Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Klembów  klembow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2019-05-08 15:28:02

Aktualizacja informacji w dziale:
jako organ gminy

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-03 09:02
Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień
Wrzesień Październik Listopad
Grudzień STYCZEŃ   NUMER TYTUŁ POBIERZ  więcej >
2019-05-08 09:01:19

Dodanie informacji do działu:
Wybory Do Parlamentu Europejskiego 2019

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-05-08 09:01
Postanowienie nr 144/2019 Komi
LP TYTUŁ POBIERZ 1 Postanowienie nr
144/2019 Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 30
kwietnia 2019 r. sprawie powołania obwod  więcej >
2019-05-07 15:40:42

Aktualizacja informacji w dziale:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-05-07 15:38
SPRAWOZDANIA ZA 2018
ROK   LP. TYTUŁ POBIERZ 1 Sprawozdan
ie z działalności GOPS za 2018 rok 2 Bilans
jednostki bud  więcej >
2019-05-07 15:40:37

Aktualizacja informacji w dziale:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2009-11-24 14:11
Kierownik GOPS Agnieszka Gietka -
Barańska   DANE KONTAKTOWE Adres ul.
Gen. Fr. Żymirskiego 38 05-205 Klembów  więcej >
2019-05-07 15:40:35

Aktualizacja informacji w dziale:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2009-11-24 14:11
Kierownik GOPS Agnieszka Gietka -
Barańska   DANE KONTAKTOWE Adres ul.
Gen. Fr. Żymirskiego 38 05-205 Klembów  więcej >
2019-05-07 15:39:47

Aktualizacja informacji w dziale:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2009-11-24 14:11
Kierownik GOPS Agnieszka Gietka -
Barańska   DANE KONTAKTOWE Adres ul.
Gen. Fr. Żymirskiego 38 05-205 Klembów  więcej >
2019-05-07 15:39:39

Aktualizacja informacji w dziale:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2009-11-24 14:11
Kierownik GOPS Agnieszka Gietka -
Barańska   DANE KONTAKTOWE Adres ul.
Gen. Fr. Żymirskiego 38 05-205 Klembów  więcej >
2019-05-07 15:39:26

Aktualizacja informacji w dziale:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2009-11-24 14:11
Kierownik
GOPS       Agnieszka Gietka -
Barańska     DANE
KONTAKTOWE   A  więcej >
2019-05-07 15:38:45

Dodanie informacji do działu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-05-07 15:38
SPRAWOZDANIA ZA 2018
ROK   LP. TYTUŁ POBIERZ 1 Sprawozdan
ie z działalności GOPS za 2018 rok 2 Bilans
jednostki bud  więcej >
2019-05-07 10:53:57

Dodanie informacji do działu:
Tablica ogłoszeń

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-05-07 10:53
Zawiadomienie Wójta Gminy Kle
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie
Wójta Gminy Klembów, że na wniosek Polskiej
Spółki Gazownictwa Sp. z o.o  więcej >
2019-05-07 10:52:22

Dodanie informacji do działu:
Tablica ogłoszeń

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-05-07 10:52
Zawiadomienie Wójta Gminy Kle
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie
Wójta Gminy Klembów, że w dniu 7 maja 2019 r.
została wydana decyzja Nr 12/2019  więcej >
2019-05-07 10:50:05

Aktualizacja informacji w dziale:
jako organ gminy

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-04-05 12:45
KWIECIEŃ   NUMER TYTUŁ POBIERZ 0050.
24.2019 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy  więcej >
2019-05-06 12:35:54

Dodanie informacji do działu:
Tablica ogłoszeń

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-05-06 12:35
Informacja w sprawie możliwo
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Informacja w
sprawie możliwości składania wniosków przez
spółki wodne o udzielenie dotacji   więcej >
2019-04-30 14:23:35

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-04-30 14:23
Ogłoszenie o udzieleniu zamó
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Ogłoszenie o
udzieleniu zamówienia - Zakup i dostawa kruszyw
drogowych oraz piasku w 2019 roku na pot  więcej >
2019-04-30 14:23:15

Dodanie informacji do działu:
2019

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-04-30 14:23
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Ogłoszenie o
udzieleniu zamówienia - Zakup i dostawa kruszyw
drogowych oraz piasku w 2019 roku na pot  więcej >
2019-04-30 09:49:52

Dodanie informacji do działu:
Uchwały RIO

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-04-30 09:49
UCHWAŁYREGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ2019
rok   NUMER TYTUŁ POBIERZ SO.Wa.0021.
51.2019 w sprawie opinii o prawidłowości pla  więcej >
2019-04-30 08:52:45

Dodanie informacji do działu:
Tablica ogłoszeń

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-04-30 08:52
Zawiadomienie Wójta Gminy Kle
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie
Wójta Gminy Klembów, że na wniosek: Polskiej
Spółki Gazownictwa Sp. z o.  więcej >
2019-04-26 17:35:03

Aktualizacja informacji w dziale:
Wybory Do Parlamentu Europejskiego 2019

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-04-26 16:01
Obwieszczenie w sprawie powoł
  LP TYTUŁ POBIERZ 1 Obwieszczenie w
sprawie powołania w gminie Klembów obwodowych
komisji wyborczych w wyborach do Par  więcej >
2019-04-26 16:01:37

Aktualizacja informacji w dziale:
Wybory Do Parlamentu Europejskiego 2019

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-04-26 16:01
Obwieszczenie w sparwie powoł
  LP TYTUŁ POBIERZ 1 Obwieszczenie w
sparwie powołania w gminie Klembów obwodowych
komisji wyborczych w wyborach do Par  więcej >
2019-04-26 16:01:22

Dodanie informacji do działu:
Wybory Do Parlamentu Europejskiego 2019

Jarosław Przybysz
Informację dodano do Biuletynu 2019-04-26 16:01
  LP TYTUŁ POBIERZ 1 Obwieszczenie w
sparwie powołania w gminie Klembów obwodowych
komisji wyborczych w wyborach do Par  więcej >

Pokazano 101 - 120 z 14076
<< 100     < poprzednie     następne >     100>>     300>>