Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Klembów  klembow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2017-11-29 11:47:28

Aktualizacja informacji w dziale:
XXIX

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2017-11-29 11:40
INTERPELACJIE RADNYCH GMINY   SESJA NAZWA
DOKUMENTU POBIERZ XXIX Interpelacje Radnych Gminy
    więcej >
2017-11-29 11:47:03

Aktualizacja informacji w dziale:
XXIX

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2017-11-29 11:40
INTERPELACJIE RADNYCH GMINY   SESJA NAZWA
DOKUMENTU POBIERZ XXIX Interpelacje Radnych Gminy
    więcej >
2017-11-29 11:40:19

Aktualizacja informacji w dziale:
XXIX

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2017-11-29 11:40
INTERPELACJIE RADNYCH GMINY   SESJA NAZWA
DOKUMENTU POBIERZ XXIX Interpelacje Radnych Gminy
    więcej >
2017-11-29 11:40:12

Dodanie informacji do działu:
XXIX

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2017-11-29 11:40
INTERPELACJIE RADNYCH GMINY   SESJA NAZWA
DOKUMENTU POBIERZ XXIX Interpelacje Radnych Gminy
    więcej >
2017-11-29 11:38:07

Aktualizacja informacji w dziale:
XXIX

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2017-11-23 13:46
PROTOKÓŁ   SESJA NAZWA
DOKUMENTU POBIERZ XXIX Projekt Protokołu z sesji
Rady Gminy Protokół z sesji Rady  więcej >
2017-11-29 11:29:29

Aktualizacja informacji w dziale:
jako organ gminy

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2017-11-07 13:28
LISTOPAD   NUMER TYTUŁ POBIERZ 0050.104
.2017 w sprawie powołania Społecznej Komisji
Mieszkaniowej 0050.105.2017 w spr  więcej >
2017-11-29 11:25:44

Aktualizacja informacji w dziale:
jako organ gminy

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2017-11-07 13:28
LISTOPAD   NUMER TYTUŁ POBIERZ 0050.104
.2017 w sprawie powołania Społecznej Komisji
Mieszkaniowej 0050.105.2017 w spr  więcej >
2017-11-29 11:18:10

Aktualizacja informacji w dziale:
kierownik urzędu

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2017-11-27 11:06
LISTOPAD   NUMER TYTUŁ POBIERZ 120.31.2
017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Gminy w Klembowie 120.32.  więcej >
2017-11-29 11:17:20

Aktualizacja informacji w dziale:
kierownik urzędu

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2017-11-27 11:06
LISTOPAD   NUMER TYTUŁ POBIERZ 120.31.2
017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Gminy w Klembowie 120.32.  więcej >
2017-11-29 09:20:58

Aktualizacja informacji w dziale:
Aktualne

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2017-11-23 15:05
Dostawa energii elektrycznej n
DATY Ogłoszenia
Przetargu23.11.2017r. Składania Ofert04.12.2017r. godz.
12:00 Otwarcia Ofert04.12.2017r. godz.
12:15     więcej >
2017-11-29 09:15:02

Aktualizacja informacji w dziale:
Aktualne

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2017-11-23 15:05
Dostawa energii elektrycznej n
DATY Ogłoszenia
Przetargu23.11.2017r. Składania Ofert04.12.2017r. godz.
12:00 Otwarcia Ofert04.12.2017r. godz.
12:15     więcej >
2017-11-28 14:34:16

Przeniesienie informacji do działu:
Z wybraną ofertą

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2017-11-07 15:26
Odbiór, transport i zagospoda
DATY Ogłoszenia
Przetargu07.11.2017r. Składania Ofert22.11.2017r. godz.
12:00 Otwarcia Ofert22.11.2017r. godz.
12:15     więcej >
2017-11-28 12:54:04

Aktualizacja informacji w dziale:
Stanowisko ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi (POP)

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2015-07-30 15:50
STANOWISKO DS. PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z
ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - POP Czynny w godzinach pracy
urzędu Artur Dzięcioł Piętro I -  więcej >
2017-11-28 12:53:19

Aktualizacja informacji w dziale:
Stanowisko ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi (POP)

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2015-07-30 15:50
STANOWISKO DS. PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z
ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - POP Czynny w godzinach pracy
urzędu Artur Dzięcioł Piętro I -  więcej >
2017-11-28 12:39:51

Aktualizacja informacji w dziale:
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (GOŚ)

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2015-07-09 12:38
REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA
- GOŚ Czynny w godzinach pracy urzędu Agnieszka
Sosnowska kierownik referatu Pię  więcej >
2017-11-28 12:38:52

Aktualizacja informacji w dziale:
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (GOŚ)

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2015-07-09 12:38
REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA
- GOŚ Czynny w godzinach pracy urzędu Agnieszka
Sosnowska kierownik referatu Pię  więcej >
2017-11-28 12:37:59

Aktualizacja informacji w dziale:
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (GOŚ)

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2015-07-09 12:38
REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA
- GOŚ Czynny w godzinach pracy urzędu Agnieszka
Sosnowska kierownik referatu Pię  więcej >
2017-11-28 12:37:03

Aktualizacja informacji w dziale:
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (GOŚ)

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2015-07-09 12:38
REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA
- GOŚ Czynny w godzinach pracy urzędu Agnieszka
Sosnowska kierownik referatu Pię  więcej >
2017-11-28 11:18:57

Aktualizacja informacji w dziale:
Gminna Biblioteka Publiczna

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2017-11-28 11:05
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KLEMBOWIE p.o. dyrektora
Agnieszka Nowickaul. Gen. Fr Żymirskiego 1a (pawilon przy
stacji PKP) 05-205 Klembów  więcej >
2017-11-28 11:18:36

Aktualizacja informacji w dziale:
Gminna Biblioteka Publiczna

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2017-11-28 11:05
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KLEMBOWIE p.o. dyrektora
Agnieszka Nowickaul. Gen. Fr Żymirskiego 1a (pawilon przy
stacji PKP) 05-205 Klembów  więcej >

Pokazano 301 - 320 z 13233
<< 100     << 300     < poprzednie     następne >     100>>     300>>