Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Klembów  klembow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2019-02-21 15:27:14

Dodanie informacji do działu:
V

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-21 15:27
PROJEKTY
UCHWAŁ   LP. TYTUŁ POBIERZ 1 w
sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na 2019
rok 2 w sprawie Wi  więcej >
2019-02-21 14:57:57

Dodanie informacji do działu:
V

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-21 14:57
SESJA V z dnia 28 lutego 2019
roku   TYTUŁ POBIERZ Treść
zawiadomienia   więcej >
2019-02-21 08:53:11

Aktualizacja informacji w dziale:
kierownik urzędu

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-07 09:56
GRUDZIEŃ   NUMER TYTUŁ POBIERZ 120.3
5.2018 w sprawie zmian planu finansowego dochodów i
wydatków dla Urzędu Gm  więcej >
2019-02-20 11:53:03

Dodanie informacji do działu:
Tablica ogłoszeń

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-20 11:53
Obwieszczenie Marszałka Wojew
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie
Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie
informujące o wniesieniu odwołania do  więcej >
2019-02-20 11:50:36

Aktualizacja informacji w dziale:
jako organ gminy

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-08 11:26
LUTY   NUMER TYTUŁ POBIERZ 0050.11.20
19 w sprawie utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych oraz ust  więcej >
2019-02-20 09:29:36

Dodanie informacji do działu:
Tablica ogłoszeń

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-20 09:29
Zawiadomienie Wojewody Mazowie
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie
Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postepowania
administracyjnego w sprawie ustalenia lokaliza  więcej >
2019-02-20 09:22:57

Dodanie informacji do działu:
Tablica ogłoszeń

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-20 09:22
Zawiadomienie Wojewody Mazowie
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie
Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu w dniu 3 stycznia 2019
r., na wniosek Wójta Gminy Kl  więcej >
2019-02-19 14:59:15

Aktualizacja informacji w dziale:
Komisje Rady

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2015-01-09 08:23
Komisja Budżetowa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i
Mienia Komunalnego Lp. Imię i
Nazwisko Funkcja Telefon kontaktowy 1 Ewa Wiolet  więcej >
2019-02-19 14:57:14

Aktualizacja informacji w dziale:
Komisje Rady

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-12-20 10:28
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Lp. Imię i
Nazwisko Funkcja Telefon kontaktowy 1 Dorota
Marcinkowska przewodnicząca komisj  więcej >
2019-02-19 14:53:50

Aktualizacja informacji w dziale:
Komisje Rady

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-12-20 10:28
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Lp. Imię i
Nazwisko Funkcja Telefon kontaktowy 1 Dorota
Marcinkowska przewodnicząca komisj  więcej >
2019-02-19 12:16:58

Dodanie informacji do działu:
Tablica ogłoszeń

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-19 12:16
Obwieszczenie Wójta Gminy Kle
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie
Wójta Gminy Klembów, że zostało wydane
postanowienie, znak Goś. 6220.16.52018   więcej >
2019-02-19 08:22:05

Aktualizacja informacji w dziale:
Aktualne

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-08 14:40
Budowa drogi gminnej o dł. L=
DATY Ogłoszenia
Przetargu08.02.2019r. Składania Ofert25.02.2019r. godz.
10:00 Otwarcia Ofert25.02.2019r. godz.
10:15     więcej >
2019-02-19 08:19:59

Aktualizacja informacji w dziale:
Aktualne

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-18 13:43
Zakup i dostawa kruszyw drogow
DATY Ogłoszenia
Przetargu18.02.2019r. Składania Ofert26.02.2019r. godz.
10:00 Otwarcia Ofert26.02.2019r. godz.
10:15     więcej >
2019-02-18 16:00:16

Dodanie informacji do działu:
Postępowania

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-18 16:00
ZP.1431.12.2019 - Wniosek doty
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.12.2019 - Wniosek
dotyczy: sumy wydatków w roku kalendarzowym 2018, tj.
od 1 stycznia do 31 grudnia włączn  więcej >
2019-02-18 13:43:23

Dodanie informacji do działu:
Aktualne

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-18 13:43
Zakup i dostawa kruszyw drogow
DATY Ogłoszenia
Przetargu18.02.2019r. Składania Ofert26.02.2019r. godz.
10:00 Otwarcia Ofert26.02.2019r. godz.
10:15     więcej >
2019-02-18 13:27:59

Przeniesienie informacji do działu:
Postępowania

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-18 13:27
ZP.1431.11.2019 - Wniosek doty
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.11.2019 - Wniosek
dotyczy: sposobu udostępniania informacji publicznej
Informacja o sposobie rozpatrzenia   więcej >
2019-02-18 13:27:24

Dodanie informacji do działu:
2019

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-18 13:27
ZP.1431.11.2019 - Wniosek doty
TYTUŁ POBIERZ ZP.1431.11.2019 - Wniosek
dotyczy: sposobu udostępniania informacji publicznej
Informacja o sposobie rozpatrzenia   więcej >
2019-02-18 08:39:58

Aktualizacja informacji w dziale:
jako organ gminy

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-08 11:26
LUTY   NUMER TYTUŁ POBIERZ 0050.11.20
19 w sprawie utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych oraz ust  więcej >
2019-02-15 10:08:44

Dodanie informacji do działu:
2018

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-02-15 10:08
Ogłoszenie o udzieleniu zamó
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Ogłoszenie o
udzieleniu zamówienia - Roboty uzupełniające
polegające na zwiększeniu zakresu reali  więcej >
2019-02-13 12:19:40

Aktualizacja informacji w dziale:
Zakończone

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-14 15:31
Kompleksowa dostawa paliwa gaz
DATY Ogłoszenia
Przetargu14.05.2018r. Składania Ofert22.05.2018r. godz
12:00 Otwarcia Ofert22.05.2018r. godz
12:15     więcej >

Pokazano 301 - 320 z 14076
<< 100     << 300     < poprzednie     następne >     100>>     300>>