15:29:05

Aktualizacja informacji w dziale:
Zamknięte

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-23 15:49
Renowacja i adaptacja piwnic o
DATY Ogłoszenia
Przetargu23.07.2018r. Składania Ofert08.08.2018r. godz.
12:00 Otwarcia Ofert08.08.2018r. godz.
12:15     więcej >
2018-08-09 09:22:51

Dodanie informacji do działu:
Tablica ogłoszeń

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-09 09:22
Obwieszczenie Starosty Wołomi
LP TYTUŁ
OGŁOSZENIA POBIERZ 1 Obwieszczenie Starosty
Wołomińskiego o wydaniu w dniu 2 sierpnia 2018 roku dla
Wójta Gminy Kl  więcej >
2018-08-08 14:31:02

Przeniesienie informacji do działu:
Zamknięte

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-23 15:49
Renowacja i adaptacja piwnic o
DATY Ogłoszenia
Przetargu23.07.2018r. Składania Ofert08.08.2018r. godz.
12:00 Otwarcia Ofert08.08.2018r. godz.
12:15     więcej >
2018-08-08 14:29:46

Aktualizacja informacji w dziale:
jako organ gminy

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-07 15:07
SIERPIEŃ   NUMER TYTUŁ POBIERZ 0050.
69.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w
postępowaniu o udzielenie zamó  więcej >
2018-08-08 14:28:40

Dodanie informacji do działu:
jako organ gminy

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-08 14:28
SIERPIEŃ   NUMER TYTUŁ POBIERZ 0050.
71.2018 w sprawie konsultacji społecznych Programu
Współpracy Gminy Klembó  więcej >
2018-08-07 15:07:52

Dodanie informacji do działu:
jako organ gminy

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-07 15:07
SIERPIEŃ   NUMER TYTUŁ POBIERZ 0050.
71.2018 w sprawie konsultacji społecznych Programu
Współpracy Gminy Klembó  więcej >
2018-08-07 11:16:55

Aktualizacja informacji w dziale:
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (GOŚ)

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2015-07-09 12:38
REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA
- GOŚ Czynny w godzinach pracy urzędu Agnieszka
Sosnowska kierownik referatu Pię  więcej >
2018-08-03 14:21:12

Dodanie informacji do działu:
Aktualne

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-03 14:21
Przebudowa drogi gminnej ulicy
DATY Ogłoszenia
Przetargu03.08.2018r. Składania Ofert20.08.2018r. godz.
12:00 Otwarcia Ofert20.08.2018r. godz.
12:15     więcej >
2018-08-02 09:35:39

Dodanie informacji do działu:
Tablica ogłoszeń

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-02 09:35
Obwieszczenie Marszałka Wojew
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie
Marszałka Województwa Mazowieckiego o przyjęciu
przez Zarząd Województwa Mazow  więcej >
2018-08-01 14:45:08

Dodanie informacji do działu:
Tablica ogłoszeń

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-01 14:45
Ogłoszenie o wyłożeniu do p
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Ogłoszenie o
wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części m  więcej >
2018-07-30 11:16:17

Dodanie informacji do działu:
2018

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-30 11:16
Zawiadomienia, Protokoły z
posiedzeń   DATA TYTUŁ POBIERZ 26.03
.2018 Zawiadomienie o posiedzeniu. Protokół z
posiedz  więcej >

Pokazano 21 - 40 z 13344
< poprzednie     następne >     100>>     300>>