Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Klembów  klembow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2018-10-16 08:38:15

Aktualizacja informacji w dziale:
Zakończone

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-18 15:37
Wójt Gminy Klembów ogłasza
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Szczegóły
naboru Kwestionariusz osobowy dla osób
ubiegających się o zatrudnienie   więcej >
2018-10-12 11:27:36

Dodanie informacji do działu:
XII Nadzwyczajna

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-12 11:27
UCHWAŁY   LP. TYTUŁ POBIERZ XII.444.
2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Klembów XII.445.  więcej >
2018-10-11 11:36:18

Aktualizacja informacji w dziale:
Aktualne

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-11 11:34
Wykonanie dokumentacji projekt
DATY Ogłoszenia
Przetargu11.10.2018r. Składania Ofert19.10.2018r. godz.
12:00 Otwarcia Ofert19.10.2018r. godz.
12:15     więcej >
2018-10-11 11:35:22

Aktualizacja informacji w dziale:
Aktualne

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-11 11:34
Wykonanie dokumentacji projekt
DATY Ogłoszenia
Przetargu11.10.2018r. Składania Ofert19.10.2018r. godz.
12:00 Otwarcia Ofert19.10.2018r. godz.
12:15     więcej >
2018-10-11 11:34:41

Dodanie informacji do działu:
Aktualne

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-11 11:34
DATY Ogłoszenia
Przetargu11.10.2018r. Składania Ofert19.10.2018r. godz.
12:00 Otwarcia Ofert19.10.2018r. godz.
12:15     więcej >
2018-10-11 11:21:13

Aktualizacja informacji w dziale:
Aktualne

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-05 14:30
Udzielenie i obsługa kredytu
DATY Ogłoszenia
Przetargu05.10.2018r. Składania Ofert26.10.2018r. godz.
12:00 Otwarcia Ofert26.10.2018r. godz.
12:15     więcej >
2018-10-11 11:20:22

Aktualizacja informacji w dziale:
Aktualne

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-05 14:30
Udzielenie i obsługa kredytu
DATY Ogłoszenia
Przetargu05.10.2018r. Składania Ofert16.10.2018r. godz.
12:00 Otwarcia Ofert16.10.2018r. godz.
12:15     więcej >
2018-10-11 11:18:01

Aktualizacja informacji w dziale:
Aktualne

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-05 14:30
Udzielenie i obsługa kredytu
DATY Ogłoszenia
Przetargu05.10.2018r. Składania Ofert16.10.2018r. godz.
12:00 Otwarcia Ofert16.10.2018r. godz.
12:15     więcej >
2018-10-10 08:28:00

Dodanie informacji do działu:
Tablica ogłoszeń

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-10 08:28
Ogłoszenie o ponownym wyłoż
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Ogłoszenie o
ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego c  więcej >
2018-10-09 08:51:04

Dodanie informacji do działu:
jako organ gminy

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-09 08:51
PAŹDZIERNIK   NUMER TYTUŁ POBIERZ 00
50.87.2018 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do
projektu miejscowego planu zagospod  więcej >
2018-10-08 13:08:45

Aktualizacja informacji w dziale:
Tablica ogłoszeń

Jarosław Przybysz 2018-10-10
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-08 12:31
Obwieszczenie Wójta Gminy Kle
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie
Wójta Gminy Klembów o wyłożeniu do
publicznego wglądu miejscowego planu zagosp  więcej >
2018-10-08 12:31:54

Dodanie informacji do działu:
Tablica ogłoszeń

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-08 12:31
Obwieszczenie Wójta Gminy Kle
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie
Wójta Gminy Klembów o wyłożeniu do
publicznego wglądu miejscowego planu zagosp  więcej >
2018-10-05 14:30:33

Dodanie informacji do działu:
Aktualne

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-05 14:30
Udzielenie i obsługa kredytu
DATY Ogłoszenia
Przetargu05.10.2018r. Składania Ofert16.10.2018r. godz.
12:00 Otwarcia Ofert16.10.2018r. godz.
12:15     więcej >
2018-10-04 11:40:02

Dodanie informacji do działu:
Tablica ogłoszeń

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-04 11:40
Obwieszczenie Starosty Wołomi
LP TYTUŁ
OGŁOSZENIA POBIERZ 1 Obwieszczenie Starosty
Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy
Klembów, repr  więcej >
2018-10-04 11:35:24

Dodanie informacji do działu:
kierownik urzędu

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-04 11:35
PAŹDZIERNIK   NUMER TYTUŁ POBIERZ 12
0.27.2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji
przetargowej, określającego o  więcej >
2018-10-04 09:36:04

Dodanie informacji do działu:
2018

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-04 09:36
Petycja dotycząca V edycja Pr
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Petycja dotycząca
V edycja Programu "Wzorowa Łazienka"
Zawiadomienie      więcej >
2018-10-03 15:59:24

Dodanie informacji do działu:
Tablica ogłoszeń

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-03 15:59
Wniosek o wydanie opinii o kan
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Wniosek o wydanie
opinii o kandydatce na stanowisko dyrektora Gminnej
Biblioteki Publicznej w Klembowie   więcej >
2018-10-03 15:48:00

Dodanie informacji do działu:
Wybory Samorządowe 2018

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-03 15:48
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborc
LP TYTUŁ POBIERZ 1 POSTANOWIENIE Komisarza
Wyborczego w Warszawie III z dnia 1 października 2018 r. w
sprawie powołania obwodowych   więcej >
2018-10-03 11:47:36

Aktualizacja informacji w dziale:
Zakład Gospodarki Komunalnej

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2008-09-15 08:23
Kierownik
ZGK       Łukasz
Bala     DANE
KONTAKTOWE   Adres ul. Gen. Fr  więcej >
2018-10-02 15:36:12

Dodanie informacji do działu:
Tablica ogłoszeń

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-02 15:36
Obwieszczenie Regionalnego Dyr
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w
sprawie wyznaczenia nowego terminu wyd  więcej >

Pokazano 301 - 320 z 13755
<< 100     << 300     < poprzednie     następne >     100>>     300>>